Rekenvaardigheid
80 Vragen
8 Minuten

Er wordt een eenvoudige rekensom gegeven. Kies uit de vier antwoordmogelijkheden het juiste antwoord.

Zie voorbeeld:

20 : 2 = ...

a. 15
b. 8
c. 10
d. 40

In dit voorbeeld is C het juiste antwoord. Druk op start test om met de test te beginnen zodra de bedoeling van deze test volledig duidelijk is.

Please wait...

Resume Quiz