ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 29 ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

10 | Total Attempts: 2683

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 29 ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 29 ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเ อร์กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดคือส่วนประของคอมพิวเตอร์ที่สมบูรณ์
  • A. 

   ฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ พีเพิลแวร์

  • B. 

   ซีพัยู จอ คีย์บอร์ด

  • C. 

   ซีพียู จอ เมาท์

  • D. 

   ฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ โปรแกรมคำสั่ง เมนบอร์ด

 • 2. 
  ส่วนใดของคอมพิวเตอร์เปรียบเหมือนสมองของคน
  • A. 

   เมนบอร์ด

  • B. 

   ซีพียู

  • C. 

   แรม

  • D. 

   รอม

  • E. 

   ฮาร์ดดีสก์

 • 3. 
  แฮนดี้ไดร์ตในข้อใดมีความจุมากที่สุด
  • A. 

   500 Mb

  • B. 

   1000 Mb

  • C. 

   2 G

  • D. 

   1 THz

 • 4. 
  1 THz มีค่าเท่ากับข้อใด
  • A. 

   1 GHz

  • B. 

   100 GHz

  • C. 

   1,000 GHzb

  • D. 

   10,000 GHz

 • 5. 
  ถ้าต้องการพิมพ์งานโดยใช้คำสั่งจากคีย์บอร์ด จะใช้คำสั่งตามข้อใด
  • A. 

   Ctrl + N

  • B. 

   Ctrl + C

  • C. 

   Ctrl + P

  • D. 

   Shift + P

 • 6. 
  ปุ๋มใดเมื่อกดปุ๋มจะเป็นการลบอักษรที่อยู่ข้างหน้า
  • A. 

   Ins

  • B. 

   Del

  • C. 

   Backspace

  • D. 

   Ctrl + Del

 • 7. 
  ปุ๋มใดเมื่อกดปุ๋มจะใช้ลบอักษรที่อยู่ข้างหลัง
  • A. 

   Ins

  • B. 

   Del

  • C. 

   ฺBackspace

  • D. 

   Ctrl + C

 • 8. 
  ข้อใดหมายถึงไฟล์งานที่เป็นไฟล์รูปภาพ
  • A. 

   Tuewsob.Doc

  • B. 

   Tuewsob.Jpg

  • C. 

   Tuewsob.Exl

  • D. 

   Tuewsob.uld

 • 9. 
  ข้อใดมีขนาดเล็กที่สุด
  • A. 

   เมนเฟรมคอมพิวเตอร์

  • B. 

   มินิคอมพิวเตอร์

  • C. 

   ไมโครคอมพิวเตอร์

  • D. 

   โปรเจคคอมพิวเตอร์

 • 10. 
  โปรแกรมใดใช้สำหรับการนำเสนองาน
  • A. 

   ไมโครซอร์ฟเวิร์ด

  • B. 

   เอกเซลล์

  • C. 

   เพาเวอร์พอยด์

  • D. 

   เพนท์