Virkamiesruotsin Tasotesti. Valitse Sopivin Vaihtoehto

100 Kysymystä | Total Attempts: 5511

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Virkamiesruotsin Tasotesti. Valitse Sopivin Vaihtoehto

       Tulosta testin jälkeen itsellesi "Diplomi", josta näkyy saamasi pistemäärä. Kirjoita diplomiin nimesi ja luokkatunnuksesi ja anna se opettajallesi seuraavalla oppitunnilla.


Questions and Answers
 • 1. 
  Mona Valli som är chef [bland/under/över/hos] FoU på On-Line Automation i Finland sitter vid sitt skrivbord.
  • A. 

   Bland

  • B. 

   Under

  • C. 

   över

  • D. 

   Hos

 • 2. 
  Jag är säker på att vi kan reda [ut/in/på/av] det när vi kommer dit nästa gång.
  • A. 

   Ut

  • B. 

   In

  • C. 

   PĂ„

  • D. 

   Av

 • 3. 
  Skulle det vara [möjligen/möjligtvis/möjligt/möjlig] för er att komma hit tidigare än planerat?
  • A. 

   Möjligen

  • B. 

   Möjligtvis

  • C. 

   Möjligt

  • D. 

   Möjlig

 • 4. 
  Jag ringer för att [beräkna/berättiga/berättar/berätta] att vi kan komma tidigare än planerat.
  • A. 

   BerÀkna

  • B. 

   BerÀttiga

  • C. 

   BerÀttar

  • D. 

   BerÀtta

 • 5. 
  Vill ni lämna ett [meddelande/medling/medlare/medel] till Mikael Bergqvist?
  • A. 

   Meddelande

  • B. 

   Medling

  • C. 

   Medlare

  • D. 

   Medel

 • 6. 
  Jag [framför/undrar/påstår/medger] om jag kan komma och träffa er på torsdag.
  • A. 

   Framför

  • B. 

   Undrar

  • C. 

   PÄstÄr

  • D. 

   Medger

 • 7. 
  Jag tackar för inbjudan, men jag har ett [besked/avtal/lunch/möte] med några kunder samtidigt.
  • A. 

   Besked

  • B. 

   Avtal

  • C. 

   Lunch

  • D. 

   Möte

 • 8. 
  Jag ser fram emot att träffa [er/ert/era/ers] i morgon klockan två på eftermiddagen.
  • A. 

   Er

  • B. 

   Ert

  • C. 

   Era

  • D. 

   Ers

 • 9. 
  Låt mig få veta så fort som möjligt när ni har [bestämt/beställt/beslutat/bekräftat] er för ett nytt datum för mötet.
  • A. 

   BestÀmt

  • B. 

   BestÀllt

  • C. 

   Beslutat

  • D. 

   BekrÀftat

 • 10. 
  Var vänlig och fyll i den [beräknade/bifogade/anträffbara/beprövade] blanketten och skicka den via e-post eller faxa den till vår kundservice.
  • A. 

   BerÀknade

  • B. 

   Bifogade

  • C. 

   AntrÀffbara

  • D. 

   Beprövade

 • 11. 
  Vänligen vidarebefordra detta e-postmeddelande till dem som antas vara [intressant/intresserar/intresserade/intresserat].
  • A. 

   Intressant

  • B. 

   Intresserar

  • C. 

   Intresserade

  • D. 

   Intresserat

 • 12. 
  Jag har [nöjet/nödet/nötet/nätet] att berätta att våra nya modeller nu är tillgängliga för våra kunder.
  • A. 

   Nöjet

  • B. 

   Nödet

  • C. 

   Nötet

  • D. 

   NĂ€tet

 • 13. 
  Om ni [berömmer/behöver/beslutar/bestrider] hjälp, ta kontakt via e-post eller ring till min mobiltelefon.
  • A. 

   Berömmer

  • B. 

   Behöver

  • C. 

   Beslutar

  • D. 

   Bestrider

 • 14. 
  Om offerten [godkänna/godkänner/godkänns/godkände], skrivs ett kontrakt och projektet kan börja.
  • A. 

   GodkÀnna

  • B. 

   GodkÀnner

  • C. 

   GodkÀnns

  • D. 

   GodkÀnde

 • 15. 
  Under planeringsperioden besöker ingenjörerna kunden regelbundet för att [föreslå/gradera/skriva/inteckna] och förhandla om olika lösningar.
  • A. 

   FöreslÄ

  • B. 

   Gradera

  • C. 

   Skriva

  • D. 

   Inteckna

 • 16. 
  I det här skedet är det ytterst viktigt att bekanta sig med underleverantörerna i projektet och [omtala/sänka/binda/fastställa] ansvarsområdena mycket noggrant.
  • A. 

   Omtala

  • B. 

   SĂ€nka

  • C. 

   Binda

  • D. 

   FaststÀlla

 • 17. 
  Folket samlas snabbt vid det [löpande/springande/rinnande/strömmande] bandet för att hämta sitt bagage och försvinner igen.
  • A. 

   Löpande

  • B. 

   Springande

  • C. 

   Rinnande

  • D. 

   Strömmande

 • 18. 
  Det var ett direktflyg från Tammerfors till Stockholm som [landar/landade/landades/landat] för 25 minuter sedan.
  • A. 

   Landar

  • B. 

   Landade

  • C. 

   Landades

  • D. 

   Landat

 • 19. 
  Jag tror att den svarta resväskan [viktar/vikten/vägar/väger] ungefär 10 kilo.
  • A. 

   Viktar

  • B. 

   Vikten

  • C. 

   VĂ€gar

  • D. 

   VĂ€ger

 • 20. 
  Ursäkta mig, men kan ni [bokstaven/bokstavera/bokstaverar/bokstäver] namnet för säkerhets skull?
  • A. 

   Bokstaven

  • B. 

   Bokstavera

  • C. 

   Bokstaverar

  • D. 

   BokstÀver

 • 21. 
  Bagaget [leverans/lever/levereras/levras] till ert hotell så fort som möjligt.
  • A. 

   Leverans

  • B. 

   Lever

  • C. 

   Levereras

  • D. 

   Levras

 • 22. 
  Vi beklagar verkligen besväret och vi ska försöka rätta [till/upp/av/på] saken så fort som möjligt.
  • A. 

   Till

  • B. 

   Upp

  • C. 

   Av

  • D. 

   PĂ„

 • 23. 
  Peter, kan jag få tala med dig en [tim/stund/stump/tid]?
  • A. 

   Tim

  • B. 

   Stund

  • C. 

   Stump

  • D. 

   Tid

 • 24. 
  Skulle du vilja att jag hjälper [upp/av/på/till] med det där?
  • A. 

   Upp

  • B. 

   Av

  • C. 

   PĂ„

  • D. 

   Till

 • 25. 
  Skulle du kunna svara på [sina/hans/mitt/honom] frågor?
  • A. 

   Sina

  • B. 

   Hans

  • C. 

   Mitt

  • D. 

   Honom

 • 26. 
  Missuppfattningar [lider/lagar/leder/läger] lätt till att kommunikationen inte fungerar.
  • A. 

   Lider

  • B. 

   Lagar

  • C. 

   Leder

  • D. 

   LĂ€ger

 • 27. 
  Många svenskar anser att Sverige är välkänt i [utomlads/utländer/utlandet/utlänning].
  • A. 

   Utomlads

  • B. 

   UtlÀnder

  • C. 

   Utlandet

  • D. 

   UtlÀnning

 • 28. 
  Som råd till utlänningar kan sägas att det kan vara framsynt att testa sina produkter i Sverige innan man försöker [tälja/sälja/välja/hälsa] dem där.
  • A. 

   TĂ€lja

  • B. 

   SĂ€lja

  • C. 

   VĂ€lja

  • D. 

   HĂ€lsa

 • 29. 
  Sociala och mänskliga relationer värderas inte lika högt i Sverige [som/än/på/vid] i många andra länder.
  • A. 

   Som

  • B. 

   Àn

  • C. 

   PĂ„

  • D. 

   Vid

 • 30. 
  Svenskarna anser det vara modernt att män och kvinnor är jämställda med [varannan/vartannat/varje/varandra].
  • A. 

   Varannan

  • B. 

   Vartannat

  • C. 

   Varje

  • D. 

   Varandra

 • 31. 
  Det finns knappast något annat land i världen som har en så hög [procentandel/procentdel/procenttal/procenter] förvärvsarbetande kvinnor.
  • A. 

   Procentandel

  • B. 

   Procentdel

  • C. 

   Procenttal

  • D. 

   Procenter

 • 32. 
  De parkerar bilen på P-platsen och [anmälning/anmäler/anländer/anmälan] sig till portvakten. 
  • A. 

   AnmÀlning

  • B. 

   AnmÀler

  • C. 

   AnlÀnder

  • D. 

   AnmÀlan

 • 33. 
  Ingången är ungefär i [medel/mellan/måtten/mitten] av byggnaden.
  • A. 

   Medel

  • B. 

   Mellan

  • C. 

   MĂ„tten

  • D. 

   Mitten

 • 34. 
  Portvakten ringer ett samtal och räcker [under/till/på/över] tillstånden efter en stund.
  • A. 

   Under

  • B. 

   Till

  • C. 

   PĂ„

  • D. 

   över

 • 35. 
  Jag tror att han är på möte för [tillfällighet/tillfället/tillfällig/tillfånga] men det borde sluta inom tio minuter.
  • A. 

   TillfÀllighet

  • B. 

   TillfÀllet

  • C. 

   TillfÀllig

  • D. 

   TillfÄnga

 • 36. 
  Ursäkta mig, men kan du [säga/säger/sade/sagt] mig hur man kommer till T-Centralen?
  • A. 

   SĂ€ga

  • B. 

   SĂ€ger

  • C. 

   Sade

  • D. 

   Sagt

 • 37. 
  Om du går förbi parken ser du byggnaden till [högra/höger/vänstra/västra].
  • A. 

   Högra

  • B. 

   Höger

  • C. 

   VĂ€nstra

  • D. 

   VĂ€stra

 • 38. 
  Gå längs korridoren [tills/till/sedan/som] du kommer till hissarna.
  • A. 

   Tills

  • B. 

   Till

  • C. 

   Sedan

  • D. 

   Som

 • 39. 
  Förlåt att jag kommer [på/åt/för/till] sent.
  • A. 

   PĂ„

  • B. 

   Ă„t

  • C. 

   För

  • D. 

   Till

 • 40. 
  Ursäkta mig, men vet ni var konferensrummet [ställer/ligger/sätter/lägger]?
  • A. 

   StÀller

  • B. 

   Ligger

  • C. 

   SĂ€tter

  • D. 

   LĂ€gger

 • 41. 
  Den svenska chefen förväntar [er/mig/sig/dig] inte att hans förman har svar på alla frågor.
  • A. 

   Er

  • B. 

   Mig

  • C. 

   Sig

  • D. 

   Dig

 • 42. 
  Medbestämmande på det svenska företaget betyder att [svar/svaret/svaren/ansvar] för viktiga beslut ofta sprids nedåt i organisationen.
  • A. 

   Svar

  • B. 

   Svaret

  • C. 

   Svaren

  • D. 

   Ansvar

 • 43. 
  De anställda på ett svenskt [företag/föredrag/förening/företaget] är mycket inriktade på lagarbete.
  • A. 

   Företag

  • B. 

   Föredrag

  • C. 

   Förening

  • D. 

   Företaget

 • 44. 
  Svenskarna håller mycket gärna [fastan/fast/fastän/snabbt] vid överenskomna tider.
  • A. 

   Fastan

  • B. 

   Fast

  • C. 

   FastÀn

  • D. 

   Snabbt

 • 45. 
  De flesta svenskar tycker inte alls om att [väntar/vänta/väntade/väntat] på någon som inte kommer på avtalad tid.
  • A. 

   VĂ€ntar

  • B. 

   VĂ€nta

  • C. 

   VĂ€ntade

  • D. 

   VĂ€ntat

 • 46. 
  Svenskar har [råder/till/regering/redan] som barn uppfostrats till att be om ursäkt när man kommer för sent.
  • A. 

   RĂ„der

  • B. 

   Till

  • C. 

   Regering

  • D. 

   Redan

 • 47. 
  [Under/På/Till/För] juli har Sverige industrisemester och då är det svårt att göra affärer.
  • A. 

   Under

  • B. 

   PĂ„

  • C. 

   Till

  • D. 

   För

 • 48. 
  Svenskarna anser att det är artigt att ge den andre tid att tänka [till/efter/vid/före].
  • A. 

   Till

  • B. 

   Efter

  • C. 

   Vid

  • D. 

   Före

 • 49. 
  Under en konversation använder svenskarna tystnaden för att utforma [sin/din/sina/dina] egna svar.
  • A. 

   Sin

  • B. 

   Din

  • C. 

   Sina

  • D. 

   Dina

 • 50. 
  Utlänningar tycker också att beslutsfattandet på [svensk/svenskt/svenska/svenskar] företag kunde vara snabbare.
  • A. 

   Svensk

  • B. 

   Svenskt

  • C. 

   Svenska

  • D. 

   Svenskar

 • 51. 
  Utlänningar bör också veta att svenskar strävar efter att [svara/besvara/svåra/svåger] frågor redan i de första orden i svaret.
  • A. 

   Svara

  • B. 

   Besvara

  • C. 

   SvÄra

  • D. 

   SvÄger

 • 52. 
  Om ni behöver gå på toaletten, så ligger den bakom [hornen/horn/hörn/hörnet] här.
  • A. 

   Hornen

  • B. 

   Horn

  • C. 

   Hörn

  • D. 

   Hörnet

 • 53. 
  Skulle det [smakat/smaka/smakar/smakade] med en kopp kaffe eller te?
  • A. 

   Smakat

  • B. 

   Smaka

  • C. 

   Smakar

  • D. 

   Smakade

 • 54. 
  Jag skulle vilja presentera er för några andra [personligen/personer/personlighet/person] som också arbetar på avdelningen.
  • A. 

   Personligen

  • B. 

   Personer

  • C. 

   Personlighet

  • D. 

   Person

 • 55. 
  Är det möjligt att [förlånga/förlängre/förlänga/förlångar] bokningen?
  • A. 

   FörlÄnga

  • B. 

   FörlÀngre

  • C. 

   FörlÀnga

  • D. 

   FörlÄngar

 • 56. 
  Det finns gott om plats för [nuförtiden/närvaro/nutiden/närvarande] och det finns inga bokningar på era rum.
  • A. 

   Nuförtiden

  • B. 

   NĂ€rvaro

  • C. 

   Nutiden

  • D. 

   NĂ€rvarande

 • 57. 
  Jag skulle vilja boka ett enkelrum med dusch för två [nätter/natten/natter/nötter].
  • A. 

   NĂ€tter

  • B. 

   Natten

  • C. 

   Natter

  • D. 

   Nötter

 • 58. 
  Vi har en ny produkt som kommer [fram/genom/ut/till] på marknaden nästa månad.
  • A. 

   Fram

  • B. 

   Genom

  • C. 

   Ut

  • D. 

   Till

 • 59. 
  Produkten är ett resultat av intensiv forskning och [utvidgning/utvinning/utveckling/utvärdering] under många år.
  • A. 

   Utvidgning

  • B. 

   Utvinning

  • C. 

   Utveckling

  • D. 

   UtvÀrdering

 • 60. 
  Färgerna kan skräddarsys för att tillfredsställa kundens [behov/behå/behåll/behövande].
  • A. 

   Behov

  • B. 

   BehÄ

  • C. 

   BehÄll

  • D. 

   Behövande

 • 61. 
  Vi ger ett års [garant/garanter/garanti/garanta] på alla våra produkter.
  • A. 

   Garant

  • B. 

   Garanter

  • C. 

   Garanti

  • D. 

   Garanta

 • 62. 
  Vårt servicenätverk [täkter/täcker/täckar/tänder] alla EU-länder.
  • A. 

   TĂ€kter

  • B. 

   TĂ€cker

  • C. 

   TĂ€ckar

  • D. 

   TĂ€nder

 • 63. 
  Reservdelar säljs [för/av/på/efter] alla större återförsäljare.
  • A. 

   För

  • B. 

   Av

  • C. 

   PĂ„

  • D. 

   Efter

 • 64. 
  Våra priser är mycket konkurrenskraftiga jämfört med våra [kongruenser/konkurrenser/konkurrenter/konjekturer].
  • A. 

   Kongruenser

  • B. 

   Konkurrenser

  • C. 

   Konkurrenter

  • D. 

   Konjekturer

 • 65. 
  Vi försöker hålla våra priser på en [förmån/förnuftig/förnämlig/förnumstig] nivå.
  • A. 

   FörmÄn

  • B. 

   Förnuftig

  • C. 

   FörnÀmlig

  • D. 

   Förnumstig

 • 66. 
  Vi ger 10% i [rabbel/rackning/rabiat/rabatt] för kontantbetalningar.
  • A. 

   Rabbel

  • B. 

   Rackning

  • C. 

   Rabiat

  • D. 

   Rabatt

 • 67. 
  Leveranstiden är tre veckor från [bestämning/beställning/bestänkning/besåning].
  • A. 

   BestÀmning

  • B. 

   BestÀllning

  • C. 

   BestÀnkning

  • D. 

   BesÄning

 • 68. 
  Jag är inte riktigt säker på vad du menar. Kan du [förkasta/förknippa/förklara/förkovra] det litet närmare?
  • A. 

   Förkasta

  • B. 

   Förknippa

  • C. 

   Förklara

  • D. 

   Förkovra

 • 69. 
  Jag [försöker/förstår/försvarar/fortsätter] inte riktigt. Kan du berätta litet mer om saken?
  • A. 

   Försöker

  • B. 

   FörstÄr

  • C. 

   Försvarar

  • D. 

   FortsÀtter

 • 70. 
  Tyvärr, så kan jag inte gå [till/åt/med/för] på det.
  • A. 

   Till

  • B. 

   Ă„t

  • C. 

   Med

  • D. 

   För

 • 71. 
  Arbete med elkretsar bör utföras enbart av personer som har särskild [utarmning/utbildning/utbetalning/utbredning] för detta arbete.
  • A. 

   Utarmning

  • B. 

   Utbildning

  • C. 

   Utbetalning

  • D. 

   Utbredning

 • 72. 
  Det är viktigt att börja arbetet med att [plantera/planera/planta/planka] det noggrant.
  • A. 

   Plantera

  • B. 

   Planera

  • C. 

   Planta

  • D. 

   Planka

 • 73. 
  Skyddskläderna får inte sitta för löst eftersom lösa kläder kan lätt [fasa/fasta/fastna/fattas] i hörn och på ojämna ytor.
  • A. 

   Fasa

  • B. 

   Fasta

  • C. 

   Fastna

  • D. 

   Fattas

 • 74. 
  Alla växter behöver [båda/både/bada/borde] solljus och regn för att växa.
  • A. 

   BĂ„da

  • B. 

   BĂ„de

  • C. 

   Bada

  • D. 

   Borde

 • 75. 
  Jordvärme kan också [använda/antända/antändas/användas] till att producera elektricitet.
  • A. 

   AnvÀnda

  • B. 

   AntÀnda

  • C. 

   AntÀndas

  • D. 

   AnvÀndas

 • 76. 
  Ifall något liknande skulle [hämta/hänga/hända/hälsa] igen i framtiden, vad kan vi göra då?
  • A. 

   HĂ€mta

  • B. 

   HĂ€nga

  • C. 

   HĂ€nda

  • D. 

   HĂ€lsa

 • 77. 
  Vi kan slå [fast/fest/först/fatt] dagen för detta nu med detsamma.
  • A. 

   Fast

  • B. 

   Fest

  • C. 

   Först

  • D. 

   Fatt

 • 78. 
  Så du måste stiga upp ganska tidigt för att [hitta/hissna/hindra/hinna] med planet.
  • A. 

   Hitta

  • B. 

   Hissna

  • C. 

   Hindra

  • D. 

   Hinna

 • 79. 
  Är ni vänliga och sätter på er skyddshjälmen [inne/innan/inom/inuti] vi går in i produktionshallen.
  • A. 

   Inne

  • B. 

   Innan

  • C. 

   Inom

  • D. 

   Inuti

 • 80. 
  För säkerhets [skalle/skall/skull/skulle] råder vi er att inte röra vid apparaterna.
  • A. 

   Skalle

  • B. 

   Skall

  • C. 

   Skull

  • D. 

   Skulle

 • 81. 
  Jag ska besvara [er/era/ert/sina] frågor efter ronden.
  • A. 

   Er

  • B. 

   Era

  • C. 

   Ert

  • D. 

   Sina

 • 82. 
  Avslutningsvis skulle jag vilja [ge/få/ta/be] er till fabriksbutiken.
  • A. 

   Ge

  • B. 

   FĂ„

  • C. 

   Ta

  • D. 

   Be

 • 83. 
  Här kommer råmaterialen till [faktoren/fabriken/fakturan/facket].
  • A. 

   Faktoren

  • B. 

   Fabriken

  • C. 

   Fakturan

  • D. 

   Facket

 • 84. 
  Som en [färd/följetång/följd/fördel] av miljöbegränsningar använder vi återvinningsbara material.
  • A. 

   FĂ€rd

  • B. 

   FöljetÄng

  • C. 

   Följd

  • D. 

   Fördel

 • 85. 
  För att [skymta/skugga/skygga/skydda] miljön har vi omorganiserat vårt avfallshanteringssystem.
  • A. 

   Skymta

  • B. 

   Skugga

  • C. 

   Skygga

  • D. 

   Skydda

 • 86. 
  På grund av den ökade efterfrågan på vår senaste mobiltelefonmodell har vi [ansamlat/anställt/ansatt/ansvarat] 50 nya medarbetare.
  • A. 

   Ansamlat

  • B. 

   AnstÀllt

  • C. 

   Ansatt

  • D. 

   Ansvarat

 • 87. 
  Under produktionsprocessen tar vi [pråmar/prover/proper/provar] och testar dem.
  • A. 

   PrÄmar

  • B. 

   Prover

  • C. 

   Proper

  • D. 

   Provar

 • 88. 
  Alla våra produkter undersöks och testas innan vi [leverensar/leveranser/levererar/lever] dem.
  • A. 

   Leverensar

  • B. 

   Leveranser

  • C. 

   Levererar

  • D. 

   Lever

 • 89. 
  Vi tar [stickprov/stiftprov/stilprov/stoftprov] för att garantera produktkvalitén.
  • A. 

   Stickprov

  • B. 

   Stiftprov

  • C. 

   Stilprov

  • D. 

   Stoftprov

 • 90. 
  Testerna [genomförs/genomdras/genomsöks/genomstryks] på vårt egna laboratorium.
  • A. 

   Genomförs

  • B. 

   Genomdras

  • C. 

   Genomsöks

  • D. 

   Genomstryks

 • 91. 
  De färdiga produkterna packas ner i [lador/lagar/lansar/lådor].
  • A. 

   Lador

  • B. 

   Lagar

  • C. 

   Lansar

  • D. 

   LĂ„dor

 • 92. 
  Man kontrollerar att materialmängden [mottar/motsvarar/motiverar/motsätter] beställningen.
  • A. 

   Mottar

  • B. 

   Motsvarar

  • C. 

   Motiverar

  • D. 

   MotsÀtter

 • 93. 
  [Lagerarbetaren/Lagerbetaren/Lagerarbeten/Lagerarbetet] registrerar leveransen.
  • A. 

   Lagerarbetaren

  • B. 

   Lagerbetaren

  • C. 

   Lagerarbeten

  • D. 

   Lagerarbetet

 • 94. 
  Stålrören transporteras [med/från/på/hos] lagret till verktygsmaskinen med truck.
  • A. 

   Med

  • B. 

   FrÄn

  • C. 

   PĂ„

  • D. 

   Hos

 • 95. 
  Lackeringsverkstaden är underleverantör för ett [många/antal/några/andra] utomstående kunder och har därför säsongartad variation i arbetsmängden.
  • A. 

   MĂ„nga

  • B. 

   Antal

  • C. 

   NĂ„gra

  • D. 

   Andra

 • 96. 
  De relevanta sändningsdokumenten [levererar/leverans/bereds/bereder].
  • A. 

   Levererar

  • B. 

   Leverans

  • C. 

   Bereds

  • D. 

   Bereder

 • 97. 
  Det har verkligen varit nyttigt att få [titta/stifta/se/träffa] bekantskap med ert företag och dess verksamhet.
  • A. 

   Titta

  • B. 

   Stifta

  • C. 

   Se

  • D. 

   TrÀffa

 • 98. 
  Jag tycker att det är viktigt att [prata/tala/möta/beträtta] varandra personligen och inte bara kommunicera via e-post och telefon.
  • A. 

   Prata

  • B. 

   Tala

  • C. 

   Möta

  • D. 

   BetrÀtta

 • 99. 
  Det har verkligen varit ett [nöje/nöjd/lycka/bra] att samarbeta med er.
  • A. 

   Nöje

  • B. 

   Nöjd

  • C. 

   Lycka

  • D. 

   Bra

 • 100. 
  Kan ni rekommendera ett vin som passar till [förrätten/förmaten/drycken/äter]?
  • A. 

   FörrÀtten

  • B. 

   Förmaten

  • C. 

   Drycken

  • D. 

   Àter