Κεφάλαιο 1 - Τεστ 1 - Ανάλυση Προβλήματος

9 | Total Attempts: 136

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Κεφάλαιο 1 - Τεστ 1 - Ανάλυση Προβλήματος

Κεφάλαιο 1 - Ανάλυση Προβλήματος


Questions and Answers
 • 1. 
  Πρόβλημα είναι μια μαθηματική κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Τα δεδομένα υποβαλλόμενα σε επεξεργασία παρέχουν πληροφορίες.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Ο υπολογιστής και το πρόβλημα είναι έννοιες που εξαρτώνται άμεσα η μια από την άλλη
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Ένα οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να αναπαρασταθεί είτε διαγραμματικά, είτε φραστικά, είτε αλγεβρικά
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Ένα πρόβλημα μπορεί να αναλυθεί σε πολλά επιμέρους προβλήματα
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Η ………. είναι η βάση της επίλυσης ενός προβλήματος.
 • 7. 
  Σημαντικός παράγοντας στην κατανόηση ενός προβλήματος είναι η ………..... του.
 • 8. 
  Τα συστατικά μέρη που αποτελούν ένα πρόβλημα προσδιορίζουν τη ……… του.
 • 9. 
  Τα δεδομένα μπορούν να παρέχουν πληροφορίες όταν υποβάλλονται σε …………
Back to Top Back to top