Rip2kol

147 Questions

Settings
Please wait...
Rip2kol

Računari i periferije kolokvijum 2


Questions and Answers
 • 1. 
  Kod TFT monitora vrednost napona video signala LVDS tipa je
  • A. 

   0.3 V

  • B. 

   5 V

  • C. 

   3.3 V

  • D. 

   2.5 V

 • 2. 
  Površina fotoosetljivog bubnja tonera kasete, nakon faze primarnog naelektrisanja je
  • A. 

   Električno neutralna

  • B. 

   Pozitivno naelektrisana

  • C. 

   Negativno naelektrisana

  • D. 

   Po blokovima, pozitivno i negativno naelektrisana

 • 3. 
  Čestice tonera se u toku faze razvijanja preko metalnog valjka za razvijanje (developing roller)
  • A. 

   Negativno naelektrišu

  • B. 

   Fiksiraju

  • C. 

   Zagrevaju

  • D. 

   Pozitivno naelektrišu

 • 4. 
  Kod SAS (Serial Attached SCSI) tehnologije povezivanja moguće je priključiti
  • A. 

   2048 diskova

  • B. 

   16

  • C. 

   8

  • D. 

   16256 diskova

 • 5. 
  Uloga otklonskih zavojnica (kalemova, HSK, VSK) je
  • A. 

   Usmeravanje elektronskog mlaza na željenu tačku ekrana

  • B. 

   Razmagnetisanje ekrana

  • C. 

   Fokusiranje elektronskog mlaza

  • D. 

   Ubrzavanje elektronskog mlaza

 • 6. 
  Modularni stepeni za napajanje omogućavaju
  • A. 

   Paralelno vezivanje dodatnih stepena

  • B. 

   Serijsko vezivanje dodatnih stepena

  • C. 

   Generisanje napona od 48V

  • D. 

   Odstranjivanje nepotrebnih kablova

 • 7. 
  Na kojim pinovima VGA konektora u monitoru se nalaze horizontalni i vertikalni sinhro impulsi?
  • A. 

   9, 10

  • B. 

   1, 2

  • C. 

   13, 14

  • D. 

   5, 6

 • 8. 
  Grejač za fiksiranje tonera radi i u pripremnom stanju kada je izveden kao
  • A. 

   Kvarcni grejač

  • B. 

   Keramički

  • C. 

   Halogeni grejač

  • D. 

   Ništa od ponuđenog

 • 9. 
  Količina memeorije potrebna za prikaz slike u rezoluciji 1024x768 u 24 bitskom režimu je (red veličine):
  • A. 

   2 MB

  • B. 

   20 MB

  • C. 

   200 KB

  • D. 

   2 KB

 • 10. 
  RAMDAC komponenta video kartice
  • A. 

   Konvertuje analogne signale u digitalne

  • B. 

   Mora da postoji za CRT monitore

  • C. 

   Služi za obradu 3D signala

  • D. 

   Mora da postoji za TFT monitore

 • 11. 
  Uloga NTC otpornika na ulazu prekidačkog stepena za napajanje je da
  • A. 

   Ograniči početnu struju

  • B. 

   Bude naponski delitelj

  • C. 

   Detektuje 220/110 V

  • D. 

   Bude naponski delitelj

 • 12. 
  Koji konektor koriste CRT monitori za prijem signala iz video kartice ?
  • A. 

   DVI-D

  • B. 

   HDMI

  • C. 

   VGA

  • D. 

   DVI-I

 • 13. 
  Učestanost prekidanja struje u primaru invertorskog transformatora je (red veličine):
  • A. 

   50 kHz

  • B. 

   5 Hz

  • C. 

   50 Hz

  • D. 

   50 MHz

 • 14. 
  Rezolucija ekrana se dobija kao
  • A. 

   Proizvod broja bita po boji i količine memorije

  • B. 

   Broj piksela po dijagonali

  • C. 

   Proizvod broja piksela po horizontali i vertikali

  • D. 

   Proizvod dubine boje i količine memorije

 • 15. 
  Signal kojim upravljačko kolo (UK) prekidačkog izvora za napajanje polarišu bazu tranzistora radi stabilizacije napona je:
  • A. 

   Konstantan jednosmerni signal

  • B. 

   Impulsnog tipa

  • C. 

   Testerasti signal

  • D. 

   Sinusnog tipa

 • 16. 
  Kog su tipa stepeni za napajanje koji se koriste kod PC računara?:
  • A. 

   Invertorskog

  • B. 

   Linearnog

  • C. 

   Kaskadnog

  • D. 

   Prekidačkog

 • 17. 
  Vertikalni i horizontalni sinhro kanali za CRT monitor koje šalje video kartica su
  • A. 

   Digitalni signali

  • B. 

   Sinusoidalni signali

  • C. 

   Testerasti signali

  • D. 

   Analogni signali

 • 18. 
  Vrednost napona za napajanje florescentnih lampi za pozadinsko osvetljenje TFT monitora su:
  • A. 

   20-25 kV

  • B. 

   10-25 kV

  • C. 

   12-14 V

  • D. 

   600-800 V

 • 19. 
  Perzistencija je
  • A. 

   Vreme trajanja sjaja fosfora nakon pobude

  • B. 

   Jedan od rasporeda fosfornih tačaka

  • C. 

   Tromost elektronskog mlaza

  • D. 

   Gustina fosfornih tačaka na ekranu

 • 20. 
  Dubina boje je
  • A. 

   Broj mogućih promena intenziteta boje

  • B. 

   Proizvod broja piksela po horizontalnoj vertikali

  • C. 

   Razmak između dva piksela

  • D. 

   Broj aditivnih boja

 • 21. 
  Koliko tranzistora je potrebno za formiranje jednog piksela TFT monitora
  • A. 

   3

  • B. 

   1

  • C. 

   4

  • D. 

   2

 • 22. 
  Izlaz DC/DC konvertora TFT panela od +20V služi za
  • A. 

   Napajanje fluo cevi

  • B. 

   Isključenje svih ostalih linija panela

  • C. 

   Rad pobuđenih kola

  • D. 

   Uključenje jedne linije panela

 • 23. 
  Učestanost vertikalnog skeniranja je
  • A. 

   1/(broj vertikalnih linija ekrana)

  • B. 

   Broj ekrana koji se "iscrtaju" u 1 sekundi

  • C. 

   Vreme potrebno da se prikaže jedna slika na ekranu

  • D. 

   Rezolucija/(broj vertikalnih linija ekrana)

 • 24. 
  Koji visoki napon dobijamo iz Horizontalnog izlaznog stepena?
  • A. 

   25 kV

  • B. 

   50 V

  • C. 

   1500 V

  • D. 

   18 kV

 • 25. 
  Izlaz iz skalera TFT monitora su
  • A. 

   Kontrolni signali I podaci za jedan piksel

  • B. 

   Samokontrolni signali

  • C. 

   Samo podaci za jedan piksel

  • D. 

   Podaci za 2 piksela I kontrolni signali

 • 26. 
  Pozadinsko osvetljenje kod TFT monitora se dobija:
  • A. 

   Pasivno, refleksijom ulazne svetlosti

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Isključivo pomoću LED osvetljenja ili pomoću LED osvetljenja ili fluoroscentnih lampi

  • D. 

   Option 4

 • 27. 
  27. Koliko FET tranzistora ima TFT panel, sa prirodnom rezolucijom od 800x600 (izračunati)?
  • A. 

   1.440.000

  • B. 

   800.000

  • C. 

   600.000

  • D. 

   480.000

 • 28. 
  Laserski zrak štampača se usmerava na  pojedine delove fotoosetljivog valjka
  • A. 

   Horizontalnim skretnim kalemom

  • B. 

   Motorom skenera koji pokreće izvor svetlosti

  • C. 

   Pomoću rotirajućeg ogledala

  • D. 

   Vertikalnim skretnim kalemom

 • 29. 
  . Koja je preporučena brzina osvežavanja slike kod CRT monitora?
  • A. 

   50 Hz

  • B. 

   60 MHz

  • C. 

   75 Hz

  • D. 

   80 kHz

 • 30. 
  RAMDAC komponenta video kartice
  • A. 

   Služi za obradu 3D signala

  • B. 

   Konvertuje analogne signale u digitalne

  • C. 

   Generiše horizontalne sinhro impulse

  • D. 

   Određuje maksimalnu rezoluciju I dubinu boje

 • 31. 
  Maksimalna brzina prenosa Fibre Channel (FC) tehnologijom je (red veličine):
  • A. 

   400 Gbps

  • B. 

   4 Mbps

  • C. 

   40 Mbps

  • D. 

   4 Gbps

 • 32. 
  Visoki napon za napajanje Anode se dobija
  • A. 

   Sa horizontalnog izlaznog stepena

  • B. 

   Sa vertikalnog izlaznog stepena

  • C. 

   Sa video pojačivača

  • D. 

   Direktno sa izvora napajanja

 • 33. 
  DAS (Direct Attached Storage) je
  • A. 

   Interni disk

  • B. 

   Povezan na radnu stanicu preko računarske mreže -interni disk Povezan na radnu stanicu preko računarske mreže -interni disk Povezan na radnu stanicu preko računarske mreže

  • C. 

   Povezan na radnu stanicu bez računarske mreže

  • D. 

   Obično bez tastature I displeja

 • 34. 
  Unutar katodne cevi CRT monitora je (red veličine):
  • A. 

   Horizontalni I vertikalni skretni kalem

  • B. 

   Kalem za razmagnetisanje

  • C. 

   Skretni kalem I kalem za razmagnetisanje

  • D. 

   Katoda I anoda

 • 35. 
  Ako je snaga stepena za napajanje dekarisana na 400W, a na vodu od 12V može da podrži struju od 18A, maksimalna snaga za potrošače koji zahtevaju napon od 12V je
  • A. 

   216 W

  • B. 

   324 W

  • C. 

   400 W

  • D. 

   144 W

 • 36. 
  Formater laserskog štampača:
  • A. 

   Je odgovoran za transport papira

  • B. 

   Kontroliše stanje fotosenzora

  • C. 

   Obrađuje ASCII podatke o slici

  • D. 

   Kontroliše mikro senzore

 • 37. 
  Izlazni signal PG (PW_OK), prekidačkog stepena za napajanje, prelazi iz stanja logičke 0 u 1:
  • A. 

   Pritiskom na taster za iskljucivanje PC

  • B. 

   Kada se stabilišu izlazni jednosmerni naponi

  • C. 

   Pritiskom na taster za reset

  • D. 

   Pritiskom na taster za uključivanje PC

 • 38. 
  . U toku faze prenošenja tonera na papir, prenosni (transfer) valjak
  • A. 

   Je priključen na pozitivni napon

  • B. 

   Odstranjuje višak tonera

  • C. 

   Zagreva toner

  • D. 

   Odstranjuje višak tonera

 • 39. 
  Kog su tipa tranzistori koji formiraju subpiksel TFT monitora?
  • A. 

   MGF

  • B. 

   TRT

  • C. 

   PNP

  • D. 

   FET

 • 40. 
  Ukoliko se na CRT monitoru pojavljuje horizontalna bela linija kvar treba tražiti u
  • A. 

   Vertikalnom stepenu

  • B. 

   Horizontalnom stepenu

  • C. 

   Procesoru sinhro impulsa

  • D. 

   Video stepenu

 • 41. 
  Ukoliko se na CRT monitoru pojavljuje vertikalna bela linija kvar treba traziti u 
  • A. 

   Vertikalnom stepenu

  • B. 

   Procesoru sinhro impulsa

  • C. 

   Losim kontaktima skretnih kalemova i stampane ploce

  • D. 

   Horizontalnom stepenu

 • 42. 
  Vidljivi deo spectra se nalazi na granicama?
  • A. 

   100-400nm

  • B. 

   700-980nm

  • C. 

   400-700nm

  • D. 

   980-1250nm

 • 43. 
  Primarne (aditivne) boje koje se koriste kod monitora su 
  • A. 

   Crvena, plava, zelena

  • B. 

   Crvena, zelena, zuta

  • C. 

   Cijan, magneta, zelena

  • D. 

   Cijan, magneta, zuta

 • 44. 
  Najveca vrednost napona koji daje stepen za napajanje je?
  • A. 

   24V

  • B. 

   12V

  • C. 

   3,3V

  • D. 

   5V

 • 45. 
  Racunar je iskljucen. Pritiskom na taster za ukljucenje signal PS_ON?
  • A. 

   Prelazi i logicke 0 u logicku 1

  • B. 

   Prelazi iz logicke 1 u logicku 0

  • C. 

   Poprima inpulsni oblik

  • D. 

   Ne menja se

 • 46. 
  Napon anode CRT monitora je (red velicine)?
  • A. 

   250v

  • B. 

   25KV

  • C. 

   25v

  • D. 

   250MV

 • 47. 
  Uloga trece resetke (G3) katodne cevi je 
  • A. 

   Kontrola inteziteta boje na ekranu

  • B. 

   Fokusiranje elektronskog mlaza

  • C. 

   Ubrzavanje elektrona ka anodi

  • D. 

   Perzistencije

 • 48. 
  Ucesnost horizontalnog skeniranja je 
  • A. 

   Broj horizontalnih linija koje se “isecaju” u jednoj sekundi

  • B. 

   1/(broj horizontalnih linija ekrana)

  • C. 

   Rezolucja/(broj horizontalnih linija ekrana)

  • D. 

   Vreme potrebno da se prikaze jedna slika na ekranu

 • 49. 
  Na kojim pinovima VGA konektora u monitoru se nalaze video signali crvene, zelene, i plave boje?
  • A. 

   1, 2, 3

  • B. 

   5,6,7

  • C. 

   13,14,15

  • D. 

   8,9,10

 • 50. 
  Izlaz DC/DC konvertora TFT panela od +10V sluzi za :
  • A. 

   Ukljucenje jedne linije panela

  • B. 

   Iskljucenje svih ostalih linija panela

  • C. 

   Rad pobudnih kola

  • D. 

   Napajanje fluo cevi

 • 51. 
  NAS (Network Attached Storage)?
  • A. 

   Je obicno bez tastature i displeja

  • B. 

   Nema sopstveni operativni sistem

  • C. 

   Ne moze da bude samostalan racunar

  • D. 

   Ne podrzava RAID 1

 • 52. 
  Koliko je potrebno elektronskih topova za prikaz slike u boji kod CRT monitora
  • A. 

   3

  • B. 

   1

  • C. 

   2

  • D. 

   4

 • 53. 
  Uloga prve resetke (G1) katodne cevi je
  • A. 

   Usmeravanje mlaza ka uglu ekrana

  • B. 

   Fokusiranje elektronskog mlaza

  • C. 

   Kontrola perzistencije

  • D. 

   Kontrola intezita boja na ekranu

 • 54. 
  Kontroler laserskog stampaca?
  • A. 

   Obradjuje ASCII podatke o slici [FORMATER]

  • B. 

   Odgovoran je za transport papira

  • C. 

   Koordinira smestanje elemenata slike

  • D. 

   Cuva neskalirane fontove

 • 55. 
  Kod DAS (Direct Attached Storage) sistema podaci su dostupni ___, i podacima može da pristupa ___ istovremeno.
  • A. 

   Samo korisnicima (serverima) koji su direktno povezani, više korisnika [NAS]

  • B. 

   Svim računarima u mreži, više korisnika

  • C. 

   Samo korisnicima (serverima) koji su direktno povezani, samo jedan korisnik

  • D. 

   Svim računarima u mreži, najviše četiri korisnika istovremeno

 • 56. 
  Ogrebotine na površini fotoosetljivog valjka u toner kaseti crno-belog laserskog štampača izazivaju
  • A. 

   Vertikalne crne linije na odštampanoj stranici

  • B. 

   Vertikalne bele linije na odštampanoj stranici

  • C. 

   Gužvanje papira

  • D. 

   Dobijanje potpuno prazne (bele) stranice na izlazu

 • 57. 
  Vršna vrednost snage stepena za napajanje je 
  • A. 

   Izlazna snaga koja se dobija preko voda od 12 V

  • B. 

   Vrednost izlazne snage koju stepen može neprekidno da obezbedi komponentama

  • C. 

   Jednaka ukupnoj disipaciji snage

  • D. 

   Najveći iznos izlazne snage koji može da se dobije, ali u veoma kratkom vremenu

 • 58. 
  Koji od navedenih štampača mogu istovremeno da prave više kopija?
  • A. 

   Laserski štampači

  • B. 

   Matrični štampači (to su udarni stampaci spadaju u matricne)

  • C. 

   Nijedno od navedenog

  • D. 

   Inkjet štampači

 • 59. 
  Polarizacioni filtar propušta
  • A. 

   Uvek samo vertikalnu komponentu svetlosti sa ulaza

  • B. 

   Komponentu svetlosti sa ulaza čiji je ugao polarizacije pod pravim uglom u odnosu na orijentaciju molekula filtra

  • C. 

   Uvek samo horizontalnu komponentu svetlosti sa ulaza

  • D. 

   Komponentu svetlosti sa ulaza čiji se ugao polarizacije poklapa sa orijentacijom molekula filtra

 • 60. 
  DVI-D konektor se koristi za prenos ___ signala, dok se DVI-I koristi za prenos ___ video signala.
  • A. 

   Isključivo digitalnih, i analognih i digitalnih

  • B. 

   Isključivo analognih, i analognih i digitalnih

  • C. 

   I analognih i digitalnih, isključivo analognih

  • D. 

   Isključivo digitalnih, isključivo analognih

 • 61. 
  Senzor prisustva/nedostatka papira na ulazu laserskog štampača je
  • A. 

   PS202

  • B. 

   PS203

  • C. 

   PS204

  • D. 

   PS201

 • 62. 
  Maksimalna brzina prenosa Fibre Channel (FC) tehnologijom je (red veličine):
  • A. 

   8 Mbps

  • B. 

   8 Gbps [1,2,4 I 8 GB/S]

  • C. 

   800 Gbps

  • D. 

   80 Mbps

 • 63. 
  Uloga druge rešetke (G2) katodne cevi je
  • A. 

   Ubrzavanje elektrona ka anodi [G2 pozitivan 500-600v]

  • B. 

   Fokusiranje elektronskog mlaza [G3 6KV]

  • C. 

   Kontrola intenziteta boje na ekranu [G1 negativan]

  • D. 

   Kontrola perzistencije

 • 64. 
  Kod NAS (Network Attached Storage) sistema
  • A. 

   Pristup podacima je brži nego kod DAS (Direct Attached Storage) sistema

  • B. 

   Podacima može da pristupa samo jedan korisnik istovremeno

  • C. 

   Podaci su dostupni samo korisnicima (serverima) koji su direktno povezani

  • D. 

   Podaci su dostupni svim računarima u mreži

 • 65. 
  Kolor laserski štampač sadrži
  • A. 

   četiri toner kasete

  • B. 

   2 toner kasete

  • C. 

   6 toner kasete

  • D. 

   3 toner kasete

 • 66. 
  Mrežni transformator se ne koristi kod PC računara zbog
  • A. 

   Osetljivosti na smetnje

  • B. 

   Male snage

  • C. 

   Velikih dimenzija

  • D. 

   Osetljivosti na promenu ulaznog napona

 • 67. 
  Označiti NETAČNO tvrđenje.
  • A. 

   Kod mlaznih štampača u boji postoji više glava.

  • B. 

   Štampači sa lepezom su bučni.

  • C. 

   Matrični štampači spadaju u grupu udarnih štampača.

  • D. 

   Kod matričnih štampača, celo slovo se štampa odjednom.

 • 68. 
  Označiti odgovor koji NIJE tačan
  • A. 

   Ukoliko je učestanost vertikalnog skeniranja niska dolazi do treperenja slike CRT monitora

  • B. 

   Fosforni premazi CRT monitora velike perzistencije dovode do zamućenja slike

  • C. 

   Učestanost horizontalnog skeniranja se meri u Hz

  • D. 

   D)Na drugu rešetku katodne cevi CRT monitora se dovodi pozitivan napon.

 • 69. 
  Savremene grafičke kartice se na matičnu ploču spajaju preko PICe konektora koji ima
  • A. 

   16 spojnih linija

  • B. 

   4 spojnih linija

  • C. 

   2 spojne linije

  • D. 

   1 spojnu liniju (lane)

 • 70. 
  Kada se fotoprovodni materijal izloži svetlosti on postaje ___, tako da oblasti na fotoosetljivom bubnju pogođene laserskim zrakom ___.
  • A. 

   Električki provodljiv, ostaju negativno naelektrisane

  • B. 

   Električki neprovodljiv, ostaju negativno naelektrisane

  • C. 

   Električki provodljiv, postaju razelektrisane

  • D. 

   Električki neprovodljiv, ostaju pozitivno naelektrisane

 • 71. 
  Označiti tačno tvrđenje.
  • A. 

   CRT monitore karakteriše manja potrošnja u poređenju sa LCD monitorima.

  • B. 

   LCD monitori rade u jednoj, svojoj prirodnoj rezoluciji određenoj brojem piksela

  • C. 

   Neadekvatno vreme odziva TFT panela dovodi do treperenja slike.

  • D. 

   Vreme odziva od 20 ms je bolje od 8 ms.

 • 72. 
  Koji valjak NIJE sastavni deo toner kasete
  • A. 

   Valjak za nanošenje primarnog naelektrisanja (primary charging roller

  • B. 

   Fotoosetljivi valjak (photosensitive drum)

  • C. 

   Valjak za razvijanje (developing roller)

  • D. 

   Prenosni valjak (transfer roller)

 • 73. 
  Namotaj za razmagnetisanje ekrana se napaja naizmeničnom strujom preko
  • A. 

   PTC otpornika

  • B. 

   NTC otpornika

  • C. 

   Preko otpornika od 20 oma

  • D. 

   Direktno

 • 74. 
  TFT panel u boji rezolucije m x n ima ima matricu tranzistora sa  
  • A. 

   M redova i 3n kolona

  • B. 

   M redova i n kolona

  • C. 

   N redova i m kolona

  • D. 

   N redova i 3m kolona

 • 75. 
  Информацију о положају папира, DC контролеру даје сензор врха папира  РЅ203
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 76. 
  PS201 Излазни сензор папира утвруђје да је папир успешно напустио област фиксирања
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 77. 
  Arhitektura gde je preko mreze prikljucen udaljeni uredjaj za skladistenje na takav nacin da se diskovi i uredjaji za skladistenje podataka prikazuju kao lokalni operativni sistem : 
  • A. 

   SAN

  • B. 

   DAS

  • C. 

   NAS

  • D. 

   KKZ

 • 78. 
  Napon na G1 rešetci je ______ u odnosu na napone na katodama 
  • A. 

   Negativan

  • B. 

   Pozitivan

  • C. 

   Veći

  • D. 

   Manji

 • 79. 
  Na drugu rešetku (G2) dovodi se 
  • A. 

   Negativan jednosmeran napon reda 6KV

  • B. 

   Pozitivan napon reda 500 - 600V

  • C. 

   Negativan napon reda 500 - 600V

  • D. 

   Pozitivan jednosmeran napon reda 6KV

 • 80. 
  Učetanost horizontalnog skeniranja (HRR) meri se u kHz, a Učestanost vertikalnog skeniranja se meri u Hz?
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 81. 
  Iz video kartice u monitor dolaze signali tri osnovne boje (R, G, B), kao i horizontalni i vertikalni sinhroni upisi. Signali boja su u analogni( sa amplitudom oko 0,7 Vpp), a sinhrono impulsi u digitalnom obliku.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 82. 
  Horizontalni izlazni stepen ima višestruku ulogu, a neke od njih su :
  1. 1.ravnomerno pomeranje elektronskih mlazeva u horizontalnom pravcu
  2. 2.Napajanje anode katodne cevi
  3. 3.Obezbeđivanje jednosmernih napona za napajanje nekih kola u sklopu monitora koji ne moraju da se napajaju iz samog stepena za napajanje.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 83. 
  Video pojačavač se može podeliti na dva podstepena, a to su : predpojačivač i izlazni pojačivač
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 84. 
  Namotaj za razmagnetisavanje ekrana napaja se iz stepena za napajanje naizmeničnim mrežnim naponom preko otpornika sa pozitivnim temperaturnim koeficijentom (PTC) 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 85. 
  U koviru skretnog(otklonskog) sistema postoje i namotai za korekciju, geometrijskih karakteristika slike, takozvana korekcija istok- zapad i severr- jug, koji služe za ispravljanje zakrivljenja slike po horizontali i vertikali, nastalih kao posledica zakrivljenja same površine katodne cevi na kojoj se stvara slika
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 86. 
  True or false:
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 87. 
  U slučaju da je ekran osvetljen, ali nema slike, najverovatnije:
  • A. 

   Ne funkcioniše stepen za horizontalno skretanje

  • B. 

   Ne funkcioniše stepen za vertikalno skretanje skretanje

  • C. 

   Neispravan video pojačivač (predpojačivač sa integrisanim kolom LM1203H)

  • D. 

   Osušeni su elektrolitski kondenzatori

 • 88. 
  U prednosti NAS sistema ne spada
  • A. 

   Skladišteni podaci mogu da budu dostupni svim računarima u mreži

  • B. 

   Pouzdanost je visoka i zasnovana na primeni RAID sistema

  • C. 

   Podacima pristupa više korisnika istovremeno

  • D. 

   Vreme pristupa je znatno brže nego kod DAS sistema

 • 89. 
  U prednosti NAS sistema ne spada
  • A. 

   Skladišteni podaci mogu da budu dostupni svim računarima u mreži

  • B. 

   Pouzdanost je visoka i zasnovana na primeni RAID sistema

  • C. 

   Nije neophodna primena dodatnih mehanizama poverljivosti

  • D. 

   Podacima se upravlja operativnim sistemom koji je instaliran na NAS sistemu

 • 90. 
  U mane NAS sistema ne spada
  • A. 

   Moguće zagušenje saobraćaja zbog istovremenog pristupa i ograničenog propusnog opsega i procesorske moći NAS sistema

  • B. 

   Niska pouzdanost

  • C. 

   Neophodna primena dodatnih mehanizama da bi se obezbedio mehanizam poverljivosti prilikom čuvanja i prenosa podataka

  • D. 

   Vreme pristupa je po pravilu sporije nego kod DAS sistema

 • 91. 
  U mane DAS sistema spada
  • A. 

   Moguće zagušenje saobraćaja zbog istovremenog pristupa i ograničenog propusnog opsega i procesorske moći NAS sistema

  • B. 

   Relativno skupo rešenje

  • C. 

   Neophodna primena dodatnih mehanizama da bi se obezbedio mehanizam poverljivosti prilikom čuvanja i prenosa podataka

  • D. 

   Mala složenost konfiguracije upravljačkih programa

 • 92. 
  U prednosti DAS sistema NE spada
  • A. 

   Prihvatljiva dostupnost

  • B. 

   Jeftino rešenje

  • C. 

   Sigurnost podataka i otpornost na greške

  • D. 

   Mala složenost konfiguracije upravljačkih programa

 • 93. 
  U glavne prednosti DAS sistema NE spada
  • A. 

   Prihvatljiva dostupnost

  • B. 

   Kapacitet skladišnog prostora je praktično neograničen

  • C. 

   Sigurnost podataka i otpornost na greške

  • D. 

   Mala složenost konfiguracije upravljačkih programa

 • 94. 
  U glavne prednosti SAN sistema spada
  • A. 

   Karakteristike SAN sistema direktno zavise od tipa računarske mrež

  • B. 

   Relativno jeftino rešenje

  • C. 

   Relativno niska cena

  • D. 

   Moguće je ostvariti srednje protoke

 • 95. 
  U glavne prednosti DAS sistema NE spada
  • A. 

   Prihvatljiva dostupnost

  • B. 

   Kapacitet skladišnog prostora je praktično neograničen

  • C. 

   Sigurnost podataka i otpornost na greške

  • D. 

   Mala složenost konfiguracije upravljačkih programa

 • 96. 
  U glavne prednosti SAN sistema spada
  • A. 

   Karakteristike SAN sistema nezavisne su od tipa računarske mreže

  • B. 

   Relativno jeftino rešenje

  • C. 

   Velika pouzdanost jer sistemu pristupa samo jedan korisnik

  • D. 

   Moguće je ostvariti izuzetno velike protoke

 • 97. 
  U glavne nedostatke SAN sistema spada
  • A. 

   Karakteristike SAN sistema zavisne su od tipa računarske mreže

  • B. 

   Relativno visoka cena

  • C. 

   Kapacitet skladišnog prostora je ograničen

  • D. 

   Nemoguće je ostvariti velike protoke

 • 98. 
  U SAN sistemima, uređaj koji započinje komunikaciju naziva se 
  • A. 

   Initiator

  • B. 

   Target

 • 99. 
  U SAN sistemima, uređaj koji odgoara na zahteve je:
  • A. 

   Initiator (mada se mogu menjati uloge)

  • B. 

   Target (mada se mogu menjati uloge)

 • 100. 
  Kod primene FC protokola, na raspolaganju su brzine prenosa od 1, 2, 4 i 8 Gb/s, a u slučaju povezivanja putem iSCSI protokola, najveća brzina prenosa je oko 10Gb/s
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 101. 
  SAN sistemi obezbeđuju 24h dostupnost zahvaljujući redudantnoj arhitekturi.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 102. 
  Tehnologije za povezivanje kod DAS sistema su ATA, SATA, SCSI, SAS I FC(fiber chanel)
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 103. 
  PWR_OK se postavlja na vrednost:
  • A. 

   +5V

  • B. 

   -5V

  • C. 

   3.3V

  • D. 

   12V

 • 104. 
  Kvalitetniji izvori napajanja ne uvode dodatno kašnjenje već jednostavno kratko spoje izlazni napon od +5V na PWR_OK, bez provere stanja izlaznih signala.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 105. 
  Matična ploča i kartice za proširenje korisne napone od +3.3 do + 5V, a najčešće se koristi napod od -5 V
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 106. 
  Ako na matično ploči postoji integrisani serijski port, onda su potrebni naponi od +12 i -12V. Hdd i cd/dvd uređaji se napajaju +5V i +12V.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 107. 
  Prilikom korišćenja spoljašnjeg adaptera drugog uređaja, treba proveriti tri podatka. IZBACITI JEDAN NETAČAN odgovor
  • A. 

   Izlazni jednosmerni napon

  • B. 

   Polaritet

  • C. 

   Maksimalno vršno opterećenje

  • D. 

   Maksimalnu jačinu izlazne struje

 • 108. 
  Savremeni računari imaju napajanja snage 63.5 W do 1000W
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 109. 
  Preporuka je da se koristi stepen za napajanje identične snage sa potrebnom, jer se radom na graničnim opterećenjima postiže maksimalna energetska efikasnost.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 110. 
  U situacijama kada stepen za napajanje ne radi po punim opterećenjem, opada mu snaga i smanjuje se životni vek.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 111. 
  Vršna vrednost snage predstavlja
  • A. 

   Najveći iznos snage koji može da se dobije iz stepena napajanja ali u kratkom periodu

  • B. 

   Najveći iznos snage koji može da se dobije iz stepena napajanja kontinualno

  • C. 

   Najmanju vrednost koju je potrebno dovesti na ulaz da bi napajanje radilo

  • D. 

   Prosečan iznos snage koji može da se dobije iz stepena napajanja, ali u kratkom periodu

 • 112. 
  Maksimalna kontinualna snaga je veličina
  • A. 

   Koja se odnosi na maksimalni iznos snage koji može da se dobije iz stepena napajanja ali u kratkom periodu

  • B. 

   Koja se odnosi na neprekidno napajanje komponenata računara

  • C. 

   Koja je veća od vršne snage

  • D. 

   Koja se odnosi na prosečan iznos snage koji može da se dobije iz stepena napajanja, ali u kratkom periodu

 • 113. 
  Preporuka je da kontinualna snaga bude veća od proračunate snage koja treba da se koristi
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 114. 
  Personalni računari koriste naizmeničan napon od +12V za napajanje motora HDD i optičkih uređaja, a naponi od +5V i +3.3V služe za napajanje logičkih kola
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 115. 
  Preko molex konektora dobodi se napajanje na većinu uređaja koji za svoj rad zahtevaju napajanje od 5 ili 12 V, a u nekim slučajevima se preko ovog konektora dovoji dodatno napajanje, kao u slučaju FireWire 800 kartica.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 116. 
  Napajanje perifernih uređaja dobodi se preko standardizovanih konektora koji se dele u tri grupe. Izbaciti netačan odgovor
  • A. 

   USB

  • B. 

   Molex

  • C. 

   Mini

  • D. 

   Sata

 • 117. 
  Na molex konektoru, preko vodova koji imaju crni izolator priključuje se uzemljenje(dva krajnja pina) dok se na središne pinove dovode naponi od 12V(crveni) i +5V (žuti)
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 118. 
  Na molex konektoru, preko vodova koji imaju crni izolator priključuje se uzemljenje(dva središna pina) dok se na krajnje pinove dovode naponi od 12V(žuti vod) i +5V (crveni vod)
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 119. 
  Uređaji koji podržavaju ATA(SATA) standard se napajaju preko SATA power konektora koi ima:
  • A. 

   10 pinova

  • B. 

   15 pinova

  • C. 

   25 pinova

  • D. 

   20 pinova

 • 120. 
  Preko mini konektora dovode se napajanja od 5 do 12 V do periferijskih uređaja. U nekim slučajevima koristi se kao dodatno napajanje, za AGP kartice. Koristi se i za napajanje flopi diska, i često se sreće pod nazivom Floppy power connector ili mini Molex.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 121. 
  U opštem slučaju jednosmerni naponi od +5, +3.3 i +12V koji se dobijaju iz stepena za napajanje su potpuno nezavisni. To znači da je ograničena ukupna snaga koja se može dobiti na jednom naponu, bez obzira da li postoji, i koliko je optrećenje na drugim naponima.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 122. 
  ATX standard je definisao i dva nova signala, koji se sreću pod zajedničkim imenom soft power. to su:
  • A. 

   PS_ON & 5V_SB

  • B. 

   PS_ON & PW_OK

  • C. 

   PW_OK & 5V_SB

  • D. 

   PS_ON & PS_OFF

 • 123. 
  ATX 12V 1.3 standardom uveden je dodatni konektor sa 4 pina za napajanje matiče ploče (P4) koji obezbeđuje dodatne napone od 12V. Stepeni koji imaju P4 konektor nazivaju se ATX12V stepeni za napajanje. Intelovi procesori napajanje dovode preko P4 konektora.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 124. 
  ATX12V 1.3 standardom uveden je i AUX konektor sa 6 pinova preko kojeg se dovode pomoćni naponi napajanja od +3,3 do +5V. Procesori proizvođača AMD se napajaju preko ovog konekrota. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 125. 
  Standardne grafičke kartice koje troše više od 75W mogu da se napajaju sa matične ploče
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 126. 
  Preko konektora sa 6 pinova(dvoredni sa po 3 pina u redu) može da se grafičkoj kartici isporuči dodatnih 150W, te je ukupna snaga 225W.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 127. 
  Preko konektora sa 8 pinova(dvoredni sa po 4 pina u redu) može da se grafičkoj kartici isporuči dodatnih 150W, te je ukupna snaga 225W.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 128. 
  Izlaz DC/DC konvertora TFT panela od -10V služi za iskljucenje svih ostalih linija panela
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 129. 
  Crna zica- masa zuta zica- +12V crvena zica- +5V narandzasta zica- +3.3V plava zica- -12V bela zica- -5V zelena zica- PS_ON signal lljubicasta zica- +5VSB
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 130. 
  Personalni računari koriste linearni tip stepena za napajanje jer su dovoljno efikasni, manjih su dimenzija, manje se greju i jeftiniji su od stepena za napajanje prekidačkog tipa.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 131. 
  Prekidački stepeni za napajanje za pravilan rad zahtevaju opterećenje i kod većine je dovoljno da su priključeni namatičnu ploču. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 132. 
  Dovođenje naizmeničkog napona kna prekidački stepenza napajanja koji nije opterećen možeizazvati trajna oštećenja.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 133. 
  Kod računara kojine radi, a na njemu ne godi LED indikator koji signalizira uključen računar, može se odmah zaključiti da ne postoji napon +5V kojim se led napaja, ali ne treba žuriti sa zaključkom da je stepen za napajanje neispravan.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 134. 
  Najveći broj kvarova na stepenima za napajanje se dešava na elementima preko kojih se prenosi velika snaga, kao što su grec ispravljač, prekidački tranzistori, ispravljačke diode i elektrolitski kondenzatori.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 135. 
  Ako se površina bubnja negativno naelektriše, pa se jedan njen deo izloži dejstvu svetlosti, onda delovi bubnja koji su bili izloženi svetlosti postaju električki provodljivi(samo u jednom smeru)
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 136. 
  Elektromagnetno polje može da se predstavi sinusoidnim signalom određene frekvencije i amplitude, a pravac oscilovanja ovog signala u 3D prostoru naziva se ugao polarizacije ili samo polarizacija.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 137. 
  Postoje dve vrste konektora kod TFT. Prva vrsta služi z a dovođenje obrađenog video signala i jednosmernog napona za napajanje na panel, druga za dovođenje naizmeničnog napona kojim se napajaju lampe koje daju pozadinsko osvetljenje.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 138. 
  Polarizacioni filter ima uticaja na talasne dužine elektromagnetnih talasa
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 139. 
  Postavljanjem više polarizacionih filtara sa različitim uglovima polarizacije moguće je smanjiti intenzitet svetlosti i postići različite polarizacije
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 140. 
  Vreme odziva TFT panela se meri u ms, i predstavlja vreme potrebno da se svaki podpixel promeni boju od potpuno cne do potpuno bele i potom do potpuno crne.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 141. 
  Kod TFT monitora, vertikalna učestanost iznosi 60Hz
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 142. 
  Skaler je funkcionalno i hardverski najkomplikovaniji sklop u monitoru, a njegov osnovni zadatak je da obavlja razne obrade digitalnih video signala, kao što su podešavanje kontrasta i psvetljaja slike, podešavanje zasićenja boja i slično, uz glavi zadatak skaliranja slike
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 143. 
  U sklopu skalera obično se nalazi i kol koje generiše korisničke menije na ekranu, preko koji korisnik obavja željena podešavanja slike. Taj deo se naziva OSD (ON SCREEN DISPLAY) generator
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 144. 
  Savremeni štampači se najčešće spajaju na PC preko USB, FireWire ili direktno preko mrežnog porta, ali postoje i oni koji se još uvek povezuju preko paralelnog porta.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 145. 
  SPP (standard parallel port) ima 25 portova?
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 146. 
  Štampači se, u odnosu na način pravljenja otiska, dele na : Udarne ili mehaničke  & Neudarne štampače
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 147. 
  Uloga stepena za napajanje štampača je da korišćenjem neizmeničnog mrežnog napona obezbedi potrebne jednosmerne napone napajanja za ostale elektronske i lektrične sklopove u štampaču. Obično ti jednosmerni naponi iznose +5V( i +3.3 kod novijih štampača), +12V ili +24V
  • A. 

   True

  • B. 

   False