Remedial Pai Kelas X (Semua Jurusan )

20 Soalan | Total Attempts: 213

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Remedial Pai Kelas X (Semua Jurusan )

Questions and Answers
 • 1. 
  A. Berilah Tanda Silang ( X ) pada salah satu huruf A,B,C,D,E, yang  dianggap paling tepat ! Secara bahasa salat berarti ................
  • A. 

   Doa

  • B. 

   Tiang

  • C. 

   Mengabdi

  • D. 

   Zikir

  • E. 

   Bersyukur

 • 2. 
  Saat Rasulullah Saw. Isra dan Mikraj beliau mendapat perintah  ..................
  • A. 

   Puasa

  • B. 

   Sedekah

  • C. 

   Salat Lima Waktu

  • D. 

   Haji

  • E. 

   Zakat

 • 3. 
  Perbuatan yang dosanya tidak diampuni oleh Allah adalah  ..........
  • A. 

   Ingkar Janji

  • B. 

   Khianat

  • C. 

   Munafik

  • D. 

   Musyrik

  • E. 

   Mencuri

 • 4. 
  Anak Keturunanan Adam diciptakan oleh Allah berasal dari .............
  • A. 

   Cahaya

  • B. 

   Saripati Tanah

  • C. 

   Sperma

  • D. 

   Nur Ilahi

  • E. 

   Tanah

 • 5. 
  Allah akan menambah nikmatnya bagi siapa saja yang ............
  • A. 

   Beribadah

  • B. 

   Kufur

  • C. 

   Beribadah

  • D. 

   Bersyukur

  • E. 

   Berpuasa

 • 6. 
  Ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah disebut Ibadah ............
  • A. 

   Mahdah

  • B. 

   Qabliyah

  • C. 

   Fi'liyah

  • D. 

   Qauliyah

  • E. 

   Gair Mahdah

 • 7. 
  Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya disebut  .............
  • A. 

   Hukum Taklifi

  • B. 

   Hukum Itiqadiyah

  • C. 

   Hukum Munakahat

  • D. 

   Hukum Muamalah

  • E. 

   Hukum Khuluqiyah

 • 8. 
  Sumber  yang menjadi sumber hukum islam yang pertama adalah ....................
  • A. 

   Ijmak

  • B. 

   Hadis

  • C. 

   Al-Qur'an

  • D. 

   Ijtihad

  • E. 

   Qiyas

 • 9. 
  Dalam Asmaul Husna,makna dari Al-Hakim adalah..................
  • A. 

   Mahabijaksana

  • B. 

   Maha-Adil

  • C. 

   Maha Merajai

  • D. 

   Maha Pengampun

  • E. 

   Maha Menjamin

 • 10. 
  Allah SWT,tidak memerlukan bantuan dari pihak mana pun,karena Allah bersifat ...........
  • A. 

   Qiyamuhu Binafsihi

  • B. 

   Qudrat

  • C. 

   Qidam

  • D. 

   Mukhalafatul lilhawaditsi

  • E. 

   Wahdaniyat

 • 11. 
  Setiap  perbuatan baik yang dilandasi dengan keihklasan dapatdikategorikan sebagai perbuatan ...........
  • A. 

   Riddah

  • B. 

   Muamalah

  • C. 

   Ibadah

  • D. 

   Aqidah

  • E. 

   Akhlak

 • 12. 
  Pengertian Musyrik adalah  .........
  • A. 

   Mengesakan Allah

  • B. 

   Memuliakan Allah

  • C. 

   Menyekutukan Allah

  • D. 

   Mengagungkan Allah

  • E. 

   Memurnikan ajaran Allah

 • 13. 
  Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama pada tanggal  ..............
  • A. 

   6 Agustus 610 M

  • B. 

   17 Zulhijah

  • C. 

   17 Agustus

  • D. 

   06 Agustus 610 M

  • E. 

   17 Ramadhan

 • 14. 
  Sebutan bagi orang yang terdahulu dan pertama-tama memeluk agama Islam adalah  ...........
  • A. 

   Tabiin

  • B. 

   Sahabat

  • C. 

   Khulafaurrasyidun

  • D. 

   Tabi'it tabiin

  • E. 

   Assabiqunal awwalun

 • 15. 
  Jumlah Malaikat yang wajib kita ketahui ada ..............
  • A. 

   10 Malaikat

  • B. 

   50 Malaikat

  • C. 

   30 Malaikat

  • D. 

   11 Malaikat

  • E. 

   22 Malaikat

 • 16. 
  Islam mengajarkan dalam memecahkan suatu masalah yaitu dengan jalan ...........
  • A. 

   Bermusuhan

  • B. 

   Sama-sama untung

  • C. 

   Bertengkar

  • D. 

   Sama-sama suka

  • E. 

   Bermusyawarah

 • 17. 
  Fungsi Utama pakaian menurut syariat islam adalah  .............
  • A. 

   Nyaman dipakai

  • B. 

   Penjaga Kesehatan

  • C. 

   Penutup Aurat

  • D. 

   Penjaga Kesehatan

  • E. 

   Penjaga Keindahan

 • 18. 
  Berlari-lari kecil antara bukit Shofa dan Marwah dalam pelaksanaan Ibadah haji disebut  ............
  • A. 

   Sa'i

  • B. 

   Wukuf

  • C. 

   Thawaf

  • D. 

   Tahalul

  • E. 

   Ihram

 • 19. 
  Seseorang yang melakukan amal perbuatan agar mendapat pujian dari orang lain berarti ia mempunyai sifat .............
  • A. 

   Syirik

  • B. 

   Takabur

  • C. 

   Riya

  • D. 

   Munafik

  • E. 

   Hasud

 • 20. 
  Sikap memandang orang lain penuh dengan curigaatau menyangka orang lain dengan prasangka yang buruk adalah pengertian sifat tercela yaitu  ..................
  • A. 

   Su'uzan

  • B. 

   Fitnah

  • C. 

   Jubun

  • D. 

   Hasad

  • E. 

   Fitnah

Back to Top Back to top