Remedial Pai Kelas Xi ( Semua Jurusan )

20 Soalan | Total Attempts: 137

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Remedial Pai Kelas Xi ( Semua Jurusan )

 


Questions and Answers
 • 1. 
  A.  Berilah Tanda Silang ( X ) pada Huruf a,b,c,d,atau e pada jawaban yang paling tepat ! Rasul terpelihara dari perbuatan dosa,ini istilah dari  ................
  • A. 

   Ma'sum

  • B. 

   Maqbul

  • C. 

   Masyhud

  • D. 

   Mahsur

  • E. 

   Muhsin

 • 2. 
  Hukum beriman kepada Allah adalah  ...........
  • A. 

   Sunah

  • B. 

   Mubah

  • C. 

   Fardu a'in

  • D. 

   Ghairu muakkad

  • E. 

   Fardu kifayah

 • 3. 
  Secara Bahasa rasul berarti  .............
  • A. 

   Teruji

  • B. 

   Utusan

  • C. 

   Pembawa berita

  • D. 

   Terpelihara

  • E. 

   Pilihan

 • 4. 
  Abdul Azis dan eko selalu mengharapkan ridha dari Allah SWT,berarti ahmad memiliki sifat  ............. terhadap Allah SWT
  • A. 

   Raja'

  • B. 

   Takut

  • C. 

   Tobat

  • D. 

   Husnuzan

  • E. 

   Suuzan

 • 5. 
  Jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui adalah ..............
  • A. 

   300

  • B. 

   25

  • C. 

   28

  • D. 

   27

  • E. 

   3000

 • 6. 
  Menimbulkan Sikap optimis dan tidak putus asa dalam menjalani kehidupan merupakan  ................
  • A. 

   Syarat Raja

  • B. 

   Hikmah Raja

  • C. 

   Syarat Tobat

  • D. 

   Pengertian Raja

  • E. 

   Hikmah Tobat

 • 7. 
  Firman Allah SWT yang diturunkan dan disampaikan kepada Nabi dan Rasul disebut ..............
  • A. 

   Irhas

  • B. 

   Mukjizat

  • C. 

   Kalamullah

  • D. 

   Karamah

  • E. 

   Wahyu

 • 8. 
  Seseorang dilarang untuk mematuhi kedua orang tua apabila mereka menyuruh untuk .......................
  • A. 

   Menuntut Ilmu Pengetahuan

  • B. 

   Menikahi seseorang yang tidak dicintainya

  • C. 

   Melakukan perbuatan yang tidak disukai

  • D. 

   Menyekutukan/syirik kepada Allah SWT

  • E. 

   Membelanjakan harta yang bukan di jalan Allah SWT

 • 9. 
  Berikut ini Nabi yang tidak termasuk Ulul Azmi ( terkenal dengan kesabarannya ) adalah  ..............
  • A. 

   Nabi Muhammad S.A.W

  • B. 

   Nabi Ibrahim A.s

  • C. 

   Nabi Isa A.s

  • D. 

   Nabi Adam A.s

  • E. 

   Nabi Musa A.s

 • 10. 
  Seorang Khatib hendaknya memenuhi syarat-syarat berikut ini,kecuali  .............
  • A. 

   Menutup Aurat

  • B. 

   Membaca hamdalah

  • C. 

   Orang Islam

  • D. 

   Fasih membaca Al-qur'an

  • E. 

   Suci dari hadats dan najis

 • 11. 
  Melaksanakan Shalat Jum'at bagi laki-laki hukumnya adalah  ..............
  • A. 

   Makruh

  • B. 

   Mubah

  • C. 

   Wajib

  • D. 

   Jaiz

  • E. 

   Sunah

 • 12. 
  Penjelasan bahwa Allah SWT ,menciptakan manusia untuk beribadah kepada-Nya terdapat dalam Surah  ...............
  • A. 

   Al-Maidah : 31

  • B. 

   Al-Hujurat : 11

  • C. 

   Al-Isra : 6

  • D. 

   Az-zariyat : 56

  • E. 

   Al-zalzalah : 3

 • 13. 
  Hukum balas yang sama dan setimpal disebut ................
  • A. 

   Muhsan

  • B. 

   Riddah

  • C. 

   Qishas

  • D. 

   Hudud

  • E. 

   Jinayat

 • 14. 
  Perhatikan huruf-huruf Hijaiyah berikut : ( 1)  Ain                                           ( 4 ) Lam ( 2 ) Kho                                          ( 5 ) Ba ( 3 ) Ha Dari huruf-huruf diatas yang termasuk huruf qalqalah ialah  ...............
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  • E. 

   5

 • 15. 
  Orang tua yang mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baik,maka meskipun sudah meninggal akan mendapat ....
  • A. 

   Harta

  • B. 

   Sanjungan

  • C. 

   Pahala

  • D. 

   Pujian

  • E. 

   Ucapan terima kasih

 • 16. 
  Nabi Muhammad S.A.W mengajarkan kepada kita,"Beramallah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya dan beribadahlah dengan sungguh-sungguh seakan-akan kamu akan mati esok mengandung maksud  ..............
  • A. 

   Bekerja keras agar menjadi orang kaya

  • B. 

   Bekerja keras demi masa depan

  • C. 

   Bekerja agar cukup untuk hidup

  • D. 

   Bekerja adalah kewajiban setipa muslim

  • E. 

   Bekerja keras dan ibadah dilakukan dengan sungguh-sungguh

 • 17. 
  Berikut ini adalah kedudukan shalat,kecuali  ..................
  • A. 

   Tiang agama

  • B. 

   Kunci surga

  • C. 

   Barometer amal

  • D. 

   Ikatan agama yang terakhir

  • E. 

   Amal yang dihisab pertama di kubur

 • 18. 
  Orang beriman itu dalam cinta mencintai,kasih mengasihi,dan sayang menyayangi diumpamakan seperti  ............
  • A. 

   Satu tubuh

  • B. 

   Satu ajaran

  • C. 

   Satu umat

  • D. 

   Satu aqidah

  • E. 

   Satu bangsa

 • 19. 
  Setelah meninggal nanti kita akan dibangkitkan kembali oleh Allah SWT dan akan dikumpulkan di ...............
  • A. 

   Padang mahsyar

  • B. 

   Arafah

  • C. 

   Akhirat

  • D. 

   Mizan

  • E. 

   Sidratul Muntaha

 • 20. 
  Arti Ukhuwah Islamiyah adalah  ............
  • A. 

   Orang-orang Islam

  • B. 

   Golongan Islam

  • C. 

   Persaudaraan Umat Islam

  • D. 

   Golongan radikal

  • E. 

   Teroris

Back to Top Back to top