Regulamente Pentru Subofiţeri

10 ntrebri | Total Attempts: 1789

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Regulamente Pentru Subofiţeri

Test pentru subofiţeri


Questions and Answers
 • 1. 
  Şeful gărzii este obligat să ridice garda „La arme”:
  • A. 

   A) apropierii persoanelor necunoscute de limita interzisă a posturilor;

  • B. 

   B) declanşării nesancţionate a mijloacelor tehnice de pază;

  • C. 

   C) dezordinii în corpul de gardă;

  • D. 

   D) la lătratul cîinelui de pază.

 • 2. 
  Pînă la depunerea jurămîntului militar, militarul:
  • A. 

   A) nu se admite la executarea serviciului interior;

  • B. 

   B) nu i se poate aplica sancţiune disciplinară;

  • C. 

   C) nu i se poate aplica recompensă disciplinară;

  • D. 

   D) nu se atrage la lucrări de gospodărie.

 • 3. 
  Pregătirea gărzii pentru executarea serviciului se execută:
  • A. 

   A) în 2 etape;

  • B. 

   B) în 3 etape;

  • C. 

   C) în 4 etape;

  • D. 

   D) în 5 etape.

 • 4. 
  Militarul este în drept să conteste la comandantul (şeful) ierarhic superior sancţiunea disciplinară ce i-a fost aplicată:
  • A. 

   A) în termen de cel mult 10 zile din data aplicării sancţiunii disciplinare;

  • B. 

   B) în termen de cel mult 15 zile din data aplicării sancţiunii disciplinare;

  • C. 

   C) în termen de cel mult 30 zile de la data comunicării aplicării sancţiunii disciplinare;

  • D. 

   D) în termen de cel mult 30 zile din data aplicării sancţiunii disciplinare.

 • 5. 
  Se consideră încălcare gravă a disciplinei militare, care compromite onoarea militarului:
  • A. 

   A) nerespectarea igienei personale a militarului;

  • B. 

   B) întrebuinţarea băuturilor alcoolice (spirtoase);

  • C. 

   C) apariţia în stare de ebrietate la serviciu şi în locurile publice;

  • D. 

   D) neprezentarea la serviciu mai mult de 48 de ore.

 • 6. 
  Concediul de stimul militarilor în termen se acordă:
  • A. 

   A) după 3 luni de îndeplinire a serviciului militar;

  • B. 

   B) după 4 luni de îndeplinire a serviciului militar;

  • C. 

   C) după 6 luni de îndeplinire a serviciului militar;

  • D. 

   D) la solicitarea militarului în termen, însă concediul nu trebuie să depăşească 10 zile.

 • 7. 
  Locţiitorul comandantului de pluton are dreptul să aplice sancţiuni disciplinare:
  • A. 

   A) să priveze militarii de permisie în afara locului de dispunere a unităţii militare;

  • B. 

   B) să numească soldaţii peste rînd deserviciu - pînă la 2 servicii;

  • C. 

   C) să prevină militarii despre necorespunderea parţială a funcţiei;

  • D. 

   D) să aplice militarilor arest, pînă ala 2 zile.

 • 8. 
  Tehnica militară iese din parc în baza:
  • A. 

   A) ordinului de distribuţie;

  • B. 

   B) registrului de evidenţă a intrării şi ieşirii a mijloacelor de transport în parcul auto;

  • C. 

   C) la indicaţiile şefului compartimentului logistic al unităţii militare;

  • D. 

   D) la necesitatea conducătorului auto.

 • 9. 
  Adunarea plutonului în formaţie în linie pe un rînd sau pe două rînduri se execută la comanda:
  • A. 

   A) „pluton pe o linie (două linii) ALINIEREA;

  • B. 

   B) „pluton în două rînduri (un rînd) ÎNCOLONAREA”;

  • C. 

   C) „pluton în două rînduri (un rînd) ADUNAREA”;

  • D. 

   D) „pluton în linie pe două rînduri (pe un rînd) ADUNAREA”.

 • 10. 
  Interval se numeşte:
  • A. 

   A) depărtarea pe linia frontului dintre doi militari;

  • B. 

   B) distanţa dintre primul militar şi ultimul militar;

  • C. 

   C) distanţa dintre umerii militarilor dispuşi unul lîngă altul;

  • D. 

   D) distanţa dintre doi militari dispuşi unul în spatele celuilalt.