Regulamente Pentru Ofiţeri Inferiori

10 ntrebri | Total Attempts: 1028

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Regulamente Pentru Ofiţeri Inferiori

Test pentru ofiteri inferiori


Questions and Answers
 • 1. 
  Persoanele care controlează serviciul santinelelor la posturi sunt însoţite la posturi:
  • A. 

   A) de caporalul de schimb şi un militar din gardă înarmat;

  • B. 

   B) de şeful gărzii sau ajutorul şefului gărzii şi de 1-2 militari din gardă înarmaţi;

  • C. 

   C) de ofiţerul de serviciu pe gărzi sau de ofiţerul de serviciu pe unitate şi de 3-4 militari din gardă înarmaţi;

  • D. 

   D) nu se necesită însoţirea la posturi cînd se prezintă legitimaţia cu dreptul de verificare a gărzii.

 • 2. 
  Se numeşte şef direct:
  • A. 

   A) şeful în funcţia imediat superioară unui subordonat;

  • B. 

   B) şeful în grade militare superioare faţă de un grup limitat de militari;

  • C. 

   C) şeful în subordinea căruia se află un grup nelimitat de militari în grade inferioare;

  • D. 

   D) şeful căruia militarii le sunt subordonaţi pe linie de serviciu.

 • 3. 
  3. Prin ordinul şefului garnizoanei (comandantul unităţii militare) gărzii i se acordă mijloc de transport:
  • A. 

   A) pentru efectuarea controlului santinelelor la posturi;

  • B. 

   B) dacă pentru deplasarea spre locul de apel al gărzii sau de la locul de apel spre încăperea pentru gardă este necesar mai mult de 30 minute;

  • C. 

   C) dacă deplasarea caporalului de schimb spre posturi, schimbul santinelelor şi întoarcerea în corpul de gardă durează mai mult de 45 minute;

  • D. 

   D) pentru transportarea persoanelor bolnave din componenţa gărzii.

 • 4. 
  Comandantul de companie are dreptul:
  • A. 

   A) să ridice sancţiunea disciplinară aplicată de comandantul de batalion;

  • B. 

   B) să acorde soldaţilor gradul militar de caporal;

  • C. 

   C) să aplice sancţiunea cu arest pe un termen de la 3 zile;

  • D. 

   D) să aplice sancţiunea cu arest pe un termen de pînă la 3 zile.

 • 5. 
  Dacă comandantul (şeful) în ordine de serviciu, felicită sau aduce mulţumire unui militar, acesta:
  • A. 

   A) răspunde cu „Ura” de 3 ori prescurtat în faţa formaţiei;

  • B. 

   B) răspunde cu „Servesc Republica Moldova” celui care-l felicită;

  • C. 

   C) răspunde cu „Servesc Republica Moldova” cu frontul la formaţie;

  • D. 

   D) răspunde „Am înţeles” şi revine în formaţie.

 • 6. 
  Două sau mai multe sancţiuni disciplinare pentru una şi aceiaşi încălcare se aplică:
  • A. 

   A) întregului efectiv al subunităţii în locul sancţionării persoanelor nemijlocit vinovate;

  • B. 

   B) militarilor care anterior au fost sancţionaţi, dar continue încălcarea disciplinei;

  • C. 

   C) militarilor care au încălcat grav disciplina militară;

  • D. 

   D) se interzice.

 • 7. 
  Aplicarea sancţiunilor disciplinare se comunică militarului, sub semnătură în termen de:
  • A. 

   A) cel mult 5 zile de la data cînd a fost emis ordinul corespunzător;

  • B. 

   B) cel mult 24 ore de la data cînd a fost emis ordinul corespunzător;

  • C. 

   C) cel mult 3 zile de la data cînd a fost emis ordinul corespunzător;

  • D. 

   D) cel mult 48 ore de la data cînd a fost emis ordinul corespunzător.

 • 8. 
  Comandantul unităţii prezintă militarii prin contract nou-sosiţi:
  • A. 

   A) comandantului subunităţii unde militarii sunt repartizaţi pentru continuarea serviciului militar;

  • B. 

   B) întregului efectiv al unităţii în faţa formaţiei;

  • C. 

   C) efectivului unităţii militare pe categorii;

  • D. 

   ) şefului statului major al unităţii pentru includerea în ordinul de zi al comandantului.

 • 9. 
  Pentru schimbarea direcţiei de deplasare a coloanei se dau comenzile:
  • A. 

   A) „grupă ocolire spre dreapta (stînga) MARŞ”;

  • B. 

   B) „grupă primiţi în DREAPTA (STÎNGA)”;

  • C. 

   C) „grupă cu umărul drept (stîng) înainte MARŞ”;

  • D. 

   D) „grupă ocolire spre dreap-TA”.

 • 10. 
  Gărzile trec în subordinea ofiţerului de serviciu pe unitate (ofiţerului serviciului pe gărzi):
  • A. 

   A) la comanda ofiţerului de serviciu pe unitate (ofiţerului serviciului pe gărzi) „la locurile de executare a serviciului Înainte MARŞ”;

  • B. 

   B) la comanda şefului gărzii „Înainte MARŞ”;

  • C. 

   C) în timpul apelului la comanda „DREPŢI”;

  • D. 

   D) la apel în timpul înmînării parolei şefului gărzii.

Back to Top Back to top