ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 29 ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

10

Settings
Please wait...
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 29 ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 29 ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเ อร์กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดคือส่วนประของคอมพิวเตอร์ที่สมบูรณ์
  • A. 

   ฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ พีเพิลแวร์

  • B. 

   ซีพัยู จอ คีย์บอร์ด

  • C. 

   ซีพียู จอ เมาท์

  • D. 

   ฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ โปรแกรมคำสั่ง เมนบอร์ด

 • 2. 
  ส่วนใดของคอมพิวเตอร์เปรียบเหมือนสมองของคน
  • A. 

   เมนบอร์ด

  • B. 

   ซีพียู

  • C. 

   แรม

  • D. 

   รอม

  • E. 

   ฮาร์ดดีสก์

 • 3. 
  แฮนดี้ไดร์ตในข้อใดมีความจุมากที่สุด
  • A. 

   500 Mb

  • B. 

   1000 Mb

  • C. 

   2 G

  • D. 

   1 THz

 • 4. 
  1 THz มีค่าเท่ากับข้อใด
  • A. 

   1 GHz

  • B. 

   100 GHz

  • C. 

   1,000 GHzb

  • D. 

   10,000 GHz

 • 5. 
  ถ้าต้องการพิมพ์งานโดยใช้คำสั่งจากคีย์บอร์ด จะใช้คำสั่งตามข้อใด
  • A. 

   Ctrl + N

  • B. 

   Ctrl + C

  • C. 

   Ctrl + P

  • D. 

   Shift + P

 • 6. 
  ปุ๋มใดเมื่อกดปุ๋มจะเป็นการลบอักษรที่อยู่ข้างหน้า
  • A. 

   Ins

  • B. 

   Del

  • C. 

   Backspace

  • D. 

   Ctrl + Del

 • 7. 
  ปุ๋มใดเมื่อกดปุ๋มจะใช้ลบอักษรที่อยู่ข้างหลัง
  • A. 

   Ins

  • B. 

   Del

  • C. 

   ฺBackspace

  • D. 

   Ctrl + C

 • 8. 
  ข้อใดหมายถึงไฟล์งานที่เป็นไฟล์รูปภาพ
  • A. 

   Tuewsob.Doc

  • B. 

   Tuewsob.Jpg

  • C. 

   Tuewsob.Exl

  • D. 

   Tuewsob.uld

 • 9. 
  ข้อใดมีขนาดเล็กที่สุด
  • A. 

   เมนเฟรมคอมพิวเตอร์

  • B. 

   มินิคอมพิวเตอร์

  • C. 

   ไมโครคอมพิวเตอร์

  • D. 

   โปรเจคคอมพิวเตอร์

 • 10. 
  โปรแกรมใดใช้สำหรับการนำเสนองาน
  • A. 

   ไมโครซอร์ฟเวิร์ด

  • B. 

   เอกเซลล์

  • C. 

   เพาเวอร์พอยด์

  • D. 

   เพนท์