Ryby - Klasa 6c Sp Nr 2 W Pile

13 Pyta | Total Attempts: 24

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ryby - Klasa 6c Sp Nr 2 W Pile

Questions and Answers
 • 1. 
  Ryby to zwierzęta, które żyją wyłącznie:
  • A. 

   W środowiskach wilgotnych

  • B. 

   W morzach i oceanach

  • C. 

   W środowisku wodnym

  • D. 

   W wodach stojących

 • 2. 
  Okres rozmnażania ryb nazywamy:
  • A. 

   Ikrą

  • B. 

   Zapłodnieniem

  • C. 

   Skrzekiem

  • D. 

   Tarłem

 • 3. 
  Wymiana gazowa u ryb odbywa się za pomocą:
  • A. 

   Blaszkowatych skrzeli

  • B. 

   Rurkowatych płuc

  • C. 

   Wilgotnej skóry

  • D. 

   Workowatych oskrzeli

 • 4. 
  Zaznacz podpunkt, w którym poprawnie przyporządkowano nazwy płetw ryby:    
  • A. 

   1 – ogonowa, 2 – odbytowa, 3 – grzbietowa

  • B. 

   1 – ogonowa, 2 – grzbietowa, 3 – odbytowa

  • C. 

   1 – grzbietowa, 2 – piersiowa, 3 – brzuszna

  • D. 

   1 – ogonowa, 2 – grzbietowa, 3 – brzuszna

 • 5. 
  Większość ryb to zwierzęta żyworodne.
  • A. 

   Prawda

  • B. 

   Fałsz

 • 6. 
  Zaznacz wszystkie poprawne zdania dotyczące linii bocznej ryb.
  • A. 

   Jest narządem zmysłu.

  • B. 

   Zmniejsza opór wody.

  • C. 

   Informuje o szybkości i kierunku ruchów wody.

  • D. 

   Ma postać kanalików biegnących po obu stronach ciała ryby.

 • 7. 
  Wpisz właściwe uzupełnienie zdań. a) Ryby to zwierzęta [Blank] (zmiennocieplne / stałocieplne). b) Ryby są [Blank] (obojnakami / rozdzielnopłciowe). c) Potomstwo ryb nazywamy [Blank] (ikrą / narybkiem). d) Skóra większości ryb jest pokryta [Blank] (łuskami / tarczkami).
 • 8. 
  Zaznacz numery płetw, które są parzyste.    
  • A. 

   Numer 1

  • B. 

   Numer 2

  • C. 

   Numer 3

  • D. 

   Numer 4

 • 9. 
  Zaznacz numery płetw, które są nieparzyste.    
  • A. 

   Numer 1

  • B. 

   Numer 2

  • C. 

   Numer 3

  • D. 

   Numer 4

 • 10. 
  Oceń prawdziwość podanego zdania. Oczy ryb są osłonięte powiekami.  
  • A. 

   Prawda

  • B. 

   Fałsz

 • 11. 
  Spośród wymienionych elementów budowy ryby wybierz ten, który nie stanowi przystosowania do życia w wodzie.
  • A. 

   Skrzela

  • B. 

   Linia boczna

  • C. 

   Pęcherz pławny

  • D. 

   Opływowy kształt ciała

  • E. 

   Szkielet zbudowany z tkanki kostnej

  • F. 

   Płetwy

 • 12. 
  Zaznacz wszystkie zdania zawierające prawdziwe informacje dotyczące ryb.
  • A. 

   Okres rozmnażania ryb nazywamy tarłem.

  • B. 

   Samice ryb składają jaja nazywane skrzekiem.

  • C. 

   Większość ryb to zwierzęta jajorodne.

  • D. 

   Łuski odpowiadają za utrzymywanie równowagi i sterowanie ciałem.

Back to Top Back to top