Regulamente Pentru Ofiţeri Superiori

10 ntrebri

Settings
Please wait...
Regulamente Pentru Ofiţeri Superiori

Test pentru ofiţeri superiori


Questions and Answers
 • 1. 
  Garda în frunte cu un ofiţer poate fi numită fără schimb:
  • A. 

   A) pe un termen de pînă la 3 zile;

  • B. 

   B) pe un termen de pînă la 5 zile;

  • C. 

   C) pe un termen de pînă la 7 zile;

  • D. 

   D) pe un termen de pînă la 10 zile.

 • 2. 
  Militarii pe perioada îndeplinirii obligaţiilor serviciului militar:
  • A. 

   A) au dreptul la păstrarea, purtarea, folosirea şi aplicarea armei;

  • B. 

   B) sunt obligaţi să aplice arma de foc personal sau prin intermediul efectivului subunităţii;

  • C. 

   C) au dreptul să aplică arma de foc asupra persoanelor în etate cînd aceştia nu întreprind atac armat;

  • D. 

   D) aplică arma de foc personal sau prin intermediul efectivului subunităţii numai la ordinul comandantului (şefului) nemijlocit.

 • 3. 
  Toate stimulările şi sancţiunile disciplinare sînt înscrise în fişa de serviciu în termen de:
  • A. 

   A) cel mult 3 zile;

  • B. 

   B) cel mult 4 zile;

  • C. 

   C) cel mult 5 zile;

  • D. 

   D) pe un termen de cel mult 30 de zile.

 • 4. 
  În perioada stării de urgenţă, de asediu sau de război, în perioada executării serviciului de luptă (de alarmă), timpul de serviciu:
  • A. 

   A) este stabilit de către şeful statului major al unităţii militare;

  • B. 

   B) este limitat de către comandantul unităţii militare;

  • C. 

   C) nu este limitat;

  • D. 

   D) este stabilit în programul de activitate pentru perioada stării de urgenţă, de asediu sau de război.

 • 5. 
  În unităţile militare în care funcţia de locţiitor al comandantului de unitate nu este prevăzută de state, obligaţiile lui sînt îndeplinite:
  • A. 

   A) de locţiitorul comandantului pentru lucru educativ;

  • B. 

   B) de şeful statului major al unităţii militare;

  • C. 

   C) de şeful compartimentului logistic;

  • D. 

   D) de şeful S-1 (A-1) serviciului personal.

 • 6. 
  Locţiitorii conducătorului structurii militare au autoritate disciplinară;
  • A. 

   A) de şef al Marelui Stat Major (Stat Major General);

  • B. 

   B) de locţiitor şef Marelui Stat Major (Stat Major General);

  • C. 

   C) de şef de direcţie din cadrul structurii militare;

  • D. 

   D) de comandant de brigadă.

 • 7. 
  Sancţiunea disciplinară se pune în execuţie imediat, iar în cazuri excepţionale:
  • A. 

   A) în termen de cel mult 10 zile de la data aplicării ei;

  • B. 

   B) în termen de cel mult 15 zile de la data înştiinţării militarului sancţionat;

  • C. 

   C) în termen de cel mult 20 zile de la data înştiinţării militarului sancţionat;

  • D. 

   D) în termen de cel mult 30 de zile de la data aplicării ei.

 • 8. 
  Se admite schimbul nemijlocit al militarului din componenţa serviciului de zi, în cazurile în care:
  • A. 

   A) militarul înaintează necesitate schimbului din dorinţa personală;

  • B. 

   B) militarul încalcă prevederile regulamentare privind relaţiile dintre militari;

  • C. 

   C) schimbul nu se admite;

  • D. 

   D) militarul nu s-a odihnit (dormit) suficient în timpul executării serviciului .

 • 9. 
  Pentru revista de front a brigăzii cu Drapelul de luptă, brigada se adună în linii pe companii iar comandantul de brigadă:
  • A. 

   A) la flancul drept al brigăzii la doi paşi;

  • B. 

   B) la flancul drept al brigăzii la patru paşi;

  • C. 

   C) în faţa centrului formaţiei la 10-15 paşi;

  • D. 

   D) în faţa centrului formaţiei la 20-30 paşi

 • 10. 
  Coloana se numeşte :
  • A. 

   A) formaţie în care militarii sunt dispuşi unul lîngă altul;

  • B. 

   B) formaţie în care militarii sunt dispuşi unul după altul;

  • C. 

   C) formaţie în care militarii au umerii dispuşi pe aceiaşi linie;

  • D. 

   D) formaţie în care militarii sunt dispuşi unul lîngă altul pe linia frontului.