Rm - Sloj Podatkovne Veze

19 Questions | Total Attempts: 134

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Rm - Sloj Podatkovne Veze

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Patch panel je
 • 2. 
  Navedi bar 3 prednosti Etherneta
 • 3. 
  Računalo se na LAN spaja pomoću posebnog hardverskog sklopa:
  • A. 

   Mrežne kartice

  • B. 

   Procesora računala

  • C. 

   Antene

  • D. 

   Modema

 • 4. 
  Strukturno kabliranje obuhvaća:
  • A. 

   Hijerarhijski organiziranu kabelsku infrastrukturu

  • B. 

   Korištenje nestandardiziranih proizvoda

  • C. 

   Potpunu povezanost u skladu s standardima

  • D. 

   Sistematski pristup kabliranju

 • 5. 
  Vertikalno kabliranje uglavnom podrazumijeva povezivanje preklopnika na različitim razinama organizacije
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 6. 
  Međunarodni standardi propisuju ožičenje, odnosno shemu rasporeda žica - dva načina ožičenja:
  • A. 

   T568B

  • B. 

   T578A

  • C. 

   T568A

  • D. 

   T578B

 • 7. 
  U kojem se području mreže može dogoditi sudar paketa, nakon čega se zaustavlja promet s drugih hostova i potrebno je čekati slučajni vremenski period prije ponovnog slanja poruke?
  • A. 

   U kolizijskoj domeni

  • B. 

   U broadcast domeni

  • C. 

   U distribucijskom sloju

  • D. 

   U jednostavnoj peer to peer mreži

 • 8. 
  U koja dva sloja OSI modela djeluje Ethernet
  • A. 

   Podatkovni i fizički

  • B. 

   Fizički i aplikacijski

  • C. 

   Transportni i podatkovni

  • D. 

   Sesijski i transportni

 • 9. 
  Koje su dvije osnovne funkcije preklopnika? (dva točna odgovora)
  • A. 

   Izdvaja pakete u mreži

  • B. 

   Funkcionira na najjednostavniji mogući način

  • C. 

   Prespaja okvire podataka

  • D. 

   Kreira i održava tablice

  • E. 

   Prespaja promet mrežnog sloja OSI modela

 • 10. 
  Ako H3 na preklopniku A želi poslati podatke na H1 na preklopniku B, koja MAC adresa se koristi kao odredišna MAC adresa unutar okvira?
  • A. 

   MAC adresa preklopnika A

  • B. 

   MAC adresa H1

  • C. 

   MAC adresa preklopnika B

  • D. 

   MAC adresa H3

 • 11. 
  Koja od navedenih MAC adresa nije ispravno napisana?
  • A. 

   13-10-00-88-AA-A2

  • B. 

   AD.FF.GG.22.27.33

  • C. 

   BA.5E.4A.7D.7A.22

  • D. 

   19:22:3E:22:22:10

 • 12. 
  Koja je od navedenih izjava točna?
  • A. 

   CSMA/CD protokol djeluje u mrežnom sloju

  • B. 

   CSMA/CD protokol određuje vrijeme trajanja okvira

  • C. 

   CSMA/CD protokol može spriječiti pojavu kolizije

  • D. 

   CSMA/CD protokol provjerava ispravnost prijenosa podataka

 • 13. 
  Koja je od navedenih tvrdnji točna?
  • A. 

   Preklopnik povećava kolizijsku domenu jer ima velik broj portova

  • B. 

   Na koncentratoru nije moguća kolizija zbog dvosmjernog načina rada

  • C. 

   Preklopnik omogućava dvosmjeran način rada

  • D. 

   Na preklopniku je moguća kolizija zbog poludvosmjernog načina rada

 • 14. 
  Ako je u nekoj mreži česta pojava kolizije, to je siguran znak da:
  • A. 

   Mrežna kartica jednog od hostova ne razlikuje IP adrese

  • B. 

   U mreži ima puno računala spojenih na koncentratore

  • C. 

   U mreži nije pokrenut CSMA/CD protokol

  • D. 

   Se javljaju velike smetnje uslijed vanjskih utjecaja

 • 15. 
  Na koji način je predstavljena MAC adresa?
  • A. 

   Kao 12 heksadecimalnih znamenki

  • B. 

   Kao četiri grupe po 6 binarnih znamenaka koje su odvojene točkama

  • C. 

   Kao 24 heksadecimalne znamenke

  • D. 

   Kao 4 dekadske znamenke odvojene zarezom

 • 16. 
  1. Kako se naziva PDU sloja 2 OSI modela?
  [Blank]
 • 17. 
  Mogućnost slanja okvira točno na jednu adresu naziva se
  • A. 

   Učenje

  • B. 

   Zastarijevanje

  • C. 

   Selektivno prosljeđivanje

  • D. 

   Filtriranje

 • 18. 
  Podatkovni sloj sastoji se od dva podsloja: [Blank] (2 riječi)
 • 19. 
  Osim unicast i broadcast načina slanja, u Ethernet mrežama moguće je i  [Blank] slanje
Back to Top Back to top