ข้อสอบ ป.4

3
ข้อสอบ ป.4
Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  1.  มีนก 8 ตัว  บินหนีไป  3  ตัว  เหลือนกกี่ตัว
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   6

 • 2. 
  2.  มีกระต่าย  4  ตัว  เดินมาอีก  4  ตัว  รวมแล้วมีกระต่ายทั้งหมดกี่ตัว
  • A. 

   6

  • B. 

   8

  • C. 

   10

  • D. 

   12

 • 3. 
  3.  โรงเรียนบ้านหนองหว้า   มีนักเรียนทั้งหมด  120  คน  ถ้าจะแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ  12  คน  จะได้นักเรียนทั้งหมดกี่กลุ่ม
  • A. 

   8

  • B. 

   9

  • C. 

   10

  • D. 

   11

Related Quizzes