Ruutfunktsioon Ja Ruutvõrrandid

16 Ksimused | Total Attempts: 52

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ruutfunktsioon Ja Ruutvrrandid

9.klassi matemaatika


Questions and Answers
 • 1. 
  Milline ruutfunktsioonide paar on sümmeetriline x-telje suhtes?A)  y=4x2 ja y=4x2-2B) y=10x2 ja y=-10x2C) y=-7x2ja y=7x2+5
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

 • 2. 
  Kui ruutliikme kordaja on negatiivne, siis parabool avaneb
  • A. 

   Alla

  • B. 

   üles

  • C. 

   Paremale

  • D. 

   Vasakule

 • 3. 
  Ruutfunktsiooni y=3x2 + 48 nullkohad
 • 4. 
  Funktsiooni y=9x2 + 4 haripukti koordinaadid on
 • 5. 
  Kas punkt A(-2;3) asub funktsiooni y=2x2-5 graafikul?
  • A. 

   Jah

  • B. 

   Ei

 • 6. 
  Ruutvõrrandi x2 - 4 = 0 lahendid on
 • 7. 
  Ruutkolmliikme liiget bx nimetatakse
  • A. 

   Vabaliikmeks

  • B. 

   Lineaarliikmeks

  • C. 

   Ruutliikmeks

 • 8. 
  Kõikide ruutfunktsioonide y=ax2+bx ühiseks nullkohaks on
 • 9. 
  Joonisel oleva ruutfunktsiooni haripunkti koordinaadid on
 • 10. 
  Ruutfunktsiooni nullkoht on
  • A. 

   X-i väärtus, mille korral y on null

  • B. 

   Y-i väärtus, mille korral x on null

 • 11. 
  Funktsiooni y=x2 graafikut nimetatakse
 • 12. 
  Ruutkolmliikme liiget c nimetatakse
  • A. 

   Vabaliikmeks

  • B. 

   Ruutliikmeks

  • C. 

   Lineearliikmeks

 • 13. 
  Funktsiooni y=2x2-3x+5 graafik läbib y-teljel kohta y =______
 • 14. 
  Joonisel oleva ruutfunktsiooni nullkohad on
 • 15. 
  Ruutvõrrand x2 + x - 6 = 0 on lahendatud graafiliselt. Leia graafikult selle võrrandi lahendid.
 • 16. 
  On teada, et -5 on ruutvõrrandi x2-2x-35=0 üks lahend. Selle võrrandi teine lahend on