Κριτήρια διαιρετότητας

4 Demandojn

Settings
Please wait...
Κριτήρια διαιρετότητας

Διάλεξε κάθε φορά τους αριθμούς που διαιρούνται με το 2, το 5, το 10 και το 9.


Questions and Answers
 • 1. 
  Ποιοι αριθμοί διαιρούνται με το 2; Να τους επιλέξεις.
  • A. 

   342

  • B. 

   677

  • C. 

   200

  • D. 

   124

 • 2. 
  Ποιοι αριθμοί διαιρούνται ακριβώς με το 5; 
  • A. 

   1234

  • B. 

   445

  • C. 

   12

  • D. 

   250

 • 3. 
  Ποιοι αριθμοί διαιρούνται ακριβώς με το 9;
  • A. 

   541

  • B. 

   233

  • C. 

   6701

  • D. 

   99

 • 4. 
  Ποιοι αριθμοί διαιρούνται ακριβώς με το 10;
  • A. 

   341

  • B. 

   2400

  • C. 

   55000

  • D. 

   344