Rozvoj Osobnosti človeka V Spoločnosti

12 Questions | Total Attempts: 104

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Rozvoj Osobnosti človeka V Spoločnosti

Zhrnutie učiva - Rozvoj osobnosti človeka v spoločnosti


Questions and Answers
 • 1. 
  Výraz ľudský jedinec vyjadruje, že:
  • A. 

   Daný jedinec biologicky patrí do ľudského rodu

  • B. 

   Daný jedinec biologicky nepatrí do ľudského rodu

  • C. 

   ľudský rod

 • 2. 
  Osobnosť človeka charakterizujú:
  • A. 

   Vlohy, shopnosti a zručnosti, charakter, temperament, hlĺbka citov ...

  • B. 

   To čo vlastní.

  • C. 

   To kde všade už bol.

 • 3. 
  Slovom charakter označujeme:
  • A. 

   Súhrn všetkých vedomostí

  • B. 

   Súhrn vlastností človeka, získane výchovou

  • C. 

   Súhrn vlastností človeka, ktorého správanie sa riadi morálnymi kritériami.

 • 4. 
  Pojem temperament vyjadruje:
  • A. 

   Neschopnosť sa sústrediť

  • B. 

   Vysokú inteligenciu

  • C. 

   Pružnosť, ale ja kvalitu reakcií človeka na okolité prostredie.

 • 5. 
  Aké typy temperamentu poznáte?
 • 6. 
  Výchova je:
  • A. 

   Cieľavedomý proces prípravy človeka do školy.

  • B. 

   Cieľavedomý proces prípravy človeka na život.

  • C. 

   Proces prípravy človeka na povolanie.

 • 7. 
  Sebavýchova je:
  • A. 

   Nepodstatná a zanedbatelná vec v živote.

  • B. 

   Nevyhnutným doplnkom prípravy človeka na život.

  • C. 

   Nevyhnutným prepodkladom rozvoja temperamentu človeka.

 • 8. 
  Prvým predpokladom sebavýchovy je:
  • A. 

   Sebapoznanie a sebahodnotenie.

  • B. 

   Organizácia voľného času

  • C. 

   Príprava na budúce povolanie.

 • 9. 
  Pravidelné striedanie rozličných činností, ktoré dopĺňa správna životospráva a osobná hygiena, sa nazýva:
  • A. 

   Fitness

  • B. 

   Bodybuilding

  • C. 

   Režim dňa

 • 10. 
  Voľný čas plní tieto hlavné funkcie:
  • A. 

   Iba funkciu vzdelávania

  • B. 

   Iba funciu zábavy

  • C. 

   Funkciu odpočinku, funkciu zábavy, funkciu vzdelávania.

 • 11. 
  Aký život má zmysel?
  • A. 

   Život má zmysel iba ak budem myslieť na seba.

  • B. 

   Nedá sa povedať.

  • C. 

   Zmysel má každý život, každé konanie, ktoré šlúži dobru a ľudskosti.

 • 12. 
  Ktoré predpoklady ovplyvňujú voľbu povolania?
  • A. 

   žiadne

  • B. 

   Fyzické, intelektuálne, charakterové.

  • C. 

   Temperament a zdravie

Back to Top Back to top