ข้อสอบ กฎหหมาย ชุดที่ 28 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายครูและผู้บริหาร

15 | Total Attempts: 1702

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบ กฎหหมาย ชุดที่ 28 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายครูและผู้บริหาร

ข้อสอบ กฎหหมาย ชุดที่ 28 หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย รูและผู้บริหารกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  การย้ายข้าราชการครูและผู้บริหารมีกี่กรณี
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 2. 
  ข้อใด ไม่ใช่ การย้ายกรณีปกติ
  • A. 

   อยู่ร่วมกับคู่สมรส

  • B. 

   ดูแลบิดา มารดา

  • C. 

   กลับภูมิลำเนา

  • D. 

   ติดตามคู่สมรส

 • 3. 
  ข้อใด ไม่ใช่ การย้ายกรณีพิเศษ
  • A. 

   ติดตามคู่สมรส

  • B. 

   เจ็บป่วยร้ายแรง

  • C. 

   ถูกคุกคามต่อชีวิต

  • D. 

   ดูแลบิดามารดา

 • 4. 
  ข้อใด ไม่ใช่ การย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
  • A. 

   แก้ปัญหาการบริหารจัดการ

  • B. 

   พัฒนาคุณภาพการศึกษา

  • C. 

   ผอ.แดงย้ายไปแทน ผอ.ดำที่มีการทุจริตเงินโรงเรียน

  • D. 

   ผอ.ขาวย้ายสับเปลี่ยนกับผอ.เขียว

 • 5. 
  ข้าราชการครูเขียนย้ายได้ปีละกี่ครั้งตามหลักเกณฑ์
  • A. 

   1 ครั้ง

  • B. 

   2 ครั้ง

  • C. 

   3 ครั้ง

  • D. 

   เขียนย้ายได้ตลอดเวลารอบปี

 • 6. 
  ข้าราชการครูตามข้อใดสามารถย้ายได้
  • A. 

   ครูแดงอยู่ระหว่างการพัฒนาอย่างเข้ม

  • B. 

   ครูดำอยู่ระหว่างลาศึกษาต่อภาคนอกเวลา

  • C. 

   ครูแดงย้ายมาโรงเรียนติวสอบได้ 11 เดือน

  • D. 

   ครูขาวลาศึกษาต่อภาคปกติเต็มเวลา

 • 7. 
  ประธานกรรมการพิจารณาการย้ายข้าราชการครู ในสพท.คือใคร
  • A. 

   ผอ.เขต

  • B. 

   รอง ผอ.เขต ที่ได้รับมอบหมาย

  • C. 

   ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่

  • D. 

   ประธาน อ.ก.ค.ศ.

 • 8. 
  กรณีครูไปช่วยราชการต่าง สพท.ให้ใครเป็นผู้มีอำนาจสั่งย้าย
  • A. 

   ผอ.รร.ต้นสังกัด

  • B. 

   ผอ.รร.ที่ไปช่วยราชการ

  • C. 

   ผอ.เขต ต้นสังกัด

  • D. 

   เลขาธิการฯ กพฐ.

 • 9. 
  กรณีการย้ายในข้อใด ไม่มีในหลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหาร
  • A. 

   อยู่ร่วมกับคู่สมรส

  • B. 

   เพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการ

  • C. 

   กรณีเจ็บป่วย

  • D. 

   ติดตามคู่สมรส

 • 10. 
  ผู้บริหารสามารถเขียนย้ายได้กี่ครั้งในรอบปีตามหลักเกณฑ์ใหม่ ปี 2552
  • A. 

   1 ครั้ง

  • B. 

   2 ครั้ง

  • C. 

   3 ครั้ง

  • D. 

   4 ครั้ง

 • 11. 
  ผู้บริหารตามข้อใดสามารถเขียนย้ายได้
  • A. 

   ผอ.ติวสอบย้ายมาดำรงตำแหน่งได้ 11 เดือน

  • B. 

   ผอ.ติวสอบอยู่ระหว่างการศึกษาต่อเต็มเวลา

  • C. 

   ผอ.ติวสอบย้ายสังเปลี่ยนขณะที่มีอายุราชการเหลือ 1 ปี

  • D. 

   ผอ.ติวสอบป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ 2009

 • 12. 
  คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาการย้ายของผู้บริหารที่ สพท.ตั้งขึ้นมีกี่คน
  • A. 

   3 คน

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า 3 คน

  • C. 

   9 คน

  • D. 

   ไม่น้อยกว่า 9 คน

 • 13. 
  ใครเป็นประธานพิจารณาการย้ายของผู้บริหารในสังกัด สพท.
  • A. 

   ผอ.เขต

  • B. 

   ผู้ที่ ผอ.เขตมอบหมาย

  • C. 

   รองเลขาธิการ กพฐ.

  • D. 

   เลขาธิการ กพฐ.

 • 14. 
  ผอ.ติวสอบ เป็นผอ.โณงเรียนกลุ่มมัธยม ใครเป็นประธานพิจารณากลั่นกรองการย้ายของ ผอ.ติวสอบ
  • A. 

   ผอ.เขต

  • B. 

   ประธาน อ.ก.ค.ศ.

  • C. 

   ผู้ที่ เลขาธิการ กพฐ.มอบหมาย

  • D. 

   รองเลาขาธิการ กพฐ.

 • 15. 
  ขนาดของโรงเรียนตามหลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีนักเรียน 2,500 คนขึ้นไป

  • B. 

   โรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียน 1ม500 - 2,499 คน

  • C. 

   โรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียน 500 - 1,499 คน

  • D. 

   โรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียน 499 คนลงมา

Back to Top Back to top