Örgüt Sosyolojisi

60 Sorular | Total Attempts: 215

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Örgüt Sosyolojisi

Hazırlayan : Doğukan Ergüner


Questions and Answers
 • 1. 
  Aşadakilerden Hangisi Mesleki Stres Oluşumuna Örnektir
  • A. 

   İş Arkadaşları İle Başarılı Bir İş Uyumu Sağlayamama

  • B. 

   Doğum Gününün Hatırlanmaması

  • C. 

   Okul Sınavı Sonrası Başarısız Olma

  • D. 

   Aile İle Geçinememe

 • 2. 
  Aşadakilerden Hangisi Duygusal Nedenli Streslerden Değildir?
  • A. 

   Zamanla Baskıların Neden Olduğu Stres

  • B. 

   Sezgilerin Neden Olduğu Stres

  • C. 

   Durumlara Bağlı Olarak Yaşanan Stres

  • D. 

   Vücudun, Yakın Çevrenin Etkileri Nedeniyle Rahatsızlanması Sonucu Oluşan Stres

 • 3. 
  Aşadakilerden Hangisi Mesleki Stresin Kaynakları Arasında Gösterilemez?
  • A. 

   Kurum İçindeki Rol

  • B. 

   İşteki İlişkiler

  • C. 

   İşin Doğasında Var Olan Unsurlar

  • D. 

   Kişilik

 • 4. 
  Aşadakilerden Hangisi Mesleki Stresin Belirtilerinden Değildir?
  • A. 

   Fiziksel

  • B. 

   Psikolojik

  • C. 

   Mutlu Olma

  • D. 

   Davranışsal

 • 5. 
  Aşadaki Mesleklerden Hangisi, Diğer Mesleklere Göre Daha Çok Streslidir?
  • A. 

   Madenci

  • B. 

   Müzisyen

  • C. 

   Hemşire

  • D. 

   Veteriner

 • 6. 
  İnsanların Doğuştan Getirdikleri, Öncelikle Tatmin Edilmeleri Gerekli Olan Biyolojik Ve Fizyolojik İhtiyaçların Yer Aldığı Alan Hangisidir?
  • A. 

   İd

  • B. 

   Ego

  • C. 

   Süperego

  • D. 

   Benlik

 • 7. 
  Adler'e Göre Üstünlük Arzusuna Ulaşılamadığında Oluşan Kişilik Çatışması Ne İle Sonuçlanır?
  • A. 

   Hayal Kırıklığı

  • B. 

   Tükenmişlik

  • C. 

   Aşağılık Duygusu

  • D. 

   Depresyon

 • 8. 
  "Bir İnsanın Yılandan Korkması İçin Yılanla Karşılaşması Gerekmez. Çünkü Bu Eğilim Bize Aktarılmış Ve Beyin Dokumuza İşlenmiştir." Bu Madde Jung'un Hangi Kişilik Sistemini Özetler?
  • A. 

   Gölge

  • B. 

   Irksal Bilinçdışı

  • C. 

   Kişisel Bilinçdışı

  • D. 

   Persona

 • 9. 
  Kişinin Kendi Sağlığına Dair Abartılmış Kaygısı Ve Küçük Belirtileri Kötümserce Yorumlaması, Diğer Bir Deyişle Hastalık Hastası Olma Durumu Aşağıdakilerden Hangisidir?
  • A. 

   Paranoya

  • B. 

   Histeri

  • C. 

   Şizofreni

  • D. 

   Hipokondri

 • 10. 
  İnsanın Kendine Ait Olan Her Şeyi, Bedeni, Ailesi, Evi, Elbiseleri Vs. Benliğin Hangi Yönüdür?
  • A. 

   Manevi Benlik

  • B. 

   Maddi Benlik

  • C. 

   Sosyal Benlik

  • D. 

   Ruhsal Benlik

 • 11. 
  Aşağıdakilerden Hangisi Bir Mizaç Türü Değildir
  • A. 

   Neşeli Mizaç

  • B. 

   Soğukkanlı Mizaç

  • C. 

   Melankolik Mizaç

  • D. 

   Şakacı Mizaç

 • 12. 
  Toplumların Kültürleri Birbirinden Farklıdır. Buna Bağlı Olarak Psiko-Sosyal Olgular Kültürler Arası Bir Genellik Göztermez. Yukarıdaki Açıklama Aşağıdakilerden Hangisini Tanımlar?
  • A. 

   Kültürel Görecelik

  • B. 

   Kültür Şoku

  • C. 

   Kültürlenme

  • D. 

   Kültür Yozlaşması

 • 13. 
  Aşağıdakilerden Hangisi Kişiliği Tanıtıcı Üç Temel Kavramdan Biri Değildir? 
  • A. 

   Karakter

  • B. 

   Benlik

  • C. 

   Mizaç

  • D. 

   Yetenek

 • 14. 
  Bilincin Ve Varlık Duygusunun Deney Ötesi Ve Aşkın Şartları Bakımından Kişilik Konusunu İnceler. Yukarıda Sözü Edilen Aşağıdakilerden Hangisidir?
  • A. 

   Ayrımsal Psikoloji

  • B. 

   Genel Psikoloji

  • C. 

   Felsefi Psikoloji

  • D. 

   Genetik Psikoloji

 • 15. 
  Bir İnsanın Bütün İlgilerinin, Tutumlarının, Yeteneklerinin, Konuşma Tarzının,Dış Görünüşünün Ve Çevresine Uyum Biçiminin Niteliklerini Kapsayan Bir Kavramdır.
  • A. 

   Karakter

  • B. 

   Mizaç

  • C. 

   Yetenek

  • D. 

   Kişilik

 • 16. 
  Aşağıdakilerden Hangisi Küçülme Sürecinin Bireyler Üzerindeki Etkilerinden Değildir ?
  • A. 

   Kurbanlar

  • B. 

   Kaçanlar

  • C. 

   Öfkeyi Üzerinde Toplayan Yöneticiler

  • D. 

   Kalanlar

 • 17. 
  Küçülme Sürecini Daha Etkin Bir Şekilde Gerçekleştirebilmek Üzere Önerilen Yol Gösterici İlke Ya Da İlkeler Nelerdir ?
  • A. 

   Örgütsel Seviyeye Odaklanma

  • B. 

   Bireysel Seviyeye Odaklanma

  • C. 

   Örgütsel Seviyeye Odaklananma Ve Bireysel Seviyeye Odaklananma

  • D. 

   Hiçbiri

 • 18. 
  Aşağıdakilerden Hangisi Örgütlerin Küçülme Yönünde Karar Alma Nedeni Değildir?
  • A. 

   Rekabet

  • B. 

   Yönetim

  • C. 

   Krizler

  • D. 

   Ekonomik Durgunluk

 • 19. 
  İlgili Literatür İncelendiğinde Karar Verme Konumundaki Üstün,Otoriteyi Elinde Tuttuğu Ve Astı Üzerinde Bir Çeşit Yaptırıma Sahip Olduğu Çift Yönlü İlişkilerde Adaletsizlik Algısını Açıklamak Üzere Hangi Adalet Modeli Yoktur ?
  • A. 

   Prosedürel Adalet

  • B. 

   Örgütsel Adalet

  • C. 

   Enformasyonel Adalet

  • D. 

   Kişilerarası Adalet

 • 20. 
  Birey Örgütü Adaletsizlik İle Suçlayabilmesi İçin,Herhangibir Olaya Dair Örgüte Sorumluluk Yüklenebilmesi İçin Hangi Koşul Olmamalıdır?
  • A. 

   Alternatiflerin Daha Olumlu Olması

  • B. 

   Örgütün Farklı Hareket Edebilme İmkanına Sahip Olması

  • C. 

   Bireylerin Kendi Adalet Algıları

  • D. 

   Örgütün Bireylere Etik Bir Şekilde Davranmaması

 • 21. 
  Aşağıdakilerden Hangisi Örgüt Kültürünün Öğeleri Arasında Yer Almaz?
  • A. 

   İnançlar

  • B. 

   Tutumlar

  • C. 

   Kahramanlar

  • D. 

   İnsanlar

 • 22. 
  Aşağıdakilerden Hangisi Bürokratik Kültürün Getirdiği Davranışlar Arasında Yer Alır?
  • A. 

   Yöneticinin Odasından Geri Geri Çıkılması

  • B. 

   Yöneticinin Yanında Sakız Çiğnenmesi

  • C. 

   Üstler Geldiğinde Bacak Bacak Üstüne Atarak Oturmak

  • D. 

   Yöneticinin Yanında Yüksek Sesle Telefonda Konuşmak

 • 23. 
  Aşağıdakilerden Hangisi Örgütlerde Görülen Bürokratik Faaliyetler Arasında Yer Alır?
  • A. 

   Statükoculuk

  • B. 

   İtaat

  • C. 

   Kurallara Sıkı Sıkıya Bağlılık

  • D. 

   Hepsi

 • 24. 
  Yenilikçi Kültürün Bürokratik Kültürden Farkı Aşağıdakilerden Hangisinde Verilmiştir?
  • A. 

   Daha Esnek

  • B. 

   Sürekli Gelişim Ve Değişimi Daha Kolay Kabul Eden

  • C. 

   Çalışanlarına Uzmanlıkları Doğrultusunda İnisiatif Ve Yetki Kullanma Olanağı Veren

  • D. 

   Hepsi

 • 25. 
  Kültürü Geliştirebilen Bir Liderin Özellikleri Aşağıdakilerden Hangisinde Doğru Olarak Verilmiştir?
  • A. 

   Güvenilir, Tutarlı, Çalışanlarına Sorumluluk Veren

  • B. 

   Yalancı, Çalışanlarına Önem Vermeyen, Dürüst

  • C. 

   Dürüst, Güvenilir, Hırsız

  • D. 

   Çalışanlarını Güçlendiren, Eğlenceli, Disiplinsiz

Back to Top Back to top