Remedial Pai Kelas X

21 Pertanyaan | Total Attempts: 115

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Remedial Pai Kelas X

SMK MUHAMMADIYAH CILEGON JURUSAN: METALURGI & KEPERAWATAN Petunjuk Umum: 1.Tulis Nama berikut Nomor Test contoh: Pulan:03-029-001-8 2.Klik Star untuk memulai ulangan 3.Klik Next untuk soal berikutnya 4.Apabila sudah selesai Klik NEXT untuk memunculkan seritikat Nilai 5.Klik Sertifikat dan kemudian Klik Download


Questions and Answers
 • 1. 
  1. Apabila tidak ditemukan dalil al-quran dan hadits, maka ulama melakukan
   
  • A. 

   Qiyas

  • B. 

   Ijma

  • C. 

   Maklumat

  • D. 

   Ijtihad

  • E. 

   ‘urf

 • 2. 
  1. Yang menjadi sumber hukum kedua dalam Islam adalah…
  • A. 

   Al-Quran

  • B. 

   Qiyas

  • C. 

   Ijma’

  • D. 

   Hadits

  • E. 

   Ijtihad

 • 3. 
   .
  1. Hukum yang berkaitan dengan amal ibadah seperti shalat, puasa,zakat disebut amal ibadah…
  • A. 

   Ubudiyah

  • B. 

   Muamalah

  • C. 

   Mutawatir

  • D. 

   Inayat

  • E. 

   Muraqabahv

 • 4. 
   Yang termasuk hukum fardu kifayahv
  • A. 

   Membayar zakat

  • B. 

   Sedekah

  • C. 

   Haji

  • D. 

   Menyalatkan zenajahv

  • E. 

   Shalat sunahv

 • 5. 
   
  1. Termasuk perbuatan yang harus dikerjakan oleh mukallah, termasuk…
   
  • A. 

   Fardu kifayah

  • B. 

   Fardu mutlak

  • C. 

   Fardu muqayad

  • D. 

   Ketik nama format pada isian File Name, kemudian klik Save Ketik nama format pada isian File Name, kemudian klik Save Fardu ‘ain

  • E. 

   Fardu faqat Fardu faqat

 • 6. 
   
  1. Orang pertama masuk Islam dikalangan sahabat adalah…
  • A. 

   Abu Bakar Sidik

  • B. 

   Utsman bin Affan

  • C. 

   Umar bin Khatab

  • D. 

   Ali bin Abi Thalib

  • E. 

   Zaid bin Ztabit

 • 7. 
   
  1. Salah satu bentuk perbuatan yang dilarang Allah
  • A. 

   Ikhtiyar

  • B. 

   Husnuzan

  • C. 

   Su’udzan

  • D. 

   Ukhuwah

  • E. 

   Asyiam

 • 8. 
   Yang dimaksud taqarrub adalah…
  • A. 

   Ikhlas beribadah

  • B. 

   Mendekatkan diri

  • C. 

   Mencari ridha

  • D. 

   Tawakal

  • E. 

   Ikhlas ibadah gaeri makhdah

 • 9. 
   
  1. Yang termasuk indikator ikhlas adalah…
  • A. 

   Menyembunyikan ama

  • B. 

   Beribadah di tempat sunyi

  • C. 

   Ibadah tengah malam

  • D. 

   Berumrah untuk mensucikan diri

  • E. 

   Beribadah karena ada orang lain

 • 10. 
   
  1. Supaya aktivitas memiliki nilai ibadah,maka
  • A. 

   Dilakukan di masjid

  • B. 

   Niat ibadah

  • C. 

   Dilakukan bersama

  • D. 

   Berhati-hati

  • E. 

   Dilakuakn sembunyi

 • 11. 
   
  1. Allah Maha mengetahui segala sesuatu
   
  • A. 

   ‘adam

  • B. 

   Baqa’

  • C. 

   ‘ilmu

  • D. 

   Sama’ ’

  • E. 

   Qidam

 • 12. 
    Al-Hayat bagi Allah artinya…
  • A. 

   Pengampun

  • B. 

   Maha Hidup

  • C. 

   Dermawan

  • D. 

   Bijaksana

  • E. 

   Maha Pemberi

 • 13. 
   Tugas imarah bagi manusia adalah…
  • A. 

   Menjaga dunia

  • B. 

   Memanfaatkan dunia

  • C. 

   Memakmurkan dunia

  • D. 

   Mengekploitasi dunia

  • E. 

   Menghiasi dunia

 • 14. 
    1.       Khalifatullah fiil Ardh pada diri manusia
  • A. 

   Potensi

  • B. 

   Bawaan sejak lahir

  • C. 

   Kesempatan

  • D. 

   Kemuliaan

  • E. 

   Melekat pada diri manusia

 • 15. 
   
  1. Asal penciptaan manusia adalah…
  • A. 

   ‘alaqah

  • B. 

   Mudhgah

  • C. 

   Nutfah

  • D. 

   Lahman

  • E. 

   Izamani

 • 16. 
    
  1. Yang tidak terbatas ruang dan waktu adalah
  • A. 

   Alam

  • B. 

   Malaikat

  • C. 

   Para rasul

  • D. 

   Allah SWT

  • E. 

   Ruang angkasav

 • 17. 
  1. Yang tidak termasuk ibadah mahdah…
  • A. 

   Shalat

  • B. 

   Puasa

  • C. 

   Sedekah

  • D. 

   Zakat

  • E. 

   Haji

 • 18. 
   
  1. Tidak diciptakan zin dan manusia kecuali
  • A. 

   Menyembah-Ku

  • B. 

   Mencintai-Ku

  • C. 

   Ingat kepada-Ku

  • D. 

   Mentaati-Ku

  • E. 

   Memohon ampun

 • 19. 
   
  1. Makhluk yang diciptakan untuk beribadah
  • A. 

   Malaikat

  • B. 

   Jin

  • C. 

   Jin dan manusia

  • D. 

   Makhluk ghaib

  • E. 

   Seluruh makhluk

 • 20. 
   
  1. Allah adalah sumber dari segala sumber hukum
  • A. 

   Wujud

  • B. 

   Kalam

  • C. 

   Kudus

  • D. 

   Qidam

  • E. 

   Baqa’

 • 21. 
  Select the ones you like
  • A. 

   Option1

  • B. 

   Option2

  • C. 

   Option3

  • D. 

   Option4

Back to Top Back to top