Računarstvo, Informatika I Računarski Sistemi

14 vpraanj | Total Attempts: 227

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Računarstvo, Informatika I Računarski Sistemi

Provera znanja za I razred srednje skole.


Questions and Answers
 • 1. 
  Naziv prvog elektronskog digitalnog računara je:
  • A. 

   ABAKUS

  • B. 

   ENIAC

  • C. 

   NOKIA

  • D. 

   WINDOWS

 • 2. 
  Računari prve generacije bili su zasnovani na:
  • A. 

   Tranzistorima;

  • B. 

   Korišćenju vakuumskih cevi;

  • C. 

   Nizu čipova.

 • 3. 
  Skup instrukcija za računar, koji je napisan da bi se izvršila neka obrada je:
  • A. 

   Uređaj za dekodiranje adresa;

  • B. 

   Program;

  • C. 

   Hardver;

  • D. 

   CD-ROM.

 • 4. 
  Hardver je:
  • A. 

   Isto što i softver;

  • B. 

   Tehnička komponenta računarskog sistema;

  • C. 

   Operativni sistem.

 • 5. 
  Softver je: 
  • A. 

   Programska komponenta računarskog sistema;

  • B. 

   Isto što i hardver ;

  • C. 

   Tvrdi disk.

 • 6. 
  Mala elektronska komponenta izgrađena u integrisanoj tehnologiji, sa više hiljada elektronskih kola i miliona tranzistora, je poznata je pod nazivom:
  • A. 

   čip;

  • B. 

   Džip;

  • C. 

   Radio;

  • D. 

   Port.

 • 7. 
  Aplikacioni programi su:
  • A. 

   Programi za obradu podataka korisnika;

  • B. 

   Programi koji služe samo za obradu slika;

  • C. 

   Programi koji služe samo za igranje igrica.

 • 8. 
  Disketa od 3,5 "(3,5 inča) je kapaciteta od:
  • A. 

   3,5 MB;

  • B. 

   2,88 MB;

  • C. 

   1,44 MB.

 • 9. 
  Da li se sadržaj RAM memorije po isključenju računara briše?
  • A. 

   Da;

  • B. 

   Ne.

 • 10. 
  Sve informacije u računaru su predstavljene kao niske (nizovi) 
  • A. 

   Bitova;

  • B. 

   Slova abecede;

  • C. 

   Dekadnih cifara.

 • 11. 
  Skener je:
  • A. 

   Interni uređaj;

  • B. 

   Eksterni uređaj.

  • C. 

   Interni i eksterni uređaj.

 • 12. 
  Windows Vista je 
  • A. 

   Operativni system;

  • B. 

   Programski jezik;

  • C. 

   Pretraživač;

  • D. 

   Hardver

 • 13. 
  RAM memorija je memorija koja omogućava:
  • A. 

   Samo čitanje sadržaja;

  • B. 

   Samo upisivanje sadržaja;

  • C. 

   čitanje i upisivanje sadržaja.

 • 14. 
  Kodne reči u binarnom kodu grade se: 
  • A. 

   Pomoću 0 i 1;

  • B. 

   Pomoću T i F;

  • C. 

   Pomoću dekadnih cifara 0,1,2,...,9.

Back to Top Back to top