Virkamiesruotsin Tasotesti. Valitse Sopivin Vaihtoehto

100 kysymystä | Total Attempts: 8228

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Virkamiesruotsin Tasotesti. Valitse Sopivin Vaihtoehto

       Tulosta testin jälkeen itsellesi "Diplomi", josta näkyy saamasi pistemäärä. Kirjoita diplomiin nimesi ja luokkatunnuksesi ja anna se opettajallesi seuraavalla oppitunnilla.


Questions and Answers
 • 1. 
  Mona Valli som är chef [bland/under/över/hos] FoU på On-Line Automation i Finland sitter vid sitt skrivbord.
  • A. 

   Bland

  • B. 

   Under

  • C. 

   över

  • D. 

   Hos

 • 2. 
  Jag är säker på att vi kan reda [ut/in/på/av] det när vi kommer dit nästa gång.
  • A. 

   Ut

  • B. 

   In

  • C. 

   PĂ„

  • D. 

   Av

 • 3. 
  Skulle det vara [möjligen/möjligtvis/möjligt/möjlig] för er att komma hit tidigare än planerat?
  • A. 

   Möjligen

  • B. 

   Möjligtvis

  • C. 

   Möjligt

  • D. 

   Möjlig

 • 4. 
  Jag ringer för att [beräkna/berättiga/berättar/berätta] att vi kan komma tidigare än planerat.
  • A. 

   BerÀkna

  • B. 

   BerÀttiga

  • C. 

   BerÀttar

  • D. 

   BerÀtta

 • 5. 
  Vill ni lämna ett [meddelande/medling/medlare/medel] till Mikael Bergqvist?
  • A. 

   Meddelande

  • B. 

   Medling

  • C. 

   Medlare

  • D. 

   Medel

 • 6. 
  Jag [framför/undrar/påstår/medger] om jag kan komma och träffa er på torsdag.
  • A. 

   Framför

  • B. 

   Undrar

  • C. 

   PÄstÄr

  • D. 

   Medger

 • 7. 
  Jag tackar för inbjudan, men jag har ett [besked/avtal/lunch/möte] med några kunder samtidigt.
  • A. 

   Besked

  • B. 

   Avtal

  • C. 

   Lunch

  • D. 

   Möte

 • 8. 
  Jag ser fram emot att träffa [er/ert/era/ers] i morgon klockan två på eftermiddagen.
  • A. 

   Er

  • B. 

   Ert

  • C. 

   Era

  • D. 

   Ers

 • 9. 
  Låt mig få veta så fort som möjligt när ni har [bestämt/beställt/beslutat/bekräftat] er för ett nytt datum för mötet.
  • A. 

   BestÀmt

  • B. 

   BestÀllt

  • C. 

   Beslutat

  • D. 

   BekrÀftat

 • 10. 
  Var vänlig och fyll i den [beräknade/bifogade/anträffbara/beprövade] blanketten och skicka den via e-post eller faxa den till vår kundservice.
  • A. 

   BerÀknade

  • B. 

   Bifogade

  • C. 

   AntrÀffbara

  • D. 

   Beprövade

 • 11. 
  Vänligen vidarebefordra detta e-postmeddelande till dem som antas vara [intressant/intresserar/intresserade/intresserat].
  • A. 

   Intressant

  • B. 

   Intresserar

  • C. 

   Intresserade

  • D. 

   Intresserat

 • 12. 
  Jag har [nöjet/nödet/nötet/nätet] att berätta att våra nya modeller nu är tillgängliga för våra kunder.
  • A. 

   Nöjet

  • B. 

   Nödet

  • C. 

   Nötet

  • D. 

   NĂ€tet

 • 13. 
  Om ni [berömmer/behöver/beslutar/bestrider] hjälp, ta kontakt via e-post eller ring till min mobiltelefon.
  • A. 

   Berömmer

  • B. 

   Behöver

  • C. 

   Beslutar

  • D. 

   Bestrider

 • 14. 
  Om offerten [godkänna/godkänner/godkänns/godkände], skrivs ett kontrakt och projektet kan börja.
  • A. 

   GodkÀnna

  • B. 

   GodkÀnner

  • C. 

   GodkÀnns

  • D. 

   GodkÀnde

 • 15. 
  Under planeringsperioden besöker ingenjörerna kunden regelbundet för att [föreslå/gradera/skriva/inteckna] och förhandla om olika lösningar.
  • A. 

   FöreslÄ

  • B. 

   Gradera

  • C. 

   Skriva

  • D. 

   Inteckna

 • 16. 
  I det här skedet är det ytterst viktigt att bekanta sig med underleverantörerna i projektet och [omtala/sänka/binda/fastställa] ansvarsområdena mycket noggrant.
  • A. 

   Omtala

  • B. 

   SĂ€nka

  • C. 

   Binda

  • D. 

   FaststÀlla

 • 17. 
  Folket samlas snabbt vid det [löpande/springande/rinnande/strömmande] bandet för att hämta sitt bagage och försvinner igen.
  • A. 

   Löpande

  • B. 

   Springande

  • C. 

   Rinnande

  • D. 

   Strömmande

 • 18. 
  Det var ett direktflyg från Tammerfors till Stockholm som [landar/landade/landades/landat] för 25 minuter sedan.
  • A. 

   Landar

  • B. 

   Landade

  • C. 

   Landades

  • D. 

   Landat

 • 19. 
  Jag tror att den svarta resväskan [viktar/vikten/vägar/väger] ungefär 10 kilo.
  • A. 

   Viktar

  • B. 

   Vikten

  • C. 

   VĂ€gar

  • D. 

   VĂ€ger

 • 20. 
  Ursäkta mig, men kan ni [bokstaven/bokstavera/bokstaverar/bokstäver] namnet för säkerhets skull?
  • A. 

   Bokstaven

  • B. 

   Bokstavera

  • C. 

   Bokstaverar

  • D. 

   BokstÀver

 • 21. 
  Bagaget [leverans/lever/levereras/levras] till ert hotell så fort som möjligt.
  • A. 

   Leverans

  • B. 

   Lever

  • C. 

   Levereras

  • D. 

   Levras

 • 22. 
  Vi beklagar verkligen besväret och vi ska försöka rätta [till/upp/av/på] saken så fort som möjligt.
  • A. 

   Till

  • B. 

   Upp

  • C. 

   Av

  • D. 

   PĂ„

 • 23. 
  Peter, kan jag få tala med dig en [tim/stund/stump/tid]?
  • A. 

   Tim

  • B. 

   Stund

  • C. 

   Stump

  • D. 

   Tid

 • 24. 
  Skulle du vilja att jag hjälper [upp/av/på/till] med det där?
  • A. 

   Upp

  • B. 

   Av

  • C. 

   PĂ„

  • D. 

   Till

 • 25. 
  Skulle du kunna svara på [sina/hans/mitt/honom] frågor?
  • A. 

   Sina

  • B. 

   Hans

  • C. 

   Mitt

  • D. 

   Honom

Back to Top Back to top