ข้อสอบ ความรอบรู้ ชุดที่ 102 6 วัน 63 ล้านความคิด กำลังคน เงินเดือนครู ระบบดูแล

19 | Total Attempts: 160

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบ ความรอบรู้ ชุดที่ 102 6 วัน 63 ล้านความคิด กำลังคน เงินเดือนครู ระบบดูแล

ข้อสอบ ความรอบรู้ ชุดที่ 102 6 วัน 63 ล้านความคิด ยุทธศาสตร์กำลังคน เงินเดือนครู ระบบดูแล นานาน่าออกกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  โครงการ 6 วัน 63 ล้านความคิด มีระยะเวลาตามข้อใด
  • A. 

   30 มิ.ย. 53 - 5 ก.ค. 53

  • B. 

   1 มิ.ย. 53 - 6 ก.ค. 53

  • C. 

   2 มิ.ย. 53 - 7 ก.ค. 53

  • D. 

   3 มิ.ย. 53 - 8 ก.ค. 53

  • E. 

   4 มิ.ย. 53 - 9 ก.ค. 53

 • 2. 
  ตู้ ป.ณ. ที่รับจดหมายในโ๕รงการ 6 วัน 63 ล้านความคิดคือข้อใด
  • A. 

   1111

  • B. 

   3333

  • C. 

   5555

  • D. 

   7777

  • E. 

   9999

 • 3. 
  ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ 6 วัน 63 ล้านความคิด
  • A. 

   การปฏิรูปประเทศ

  • B. 

   ตู้ ป.ณ. 9999

  • C. 

   Www.pm.go.th/forward

  • D. 

   08.00 - 18.00 น.

 • 4. 
  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)ที่สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองมีกี่ด้าน
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   7

  • D. 

   9

  • E. 

   11

 • 5. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ ตามแนว สกศ.
  • A. 

   ปฏิรูประบบการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

  • B. 

   พัฒนาคุณภาพกำลังคนทุกระดับ

  • C. 

   เร่ง ผลิต พัฒนา กำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีปริมาณและมีคุณภาพตามความต้องการของสถานประกอบการ

  • D. 

   ฝึก อบรมระยะยาวอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับความสามารถกำลังแรงงาน

  • E. 

   สร้างเสริมความเข้มแข็งให้ครู คณาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา

 • 6. 
  ก.ค.ศ. พิจารณณาเห็นชอบขึ้นเงินเดือนครู 5 % จากนั้นหน่วยงานใดพิจารณาต่อ
  • A. 

   คณะกรรมการเงินเดือนแห่งชาติ

  • B. 

   คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือน

  • C. 

   คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ

  • D. 

   คณะกรรมการเงินเดือนแห่งชาติ

 • 7. 
  การปรับอัตราเงินเดือนฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 นี้ จะส่งผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนสูงขึ้น ข้อใดคืออัตราเงินเดือนใหม่ของครูผู้ช่วย
  • A. 

   ึ7940

  • B. 

   8340

  • C. 

   8940

  • D. 

   9940

 • 8. 
  การปรับอัตราเงินเดือนฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 นี้ จะส่งผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา ได้รับเงินเดือนสูงขึ้น ข้อใดคืออัตราเงินเดือนสูงสุดของ คศ.2
  • A. 

   33540

  • B. 

   33840

  • C. 

   35110

  • D. 

   35220

  • E. 

   35330

 • 9. 
  การปรับอัตราเงินเดือนฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 นี้ จะส่งผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา ได้รับเงินเดือนสูงขึ้น ข้อใดคืออัตราเงินเดือนใหม่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • A. 

   58,550

  • B. 

   64,340

  • C. 

   59,980

  • D. 

   67,560

  • E. 

   67,660

 • 10. 
  กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้ปีในข้อใดเป็นปีแห่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน
  • A. 

   2553

  • B. 

   2553-2554

  • C. 

   2553-2554

  • D. 

   2553-2555

 • 11. 
  ข้อใด คือขั้นตอนแรกของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  • A. 

   Cast study

  • B. 

   การคัดกรอง

  • C. 

   การส่งต่อ

  • D. 

   การป้องกัน

  • E. 

   การพัฒนาระบบ

 • 12. 
  กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการในปี 2554 เริ่มในเดือนใด
  • A. 

   มิถุนายน 53

  • B. 

   กรกฎาคม 53

  • C. 

   สิงหาคม 53

  • D. 

   กันยายน 53

 • 13. 
  Road map ของกระทรวงศึกษาธิการโดยท่านชินวรณ์ บุณยเกียรติ มีกี่แผน
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

  • E. 

   6

 • 14. 
  ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ Roadmap ของกระทรวงศึกษาธิการ (ชินวรณ์)
  • A. 

   4 ด้าน 63 โครงการ

  • B. 

   ด้านการพัฒนาคนไทยยุคใหม่ 30 โครงการ

  • C. 

   ด้านคุณภาพครูยุคใหม่ 9 โครงการ

  • D. 

   ด้านคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 12 โครงการ

  • E. 

   ด้านการบริหารจัดการแบบใหม่ 17 โครงการ

 • 15. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับรางวัลฟุตบอลโลก 2010
  • A. 

   นักเตะยอดเยี่ยม หรือ "อาดิดาส โกลเด้น บอล" ได้แก่ "ดีเอโก ฟอร์ลัน"

  • B. 

   นักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยม หรือ "ฮุนได เบสต์ ยัง เพลเยอร์ ออฟ เดอะ 2010 ฟีฟ่า เวิลด์คัพ" คือ โธมัส มุลเลอร์

  • C. 

   รางวัลรองเท้าเงิน "อาดิดาส ซิลเวอร์ บูต" คือ เลสลี่ สไนเดอร์

  • D. 

   รางวัล อาดิดาส โกลเด้น โกลฟ คือ อิเคร์ กาซียาส

 • 16. 
  โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนในปี 2553 จะเริ่มขึ้นในเดือนใด
  • A. 

   มิถุนายน 2553

  • B. 

   กรกฎาคม 2553

  • C. 

   สิงหาคม 2553

  • D. 

   กันยายน 553

 • 17. 
  โครงการลูกเสือประชาธิปไตย จะเปิดโครงการเมื่อใด
  • A. 

   24 กค. 2553

  • B. 

   28 กค. 2553

  • C. 

   24 สค 2553

  • D. 

   28 สค. 2553

 • 18. 
  โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ศธ.จะจัดมหกรรมรักการอ่าน ในวันระหว่างวันใด ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์๑๔-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓
  • A. 

   11 - 14 กรกฎาคม 2553

  • B. 

   12 - 14 กรกฎาคม 2553

  • C. 

   14 - 16 กรกฎาคม 2553

  • D. 

   16 - 18 กรกฎาคม 2553

 • 19. 
  โรงเรียนดีประจำตำบล ตามนโยบาย ปีงบประมาณ 2554 มีจำนวนกี่โรง
  • A. 

   181

  • B. 

   182

  • C. 

   500

  • D. 

   7,000

Back to Top Back to top