ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ -ΥΠΑΜ

39 | Total Attempts: 175

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ -ΥΠΑΜ

Ποσοστό επιτυχίας 80%


Questions and Answers
 • 1. 
  Ποιές είναι οι 4 δυνάμεις που επενεργούνε πάνω σε ένα αεροσκάφος;
  • A. 

   Άντωση, Βάρος, Ώση, Οπισθέλκουσα

  • B. 

   Άντωση, Βάρος, Βαρύτητα, Ώση

  • C. 

   Άντωση, Βαρος, Ισχύς, Τριβή

 • 2. 
  Πότε οι 4 δυνάμεις που επενεργούνε σε ένα αεροσκάφος βρίσκονται σε ισορροπία;
  • A. 

   κατά τη διάρκεια μη επιταχυνόμενης πτήσης

  • B. 

   όταν το αεροσκάφος επιταχύνει

  • C. 

   όταν το αεροσκάφος βρίσκεται σταθμευμένο στο έδαφος

 • 3. 
  Η ''γωνία προσβολής'' είναι η γωνία:
  • A. 

   μεταξύ της γωνίας ανόδου του αεροσκάφους και του ορίζοντα

  • B. 

   μεταξύ της χορδής της πτέρυγας και του σχετικού ανέμου

  • C. 

   η γωνία μεταξύ του διαμήκη άξονα του αεροπλάνου και της χορδής της πτέρυγας

 • 4. 
  Ποιά η σχέση της άντωσης, της οπισθέλκουσας, της ώσης και του βάρους, όταν το αεροσκάφος βρισκεται σε ευθεία και οριζοντία πτήση;
  • A. 

   η άντωση και το βάρος είναι ίση με την ώση και την οπισθέλκουσα

  • B. 

   η άντωση, η οπισθέλκουσα και το βάρος ειναι ίσα με την ώση

  • C. 

   η άντωση ειναι ίση και αντίθετη με το βάρος και η ώση ίση και αντίθετη με την οπισθέλκουσα

 • 5. 
  Σε ποιά περίπτωση η επίδραση της ροπής είναι είναι μεγαλύτερη σε ένα μονοκινητήριο αεροπλάνο;
  • A. 

   μικρή ταχύτητα αέρος, μεγάλη ισχύς, μεγάλη γωνία προσβολής

  • B. 

   χαμηλή ταχύτητα αέρος, μικρή ισχύς, μικρή γωνία προσβολής

  • C. 

   μεγάλη ταχύτητα αέρος, μεγάλη ισχύς, μεγάλη γωνία προσβολής

 • 6. 
  Ποιά η λειτουργία του πηδαλίου διευθύνσεως σε ένα αεροπλάνο;
  • A. 

   ελέγχει την κίνηση περί τον κατακόρυφο άξονα (εκτροπή)

  • B. 

   ελέγχει την κίνηση περί τον διαμήκη άξονα (διατοιχισμός)

  • C. 

   ελέγχει την κίνηση περί τον εγκάρσιο έξονα (πρόνευση)

 • 7. 
  Η γωνία προσβολής στην οποία η πτέρυγα ενός αεροπλάνου πέφτει σε απώλεια στήριξης
  • A. 

   αυξάνεται όταν το κέντρο βάρους μετατοπίζεται μπροστά

  • B. 

   μεταβάλεται με την αύξηση του βάρους

  • C. 

   παραμένει η ίδια αναξάρτητα απο την μεταβολή του βάρους

 • 8. 
  Το μέγεθος του επιπρόσθετου φορτίου που μπορεί να εφαρμοσθεί στην πτέρυγα ενός αεροπλάνου εξαρτάται απο:
  • A. 

   τη θέση του κέντρου βάρους

  • B. 

   την ταχύτητα του αεροπλάνου

  • C. 

   το πόσο απότομα θα εφαρμοσθεί η φόρτιση

 • 9. 
  Ποιός βασικός ελιγμός αυξάνει τον συντελεστή φόρτισης σε ένα αεροπλάνο; 
  • A. 

   άνοδος

  • B. 

   στροφή

  • C. 

   απώλεια στηρίξεως

 • 10. 
  Κατά την διάρκεια της εισόδου σε απώλεια στήριξης ο αυξανόμενος συντελεστής φόρτισης έχει ως αποτέλεσμα το αεροσκάφος να
  • A. 

   πέσει σε απώλεια στήριξης σε μεγαλύτερη ταχύτητα αέρος

  • B. 

   έχει την τάση να πέσει σε περιδίνηση

  • C. 

   ελέγχεται δυσκολότερα

 • 11. 
  Μιά απο τις βασικές λειτουργίες των πτερύγων καμπυλότητας κατά την διάρκεια της προσέγγισης και προσγείωσης είναι να:
  • A. 

   ελαττώνουν την γωνία καθόδου χωρίς να αυξάνεται η ταχύτητα αέρος

  • B. 

   επιτρέπουν την επαφή με τον διάδρομο σε μεγαλύτερη ενδεικνυόμενη ταχύτητα

  • C. 

   αυξάνουν την γωνία καθόδου χωρίς να αυξηθεί η ταχύτητα αέρος

 • 12. 
  Ποιά η χρησιμότητα των πτερυγίων καμπυλότητας; 
  • A. 

   επιτρέπουν στον χειριστή να προσεγγίζει με μεγάλη γωνία καθόδου για προσγείωση, χωρίς να αυξάνεται η ταχύτητα αέρος

  • B. 

   επιτρέπουν στον χειριστή να πετάει χωρίς να ασκεί πίεση στο χειριστήριο

  • C. 

   ελαττώνουν την επιφάνεια της πτέρυγας και μεταβάλουν την άντωση

 • 13. 
  Η πλήρωση των δεξαμενών μετ'α την τελευταία πτήση της ημέρας θεωρείται καλή επιχειρησιακή διαδικασία διότι
  • A. 

   τυχόν υπάρχον νερό εξαναγκάζεται να διοχετευθεί στο πάνω μέρος των δεξαμενών και απο εκεί μέσω των σωληνώσεων καυσίμου στον κινητήρα

  • B. 

   εμποδίζεται η διαστολή του καυσίμου ελαττώνοντας το χώρο στις δεξαμενές

  • C. 

   εμποδίζεται η συμπύκνωση υδρατμων ελαττώνοντας το χώρο στις δεξαμενές

 • 14. 
  Ποιό όργανο τίθεται εκτός λειτουργίας σε περίπτωση που βουλώσει ο σωλήνας pitot;
  • A. 

   το υψόμετρο

  • B. 

   ο ενδείκτης ανόδου-καθόδου

  • C. 

   το ταχύμετρο

 • 15. 
  Ποιό όργανο τίθεται εκτός λειτουργίας σε περίπτωση που βουλώσει η οπή της στατικής πίεσης;
  • A. 

   το ταχύμετρο

  • B. 

   το υψόμετρο

  • C. 

   το ταχύμετρο, το υψόμετρο και ο ενδείκτης ανόδου-καθόδου

 • 16. 
  Τι είναι το αληθές υψόμετρο;
  • A. 

   Η κατακόρυφη απόσταση του αεροσκάφους απο την επιφάνεια της θάλασσας

  • B. 

   Η κατακόρυφη απόσταση του αεροπλάνου απο την επιφάνεια του εδάφους

  • C. 

   Το ύψος επάνω απο το σταθερό επίπεδο αναφοράς

 • 17. 
  Τι είναι το απόλυτο υψόμετρο;
  • A. 

   η μέτρηση που διαβάζουμε απευθείας στο όργανο του υψομέτρου μας

  • B. 

   η κατακόρυφη απόσταση του αεροσκάφους επάνω απο μια επιφάνεια

  • C. 

   το ύψος πίεσης διορθωμένο για τη μη κανονική θερμοκρασία

 • 18. 
  Τι είναι το ύψος πυκνότητας;
  • A. 

   το ύψος επάνω απο το σταθερό σημείο αναφοράς

  • B. 

   το ύψος πιέσεως διορθωμένο για τη μη κανονική θερμοκρασία

  • C. 

   η μέτρηση που διαβάζουμε απευθείας στο όργανο του υψομέτρου μας

 • 19. 
  Για ποιό λόγο είναι αναγκαίο να υπολογίζουμε το ύψος πυκνότητας;
  • A. 

   για να μπορέσουμε να υπολογίσουμε τις επιδόσεις του αεροσκάφους

  • B. 

   για να έχουμε ασφαλείς ενδείξεις ύψους επάνω απο ορεινές περιοχές

  • C. 

   για να μπορέσουμε να υπολογίσουμε το ύψος πίεσης

 • 20. 
  Σε ποιές συνθήκες το ενδεικνυόμενο υψόμετρο είναι το ίδιο με το αληθές υψόμετρο;
  • A. 

   'Οταν το όργανο του υψομέτρου δεν έχει μηχανικό σφάλμα

  • B. 

   Όταν στην επιφάνεια της θάλασσας επικρατούν συνθήκες κανονικής ατμόσφαιρας

  • C. 

   Όταν πετάμε στα 18.000 πόδια με τοποθέτημένη στο όργανο τη βαρομετρική 29.92

 • 21. 
  Τι διάφορά ένδειξης θα έχει το όργανο του υψομέτρου εάν τοποθετήσουμε τη βαρομετρική απο 29.15 σε 29.85;
  • A. 

   70 πόδια αύξηση στο ενδεικνυόμενο ύψος

  • B. 

   70 πόδια αύξηση στο ύψος πυκνότητας

  • C. 

   700 πόφια αύξηση στο ενδεικνυόμενο ύψος

 • 22. 
  Όταν το υψόμετρο αυξάνεται η ενδυκνυόμενη ταχύτητα αέρος στην οποία ένα αεροπλάνο πέφτει σε απώλεια στήριξης με συγκεκριμένη διαμόρφωση
  • A. 

   ελαττώνεται όσο η αληθής ταχύτητα αέρος ελαττώνεται

  • B. 

   ελαττώνεται όσο η αληθής ταχύτητα αέρος αυξάνεται

  • C. 

   παραμένει η ίδια ανεξαρτήτως υψομέτρου

 • 23. 
  Η παρεκτροπή σε μία πυξίδα προκαλείται απο:
  • A. 

   ελάττωμα στους μαγνήτες της πυξίδας

  • B. 

   τη διαφορά μεταξύ γεωγραφικού και μαγνητικού βορρά σε ένα τόπο

  • C. 

   τα μαγνητικά πεδία μέσα στο αεροσκάφος που διαστρεβλώνουν τις μαγνητικές γραμμές

 • 24. 
  Κατά τη διάρκεια της πτήσης,πότε οι ενδείξεις της μαγνητικής πυξίδας είναι ακριβείς;
  • A. 

   μόνο σε ευθεία και οριζοντία μη επιταχυνόμενη πτήση

  • B. 

   όσο η ταχύτητα αέρος είναι σταθερή

  • C. 

   όταν οι στροφές δεν ξεπερνούν τις 18 μοίρες

 • 25. 
  Σκοπός της αεροδυναμικής αντιστάθμισης των πηδαλίων (trim) ειναι:
  • A. 

   ο συντονισμός των κινήσεων όλων των πηδαλίων

  • B. 

   η μείωση των δυνάμεων στα χειριστήρια

  • C. 

   η επαναφορά στην ουδέτερη θέση των πηδαλίων όταν αυτά αφεθούν ελεύθερα

 • 26. 
  Σε περίπτωση κράτησης του κινητήρα, η μεγαλύτερη απόσταση κατολίσθησης επιτυγχάνεται:
  • A. 

   εάν κατεβάσουμε flaps

  • B. 

   όταν ο λόγος L/D γίνει μέγιστος (άντωση προς οπισθέλκουσα)

  • C. 

   όταν πετάμε λίγο πριν απο την ταχύτητα απώλειας στήριξης

 • 27. 
  Ποιά ταχύτητα θα μας δώσει την μεγαλύτερη δυνατή άνοδο, μέσα στον ελάχιστο δυνατό χρόνο,κατά την άνοδο μετά την απογείωση;
  • A. 

   Vy

  • B. 

   Vx

  • C. 

   Va

 • 28. 
  Ποιά ταχύτητα θα μας δώσει την μεγαλύτερη δυνατή άνοδο, μέσα στη μικρότερη δυνατή απόσταση,κατά την άνοδο για απογείωση;
  • A. 

   Vy

  • B. 

   Vx

  • C. 

   Va

 • 29. 
  Κέντρο πιέσεων οναμάζεται:
  • A. 

   το κέντρο βάρους του αεροσκάφους

  • B. 

   το σημείο στο οποίο θεωρείται ότι εφαρμόζεται η άντωση πάνω στην πτέρυγα

  • C. 

   το σημείο στο οποίο συνδέεται η πτέρυγα του αεροσκάφους με την άτρακτο

 • 30. 
  Όταν αυξάνεται το συνολικό βάρος του αεροπλάνου, τότε η ταχύτητα προσγείωσης: 
  • A. 

   μειώνεται

  • B. 

   παραμένει αμετάβλητη

  • C. 

   αυξάνεται

 • 31. 
  Τι επίδραση έχει η μεγάλη υγρασία στις επιδόσεις του αεροσκάφους;
  • A. 

   βελτιώνει τις επιδόσεις

  • B. 

   μειώνει τις επιδόσεις

  • C. 

   δεν επηρεάζει τις επιδόσεις

 • 32. 
  Τι επίδραση έχει το μεγάλο ύψος πυκνότητας στη αποδοτικότητα της έλικας σε σχέση με το μικρό ύψος πυκνότητας και γιατί;
  • A. 

   η αποδοτικότητα αυξάνεται λόγω μικρότερης τριβής στα πτερύγια της έλικας

  • B. 

   η αποδοτικότητα ελαττώνεται λόγω του ότι η έλικα ασκεί λιγότερη δύναμη σε μεγάλο ύψος πυκνότητος από ότι σε χαμηλό ύψος πυκνότητας

  • C. 

   η αποδοτικότητα ελαττώνεται λόγω της αυξημένης δύναμης της έλικας στον αραιότερο αέρα

 • 33. 
  Όταν ένα αεροπλάνο φορτώνεται με τέτοιο τρόπο που το κέντρο βάρους  βρίσκεται πιο πίσω απο το πίσω όριο κέντρου βάρους, τότε ποιό ανεπιθύμητο πτητικό χαρακτηριστικό ενδέχεται να αντιμετωπίσει  ο χειριστής;
  • A. 

   μακρύτερη διαδρομή απογείωσης

  • B. 

   δυσκολία επαναφοράς απο απώλεια στήριξης

  • C. 

   απώλεια στήριξης με μεγαλύτερη ταχύτητα αέρος απο ότι συνήθως

 • 34. 
  Φορτώνοντας το αεροπλάνο έτσι ώστε το κέντρο βάρους να βρίσκεται στο πίσω όριο,αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να είναι 
  • A. 

   λιγότερο σταθερό σε όλες τις ταχύτητες

  • B. 

   λιγότερο σταθερό σε χαμηλές ταχύτητες αλλά πιό σταθερό σε υψηλές ταχύτητες

  • C. 

   λιγότερο σταθερό σε υψηλές ταχύτητες αλλά περισσότερο σταθερό σε χαμηλές ταχύτητες

 • 35. 
  Πόση είναι η φόρτιση (G) σε μία σταθερή στροφή με κλίση 60 μοιρών;
  • A. 

   1G

  • B. 

   2G

  • C. 

   4G

 • 36. 
  Κατά τη δειάρκεια μιας περιδίνησης πρός τα αριστερά
  • A. 

   και τα δύο φτερά ειναι σε απώλεια στήριξης

  • B. 

   μόνο το αριστερό φτερό ειναι σε απώλεια στήριξης

  • C. 

   μόνο το δεξί φτερό είναι σε απώλεια στήριξης

 • 37. 
  Ποιός συνδυασμός ατμοσφαιρικών συνθηκών μειώνει περισσότερο τις επιδόσεις του αεροσκάφους κατά την απογείωση;
  • A. 

   χαμηλή θερμοκρασία, χαμηλή σχετική υγρασία

  • B. 

   υψηλή θερμοκρασία, χαμηλή σχετική υγρασία

  • C. 

   υψηλή θερμοκρασία, υψηλή σχετική υγρασία

 • 38. 
  Ποιός παράγοντας τείνει να αυξήσει το  ύψος πυκνότητας σε ένα αεροδρόμιο;
  • A. 

   η αύξηση της θερμοκρασίας

  • B. 

   η μείωση της θερμοκρασίας

  • C. 

   η μείωση της σχετικής υγρασίας

 • 39. 
  Απογειωνόμαστε απο ένα πεδίο προσγείωσης που δεν διαθέτει μετεωρολογικό σταθμό.Ποιά πίεση θα χρησιμοποιήσουμε για να ρυθμίσουμε το υψόμετρο;
  • A. 

   θα απογειωθούμε και θα καλέσουμε το πλησιέστερο αεροδρόμιο αεροδρόμιο να μας δώσει το QNH

  • B. 

   θα τοποθετήσουμε την πίεση της σταθερής ατμόσφαιρας 29.92Hg

  • C. 

   Θα τοποθετήσουμε την πίεση εκείνη με την οποία το όργανο θα δείχνει το υψόμετρο του πεδίου προσγείωσης