Ruotsin Peruskieliopintojen Tasotesti. Valitse Sopivin Vaihtoehto Neljästä Abcd-vaihtoehdosta.

100 Kysymyst | Total Attempts: 3962

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ruotsin Peruskieliopintojen Tasotesti. Valitse Sopivin Vaihtoehto Neljst Abcd-vaihtoehdosta.

Tulosta testin jälkeen itsellesi "Diplomi", josta näkyy saamasi pistemäärä. Kirjoita diplomiin nimesi ja luokkatunnuksesi ja anna se opettajallesi seuraavalla oppitunnilla.


Questions and Answers
 • 1. 
  Jag är nitton år __________ .
  • A. 

   Gamla

  • B. 

   Gammal

  • C. 

   ålder

  • D. 

   Gammel

 • 2. 
  Jag är intresserad __________ språk.
  • A. 

   Om

  • B. 

   In

  • C. 

   Av

  • D. 

 • 3. 
  Jag tycker om att __________ på musik.
  • A. 

   Lyssna

  • B. 

   Hör

  • C. 

   Lyssnade

  • D. 

   Hörde

 • 4. 
  Jag har en syster som är yngre __________ jag.
  • A. 

   Men

  • B. 

   Om

  • C. 

   Som

  • D. 

   än

 • 5. 
  Vi har mycket __________ golfbanor.
  • A. 

   Fin

  • B. 

   Fint

  • C. 

   Fina

  • D. 

   Finaste

 • 6. 
  Kuudes
  • A. 

   Sexte

  • B. 

   Sjätte

  • C. 

   Sextonde

  • D. 

   Sjexte

 • 7. 
  Ammatti
  • A. 

   Arbete

  • B. 

   Arbetare

  • C. 

   Yrke

  • D. 

   Arbetar

 • 8. 
  Har du __________ vänner?
  • A. 

   Många

  • B. 

   Mellan

  • C. 

   Med

  • D. 

   Magen

 • 9. 
  Mitt hår är __________ .
  • A. 

   Brun

  • B. 

   Brunt

  • C. 

   Bruna

  • D. 

   Brown

 • 10. 
  Dina ögon är __________ .
  • A. 

   Liten

  • B. 

   Litet

  • C. 

   Lilla

  • D. 

   Små

 • 11. 
  Oranssi
  • A. 

   Brandgul

  • B. 

   Grön

  • C. 

   Grå

  • D. 

   Brun

 • 12. 
  • A. 

   Läppar

  • B. 

   Kinder

  • C. 

   öron

  • D. 

   ögon

 • 13. 
  Vaakasuora
  • A. 

   Rät

  • B. 

   Vertikal

  • C. 

   Lodrät

  • D. 

   Vågrät

 • 14. 
  Kirjain
  • A. 

   Bokstav

  • B. 

   Bokstavera

  • C. 

   Bokstaverar

  • D. 

   Bokstaverat

 • 15. 
  De kommer __________ nattfärjan från Stockholm till Åbo.
  • A. 

   Med

  • B. 

   Av

  • C. 

   Till

  • D. 

   Från

 • 16. 
  Klockan är _________ tolv på förmiddagen.
  • A. 

   Halv

  • B. 

   Halven

  • C. 

   Halva

  • D. 

   Halvor

 • 17. 
  Resan tar omkring två timmar __________ bil.
  • A. 

  • B. 

   Med

  • C. 

   Av

  • D. 

   Till

 • 18. 
  Kan jag __________ bilen på gården?
  • A. 

   Parkerar

  • B. 

   Parkerade

  • C. 

   Parkerat

  • D. 

   Parkera

 • 19. 
  Vi kunde __________ middag i Näsinneula.
  • A. 

   Dricka

  • B. 

   äta

  • C. 

   Titta

  • D. 

   Vänta

 • 20. 
  Vi får hoppas att solen __________ hela dagen.
  • A. 

   Skiner

  • B. 

   Skenar

  • C. 

   Skönare

  • D. 

   Skickar

 • 21. 
  Hur __________ du till skolan?
  • A. 

   Komma

  • B. 

   Kommer

  • C. 

   Komde

  • D. 

   Kommit

 • 22. 
  När träffar du __________ vänner?
  • A. 

   Dins

  • B. 

   Din

  • C. 

   Ditt

  • D. 

   Dina

 • 23. 
  Finland är ett __________ land.
  • A. 

   Två tpråk

  • B. 

   Tvåspråkigt

  • C. 

   Tvåspråkiga

  • D. 

   Tvåspråkig

 • 24. 
  1250
  • A. 

   Ettusentvåhundrafemtio

  • B. 

   Ettusenfemhundrafemtio

  • C. 

   Ettusenfemhundratjugo

  • D. 

   Ettusentrehundrafemtio

 • 25. 
  Hur ska man __________ cirkelns medelpunkt?
  • A. 

   Titta

  • B. 

   Hitta

  • C. 

   Heta

  • D. 

   Hette

 • 26. 
  1250
  • A. 

   Trettonhundrafemtio

  • B. 

   Elvahundrafyrtio

  • C. 

   Tolvhundrafyrtio

  • D. 

   Tolvhundrafemtio

 • 27. 
  • A. 

   Kvadrat

  • B. 

   Rektangel

  • C. 

   Cirkel

  • D. 

   Triangel

 • 28. 
  • A. 

   Klot

  • B. 

   Cylinder

  • C. 

   Kub

  • D. 

   Låda

 • 29. 
  Annika berättar __________ Tammerfors.
  • A. 

   Om

  • B. 

   Av

  • C. 

  • D. 

   Till

 • 30. 
  Tammerfors __________ mellan två sjöar.
  • A. 

   Finner

  • B. 

   Lägger

  • C. 

   Ligger

  • D. 

   Finnar

 • 31. 
  Vi har två _________ fabriker i Borlänge.
  • A. 

   Stora

  • B. 

   Storen

  • C. 

   Stort

  • D. 

   Stor

 • 32. 
  __________ är mycket dyra.
  • A. 

   Bostäderna

  • B. 

   Bostaderna

  • C. 

   Bostäden

  • D. 

   Bostaden

 • 33. 
  Det finns många __________ i Hervanta.
  • A. 

   Höghus

  • B. 

   Höghusar

  • C. 

   Höghusen

  • D. 

   Höghusarna

 • 34. 
  Tammerforshuset har tre salar av olika __________.
  • A. 

   Storlek

  • B. 

   Mellanlek

  • C. 

   Litenlek

  • D. 

   Störrelek

 • 35. 
  • A. 

   Mack

  • B. 

   Postombud

  • C. 

   Skomakeri

  • D. 

   Frisör

 • 36. 
  • A. 

   En simhall

  • B. 

   En badstrand

  • C. 

   En hamn

  • D. 

   En herrtoalett

 • 37. 
  Hur ofta __________ du på bio?
  • A. 

   Gör

  • B. 

   Går

  • C. 

   Ger

  • D. 

 • 38. 
  Den __________ väggen
  • A. 

   Väster

  • B. 

   Höger

  • C. 

   Vänster

  • D. 

   Vänstra

 • 39. 
  2 x 2 m
  • A. 

   Två gånger två meters

  • B. 

   Två gånger tvåa meter

  • C. 

   Två gång två meter

  • D. 

   Två gånger två meter

 • 40. 
  En sträcka mäts i __________.
  • A. 

   Mm2

  • B. 

   Mm

  • C. 

   Mm3

  • D. 

   Cm2

 • 41. 
  • A. 

   Framåt

  • B. 

   Nedåt

  • C. 

   Uppifrån

  • D. 

   Bakåt

 • 42. 
  Tycker du __________ att gå i skolan?
  • A. 

   Om

  • B. 

   Av

  • C. 

   Med

  • D. 

   Till

 • 43. 
  De ska resa tillbaka __________ Sverige.
  • A. 

   Fram

  • B. 

  • C. 

   Till

  • D. 

   För

 • 44. 
  De ska besöka __________ vänner som bor i Åbo.
  • A. 

   Sin

  • B. 

   Sitt

  • C. 

   Sina

  • D. 

 • 45. 
  Tror du att __________ kommer att hjälpa framtidens bilister?
  • A. 

   Nya teknik

  • B. 

   Ny tekniken

  • C. 

   Ny teknik

  • D. 

   Ny tekniker

 • 46. 
  Det kommer att finnas datorer utplacerade __________ vägarna.
  • A. 

   Länge

  • B. 

   Långa

  • C. 

   Långt

  • D. 

   Längs

 • 47. 
  Alla datorer ska stå i kontakt __________ varandra.
  • A. 

  • B. 

   Till

  • C. 

   För

  • D. 

   Med

 • 48. 
  Annika och Janne ska __________ midsommar i Sverige.
  • A. 

   Träffa

  • B. 

   Komma

  • C. 

   Bli

  • D. 

   Fira

 • 49. 
  Detta kan __________ hemma eller i bilen.
  • A. 

   Göras

  • B. 

   Gör

  • C. 

   Gjorde

  • D. 

   Gjort

 • 50. 
  Du vet __________ tiden var du är.
  • A. 

   Heter

  • B. 

   Hel

  • C. 

   Helt

  • D. 

   Hela

 • 51. 
  Man kan ta __________ för användningen av olika vägar.
  • A. 

   Betala

  • B. 

   Betalt

  • C. 

   Betalade

  • D. 

   Betalar

 • 52. 
  En liten bil __________ mindre bensin.
  • A. 

   Drar

  • B. 

   Tar

  • C. 

   Gör

  • D. 

   Ser

 • 53. 
  Har du __________ bil?
  • A. 

   Eget

  • B. 

   Egen

  • C. 

   Egna

  • D. 

   Egena

 • 54. 
  Hurdan är __________  bil?
  • A. 

   Ett

  • B. 

   Bra

  • C. 

   Ett bra

  • D. 

   En bra

 • 55. 
  Jag __________ tåg till Helsingfors.
  • A. 

   Kör

  • B. 

   åker

  • C. 

   Reser

  • D. 

   Resa

 • 56. 
  Jag __________  till skolan.
  • A. 

   Cykla

  • B. 

   Cykel

  • C. 

   Cyklarna

  • D. 

   Cyklar

 • 57. 
  Annika har _____________.
  • A. 

   Sommarlov

  • B. 

   Sommarlovet

  • C. 

   Sommarlovar

  • D. 

   Sommarlöv

 • 58. 
  Det är svåra __________ i Finland just nu.
  • A. 

   Tid

  • B. 

   Tiden

  • C. 

   Tider

  • D. 

   Tiderna

 • 59. 
  De ska åka ___________ till Sverige.
  • A. 

   Framför

  • B. 

   Under

  • C. 

   över

  • D. 

   övrigt

 • 60. 
  Vi har arbetat __________ ganska mycket.
  • A. 

   Underligt

  • B. 

   övrigt

  • C. 

   Under

  • D. 

   över

 • 61. 
  Ni måste jobba ___________.
  • A. 

   Hårt

  • B. 

   Hart

  • C. 

   Hård

  • D. 

   Hårda

 • 62. 
  Vi ska ha ___________ en vecka i juni.
  • A. 

   Ledig

  • B. 

   Lediga

  • C. 

   Ledning

  • D. 

   Ledigt

 • 63. 
  Vi hade tänkt åka redan lördagen __________.
  • A. 

   Den femtonde

  • B. 

   Femtonde

  • C. 

   Femton

  • D. 

   Det femtonde

 • 64. 
  Åker ni __________ lördag?
  • A. 

   över

  • B. 

   Om

  • C. 

  • D. 

   Vid

 • 65. 
  Vi kommer till hamnen på __________.
  • A. 

   Söndag morgon

  • B. 

   Söndagen morgon

  • C. 

   Söndagen morgonen

  • D. 

   Söndagar morgon

 • 66. 
  Vi kan titta på __________.
  • A. 

   Sevärdhet

  • B. 

   Sevärderna

  • C. 

   Sevärder

  • D. 

   Sevärdheterna

 • 67. 
  Färjan anländer klockan nio __________.
  • A. 

   Svenska tid

  • B. 

   Svenska tiden

  • C. 

   Svensk tiden

  • D. 

   Svensk tid

 • 68. 
  Trevligt att du __________.
  • A. 

   Ringande

  • B. 

   Ringte

  • C. 

   Ringade

  • D. 

   Ringde

 • 69. 
  Ursäkta, det är __________ nummer.
  • A. 

   Felt

  • B. 

   Fela

  • C. 

   Fel

  • D. 

   Felen

 • 70. 
  Kan du tala lite ___________?
  • A. 

   Högrare

  • B. 

   Högare

  • C. 

   Höger

  • D. 

   Högre

 • 71. 
  Tack för ________.
  • A. 

   Samtalan

  • B. 

   Samtalet

  • C. 

   Samtal

  • D. 

   Sammatalet

 • 72. 
  Kan du be henne ringa till __________ imorgon?
  • A. 

   Du

  • B. 

   Jag

  • C. 

   Mig

  • D. 

   Sig

 • 73. 
  Det är en mycket __________ dag.
  • A. 

   Vacker

  • B. 

   Vackert

  • C. 

   Vackra

  • D. 

   Vackera

 • 74. 
  Från Kaknästornet har man en fantastisk utsikt __________ Stockholm.
  • A. 

   Under

  • B. 

   För

  • C. 

   öar

  • D. 

   över

 • 75. 
  Hur __________ är Kaknästornet?
  • A. 

   Högt

  • B. 

   Hög

  • C. 

   Höga

  • D. 

   Höger

 • 76. 
  Hur __________ är hissen?
  • A. 

   Snabb

  • B. 

   Snabbt

  • C. 

   Snabba

  • D. 

   Fast

 • 77. 
  Resan upp till 128 __________ höjd tar inte mer än 30 sekunder.
  • A. 

   Metrar

  • B. 

   Meter

  • C. 

   Meters

  • D. 

   Metrarna

 • 78. 
  Det börjar bli __________ i bilen.
  • A. 

   Heter

  • B. 

   Hett

  • C. 

   Hetter

  • D. 

   Het

 • 79. 
  Vad får det __________ att vara?
  • A. 

   Lova

  • B. 

   Lovar

  • C. 

   Lov

  • D. 

   Lovat

 • 80. 
  Kaknästornet har blivit ett av Stockholms __________ populära turistmål.
  • A. 

   Fast

  • B. 

   Först

  • C. 

   Flest

  • D. 

   Mest

 • 81. 
  Tekniska Museet visar industrins __________ fram till våra dagar.
  • A. 

   Veckling

  • B. 

   Utveckling

  • C. 

   Avveckling

  • D. 

   Utveckla

 • 82. 
  __________ är en utställning om svenskt skogs- och pappersbruk.
  • A. 

   Den ny avdelningen

  • B. 

   Den nya avdelning

  • C. 

   Den ny avdelning

  • D. 

   Den nya avdelningen

 • 83. 
  I gruvan får man lära __________ något om stålframställning.
  • A. 

   Dig

  • B. 

   Sig

  • C. 

   Jag

  • D. 

   Du

 • 84. 
  Har du __________ utomlands?
  • A. 

   Vara

  • B. 

   är

  • C. 

   Var

  • D. 

   Varit

 • 85. 
  Ska vi beställa __________ vin?
  • A. 

   En flaska

  • B. 

   Flaskan

  • C. 

   Flaska

  • D. 

   Flaskorna

 • 86. 
  Tilata
  • A. 

   Reservera

  • B. 

   Rekommendera

  • C. 

   Servera

  • D. 

   Beställa

 • 87. 
  Vi ska ta era __________ till gästrummet.
  • A. 

   Sak

  • B. 

   Saken

  • C. 

   Sakerna

  • D. 

   Saker

 • 88. 
  Ett av sovrummen är lite större __________ de två andra.
  • A. 

   än

  • B. 

   Som

  • C. 

   Lika

  • D. 

   Från

 • 89. 
  Här kommer __________ av bagaget.
  • A. 

   Rest

  • B. 

   Resa

  • C. 

   Reser

  • D. 

   Resten

 • 90. 
  Skulle det _________ med en bit mat?
  • A. 

   Smaka

  • B. 

   Smakar

  • C. 

   Smakade

  • D. 

   Smakat

 • 91. 
  Är det någon som __________ hit i kväll?
  • A. 

   Komma

  • B. 

   Kom

  • C. 

   Kommer

  • D. 

   Kommit

 • 92. 
  Jag ska bara __________ en tidning.
  • A. 

   Hämta

  • B. 

   Hämtar

  • C. 

   Hämtade

  • D. 

   Hämtat

 • 93. 
  Du ska inte glömma att stänga ___________ larmet.
  • A. 

   In

  • B. 

   Ut

  • C. 

   Från

  • D. 

   Av

 • 94. 
  Hur många __________ finns det?
  • A. 

   Rum

  • B. 

   Rummet

  • C. 

   Rummen

  • D. 

   Ett rum

 • 95. 
  Eteinen
  • A. 

   Ett förråd

  • B. 

   En vindfång

  • C. 

   En tambur

  • D. 

   Ett badrum

 • 96. 
  Konstruktörerna kan alltså testa __________ produkter utan att tillverka prototyper.
  • A. 

   Sin

  • B. 

   Sitt

  • C. 

   Sig

  • D. 

   Sina

 • 97. 
  En säljare ta hjälp av datorn för att tillsammans med kunden __________ samman en produkt.
  • A. 

   Sätta

  • B. 

   Sätter

  • C. 

   Satte

  • D. 

   Satt

 • 98. 
  Under studietiden har persondatorn varit ett av hans viktigaste _______________.
  • A. 

   Studierna

  • B. 

   Framtiden

  • C. 

   Tabeller

  • D. 

   Hjälpmedel

 • 99. 
  Studenten kan lämna in rapporter och uppsatser med till exempel diagram och _______________.
  • A. 

   Studierna

  • B. 

   Framtiden

  • C. 

   Tabeller

  • D. 

   Hjälpmedel

 • 100. 
  Du måste räkna ut hur tjock den får __________.
  • A. 

   Vara

  • B. 

   är

  • C. 

   Var

  • D. 

   Varit