Reformacija IR Kontrreformacija

18 klausim | Total Attempts: 408

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Reformacija IR Kontrreformacija

Laukiame Jūsų atsiliepimų ir pastabų. Testas atitinka BE programos uždavinius. Daugiausia pagrindinio lygio klausimų. SĖKMĖS  :)Testo atnaujinimai:2017-04-062017-05-03


Questions and Answers
 • 1. 
  Kodėl tikintieji nusivylė bažnyčia XV a.?
  • A. 

   Nes dvasininkai nesilaikė celibato, piktnaudžiavo, pardavinėjo indulgencijas ir plito bažnyčiai prieštaraujančios humanistinės idėjos

  • B. 

   Nes bažnyčia nedalino turtų vargšams, kai šie jos prašė Tridento susirinkimo metu

  • C. 

   Nes bažnyčia atsisakė mokyti tikėjimo tiesų, mažino bažnyčių skaičių

 • 2. 
  Kas buvo Martynas Liuteris?
  • A. 

   Buvo labai stiprus katalikas, neleidęs plisti protestantizmui

  • B. 

   Vienas pirmųjų, kuris kritikavo bažnyčią, paskelbė 95 tezes apie bažnyčios ydas

 • 3. 
  Kokias teises suteikė Augsburgo taika?
  • A. 

   Kieno valdžia to ir tikėjimas. Kunigaikščiai nustato koks tikėjimas bus jų valdomose teritorijose

  • B. 

   Martyno Liuterio ir popiežiaus sutartis, nurodanti abiejų krikščionybės šakų lygybę

  • C. 

   Kalvino ir Martyno Liuterio taika, kurioje jie abu susitaria siekti protestantizmo plėtojimo

 • 4. 
  Kas yra Tridento bažnytinis susirinkimas?
  • A. 

   Suteikta tikėjimo laisvė hugenotams Prancūzijoje.

  • B. 

   patvirtinamos bažnyčios tiesos

  • C. 

   Priimti svarbūs nutarimai, skirti kovoti su protestantais, patvirtinamos bažnyčios tiesos

 • 5. 
  Kodėl buvo įkurtas Jėzuitų ordinas?
  • A. 

   Liuterio draugija, kuri plėtė liuteronybę

  • B. 

   Atsakas reformacijai, veikė sakyklose, mokyklose, klausyklose, švietė visuomenę, atidarinėjo mokyklas.

  • C. 

   -

  • D. 

   -

 • 6. 
  Kas yra anglikonų bažnyčios aukščiausias vadovas?
  • A. 

   Karalius

  • B. 

   Popiežius

  • C. 

   Popas

  • D. 

   -

 • 7. 
  Ar galėjo šiuos žodžius pasakyti liuteronas?Tikėjimui aiškinti reikia dvasininkų, o aiškinimas gali vykti tik lotynų kalba. 
  • A. 

   Taip

  • B. 

   Ne

 • 8. 
  Kas nutinka Šv. Baltramiejaus naktį?
  • A. 

   -

  • B. 

   Katalikų skerdynės

  • C. 

   Liuteronų žudynės

  • D. 

   Hugenotų žudynės

 • 9. 
  Popiežius gali pats atleisti nuodėmes, ne tik paskelbti, kad atleis Dievas. Tai galėjo pasakyti liuteronas?
  • A. 

   Galėjo

  • B. 

   Negalėjo

 • 10. 
  Apie kokį kontrreformacijos bruožą rašoma: draudžiama pirkti, spausdinti, dalyti Martyno Liuterio, Žano Kalvino ir kitų apgavikų, eretikų, pasmerktų Bažnyčios kūrėjų darbus.
  • A. 

   Apie indulgencijų pardavinėjimą

  • B. 

   Apie draudžiamųjų knygų sąrašą - indeksą

  • C. 

   Apie celibato nesilaikymą

  • D. 

   Apie sekuliarizaciją

 • 11. 
  Kaip vadinamas bažnyčios atsinaujinimo procesas?
  • A. 

   Reformacija

  • B. 

   Kontrreformacija

 • 12. 
  Kaip bendrai vadinami kalvinistai, liuteronai, anglikonai?
  • A. 

   Protestantai

  • B. 

   Katalikai

 • 13. 
  Kokios  valstybės teritorijoje gyveno Martynas Liuteris?
  • A. 

   Šv. Romos imperijoje

  • B. 

   Šveicarijoje

 • 14. 
  Kokį universitetą LDK įkuria jėzuitai 1579 m.?
  • A. 

   Vilniaus universitetą

  • B. 

   Klaipėdos (Mėmelio) universitetą

 • 15. 
  KAS GALĖJO TAI PASAKYTI?Dievas prieš žmogui gimstant nulemia kuris bus išganytas, todėl gyvenimas yra nulemtas.
  • A. 

   Liuteronas

  • B. 

   Kalvinistas

 • 16. 
  Kaip vadinami Prancūzijoje gyvenę kalvinistai?
  • A. 

   Hugenotai

  • B. 

   Anglikonai

 • 17. 
  Koks architektūros stilius susikūrė kontrreformacijos metu?
  • A. 

   Barokas

  • B. 

   Klasicizmas

  • C. 

   Gotika

  • D. 

   Modernizmas

 • 18. 
  Kaip vadinamas karas vykęs tarp protestantų ir katalikų, tai vyko kelis dešimtmečius, pasibaigus jam buvo sudaryta Augsburgo taika?
  • A. 

   Trisdešimtmetis karas

  • B. 

   Šimtametis karas

Back to Top Back to top