ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 25 วันหยุด 53 รัฐให้ฟรี 5 นานาน่าออก

18 | Total Attempts: 759

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 25 วันหยุด 53 รัฐให้ฟรี 5 นานาน่าออก

ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 25 วันหยุด 53 รัฐให้ฟรี 5 นานาน่าออกกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  วันหยุดของปี พ.ศ.2553 มีจำนวนทั้งหมดกี่วัน
  • A. 

   120 วัน

  • B. 

   121 วัน

  • C. 

   122 วัน

  • D. 

   123 วัน

 • 2. 
  วันหยุดสงกราต์ ปี พ.ศ.2553 จำนวนกี่วัน
  • A. 

   4 วัน

  • B. 

   6 วัน

  • C. 

   8 วัน

  • D. 

   10 วัน

 • 3. 
  วันหยุดสงกรานต์ปี พ.ศ.2553 มีระยะเวลาตามข้อใด
  • A. 

   13 เมษายน 2553 - 15 เมษายน 2553

  • B. 

   13 เมษายน 2553 - 16 เมษายน 2553

  • C. 

   13 เมษายน 2553 - 17 เมษายน 2553

  • D. 

   13 เมษายน 2553 - 18 เมษายน 2553

 • 4. 
  วันหยุดเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ปี พ.ศ.2553 จำนวนกี่วัน
  • A. 

   4 วัน

  • B. 

   6 วัน

  • C. 

   8 วัน

  • D. 

   10 วัน

 • 5. 
  วันหยุดเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ปี พ.ศ.2553 มีระยะเวลาตามข้อใด
  • A. 

   12 สิงหาคม 2553

  • B. 

   12 สิงหาคม 2553 - 14 สิงหาคม 2553

  • C. 

   12 สิงหาคม 2553 - 15 สิงหาคม 2553

  • D. 

   12 สิงหาคม 2553 - 16 สิงหาคม 2553

 • 6. 
  รัฐบาลขยายเวลา โครงการฟรี มาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนไปอีกกี่เดือน
  • A. 

   2 เดือน

  • B. 

   3 เดือน

  • C. 

   4 เดือน

  • D. 

   1 ปี

 • 7. 
  มาตรการฟรีช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนมีกี่อย่าง
  • A. 

   4 มาตรการ

  • B. 

   5 มาตรการ

  • C. 

   6 มาตรการ

  • D. 

   7 มาตรการ

 • 8. 
  ข้อใด ไม่ใช่ มาตรการฟรีช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนของรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปี 2553
  • A. 

   ไฟฟ้า 90 หน่วย

  • B. 

   น้ำประปา 30 หน่วย

  • C. 

   รถเมล์

  • D. 

   รถไฟ ชั้น 3

  • E. 

   ตรึงราคาก๊าซหุงต้ม

 • 9. 
  คณะรัฐมนตรีประกาศยกเลิกกฏอัยการศึกษทั่วประเทศ ยกเว้นกี่จังหวัด
  • A. 

   3 จังหวัดชายแดนใต้

  • B. 

   5 จังหวัดภาคเหนือ

  • C. 

   30 จังหวัด

  • D. 

   31 จังหวัด

 • 10. 
  นางแบบเพ้นกายถ่ายปฏิทินมีความผิดตามมาตราใด ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551
  • A. 

   มาตรา 29

  • B. 

   มาตรา 30

  • C. 

   มาตรา 31

  • D. 

   มาตรา 32

 • 11. 
  I FEEL GOOD เกี่ยวข้องกับข้อใด
  • A. 

   มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

  • B. 

   มูลนิธิชัยพัฒนา

  • C. 

   มูลนิธิต่อต้ายความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

  • D. 

   มูลนิธิคุณพุ่ม

 • 12. 
  นักกีฬาที่ถูกส่งตัวกลับก่อนกำหนดการแข่งกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 25 ของไทยคือนักกีฬาประเภทใด
  • A. 

   ฟุตบอล

  • B. 

   ว่ายน้ำ

  • C. 

   ยิงปืน

  • D. 

   กรีฑา

 • 13. 
  ผู้ต้องหาขนอาวุธจากเครื่องบินสัญชาติจอร์เจียมีจำนวนกี่คน
  • A. 

   3 คน

  • B. 

   4 คน

  • C. 

   5 คน

  • D. 

   6 คน

 • 14. 
  ปัจจุบันตั้งแต่ 8 ธันวาคม 2552 รองเลขาธิการ สพฐ.มีจำนวนกี่คน
  • A. 

   1 คน

  • B. 

   2 คน

  • C. 

   3 คน

  • D. 

   4 คน

 • 15. 
  ข้อใด ไม่ใช่ รองเลขาธิการ สพฐ.
  • A. 

   นายสมเกียรติ ชอบผล

  • B. 

   นายเสน่ห๋ ขาวโต

  • C. 

   นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์

  • D. 

   นายวินัย รอดจ่าย

 • 16. 
  รองเลขาธิการท่านใดรับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคล
  • A. 

   นายสมเกียรติ ขอบผล

  • B. 

   นายเสน่ห์ ขาวโต

  • C. 

   นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์

  • D. 

   นายวินัย รอดจ่าย

 • 17. 
  สพฐ จัดสรรงบประมาณปี 53 โครงการเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 2 / 52 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับค่าอุปกรณ์การเรียนตามข้อใด
  • A. 

   195 บาท

  • B. 

   210 บาท

  • C. 

   230 บาท

  • D. 

   440 บาท

 • 18. 
  สพฐ จัดสรรงบประมาณปี 53 โครงการเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 2 / 52 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษา เป็นไปตามข้อใด
  • A. 

   230 บาท

  • B. 

   240 บาท

  • C. 

   440 บาท

  • D. 

   475 บาท