Remed Uts Genap Xi Ipa2 (revisi) Smanio

10 Questions

Settings
Please wait...
Remed Uts Genap Xi Ipa2 (revisi) Smanio

Pilih jawaban yang tepat !


Related Topics
Questions and Answers
 • 1. 
  • A. 

   3, 5, dan 6

  • B. 

   3, 4, dan 6

  • C. 

   2, 4, dan 6

  • D. 

   1, 3, dan 6

  • E. 

   1, 2, dan 6

 • 2. 
  Arrhenius mendefinisikan asam sebagai ....
  • A. 

   Dalam air melepas ion H+

  • B. 

   Dalam air melepas ion OH–

  • C. 

   Donor proton

  • D. 

   Akseptor proton

  • E. 

   Donor pasangan elektron

 • 3. 
  Besarnya pH larutan 0,74 gram Ca(OH)2 (Ar Ca = 40, O = 16, dan H = 1) dalam 500 mL larutan adalah … .
  • A. 

   2 – log 4

  • B. 

   2 + log 4

  • C. 

   11 + log 4

  • D. 

   12 – log 4

  • E. 

   12 + log 4

 • 4. 
  Sebanyak 40 mL larutan CH3COOH tepat bereaksi dengan 20 mL larutan NaOH 0,15 M. Konsentrasi larutan CH3COOH itu adalah … .
  • A. 

   0,075 M

  • B. 

   0,05 M

  • C. 

   0,4 M

  • D. 

   0,45 M

  • E. 

   0,75 M

 • 5. 
  Jika ke dalam 50 mL larutan penyangga dengan pH = 5 ditambahkan 50 mL akuades, maka ... .
  • A. 

   PH akan naik sedikit

  • B. 

   PH akan turun sedikit

  • C. 

   PH tidak berubah

  • D. 

   PH naik drastis

  • E. 

   PH turun drastis

 • 6. 
  Lakmus biru akan menjadi merah apabila dicelupkan dalam larutan …
  • A. 

   NaOH

  • B. 

   K2CO3

  • C. 

   Ba(NO3)2

  • D. 

   CaCl2

  • E. 

   (NH4)2SO4

 • 7. 
  Campuran 50 mL larutan NH4OH 0,02 M dengan 50 mL larutan HCl 0,02 M mempunyai pH … . (Kb NH4OH = 10–5)
  • A. 

   5

  • B. 

   6

  • C. 

   8

  • D. 

   10

  • E. 

   11

 • 8. 
  Campuran 100 mL larutan NH4OH 0,4 M dengan 400 mL larutan HCl 0,1 M mempunyai pH sebesar … .(Kb NH4OH = 2 × 10–5)
  • A. 

   4,5 – log 2

  • B. 

   4,5 + log 2

  • C. 

   10,5 + log 2

  • D. 

   9,5 + log 2

  • E. 

   5,5 – log 2

 • 9. 
  Jika tetapan asam CH3COOH = 10–5, maka pH larutan CH3COONa 0,01 M adalah … .
  • A. 

   7,0

  • B. 

   7,5

  • C. 

   8,0

  • D. 

   8,5

  • E. 

   9,0

 • 10. 
  Jika 13,5 gram logam aluminium (Ar = 27) direaksikan dengan larutan asam sulfat menurut reaksi: 2 Al(s) + 3 H2SO4(aq) ⎯⎯→ Al2(SO4)3(aq) + 3 H2(g) maka volume gas hidrogen yang dihasilkan bila diukur pada keadaan standar (STP) adalah ... .
  • A. 

   11,2 liter

  • B. 

   16,8 liter

  • C. 

   44,8 liter

  • D. 

   67,2 liter

  • E. 

   74,6 liter