Recapitulare Pentru Teza - Cl. A VIII-a

10 Questions | Total Attempts: 75

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Recapitulare Pentru Teza - Cl. A VIII-a

Testul conține exerciții din materia semestrului I,  în vederea pregătirii lucrării scrise.


Questions and Answers
 • 1. 
  Dintre numerele   a=5√3   și    b=6√2  mai mare este :
  • A. 

   A

  • B. 

   B

 • 2. 
  Rezultatul calculului  | 12-15-3  | - |-10 + 18 - 9  |   este:
  • A. 

   5

  • B. 

   1

  • C. 

   7

  • D. 

   12

  • E. 

   9

 • 3. 
  Scrisă sub formă de interval, mulțimea  A= { x є R |  | 2x- 1 |< 5 } este:
  • A. 

   ( -2 ; 3 )

  • B. 

   ( -5 ; 3 )

  • C. 

   ( -5 ; 5 )

  • D. 

   [-2 ; 3 ]

  • E. 

   [0 ; 5 ]

 • 4. 
  Cel mai mare număr natural din intervalul   ( - ∞ ; √32 ]  este:
  • A. 

   5

  • B. 

   8

  • C. 

   9

  • D. 

   16

  • E. 

   32

 • 5. 
  Rezultatul calculului  ( 5√32 – 4 √18 ) : ( - 2√8 )  este egal cu :
  • A. 

   - 2

  • B. 

   4√2

 • 6. 
  Stabiliți valoarea de adevăr a propoziției:   Pentru orice   x є R  ,numărul ( 2x2 -5x + 6 )( 2x2 -5x +2) + 4  se poate scrie ca  pătratul unui număr real .
  • A. 

   Adevărat

  • B. 

   Fals

 • 7. 
  În vârful A al triunghiului oarecare ABC cu  AB =8 cm , AC= 10 cm și BC= 12 cm  se ridică perpendiculara pe planul său pe care se ia un punctul M astfel încât AM=5 cm. Aria triunghiului MBC este egală cu :
  • A. 

   15√11 ⁄ 2

  • B. 

   15√7 ⁄ 3

 • 8. 
  Rombul ABCD are măsura unghiului B de 60 și diagonala AC= 6 cm.Aria rombului este egală cu : 
  • A. 

   18√3

  • B. 

   9√3

  • C. 

   36

  • D. 

   24√2