RaČunari III Razred (III-3) Priboj MetŠ

41 Questions | Total Attempts: 66

SettingsSettingsSettings
Please wait...
RaČunari III Razred (III-3) Priboj MetŠ

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Power point spada u klasu kakvih programa
 • 2. 
  Jednosmerna struja nosi oznaku AC
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 3. 
  Oznaka brzog serijskog porta na računaru je?
  • A. 

   USB

  • B. 

   PC/2

  • C. 

   CPU

  • D. 

   ALU

  • E. 

   DC

 • 4. 
  Pri instalaciji operativni sistem dobija mesto u?
  • A. 

   ROM memoriji

  • B. 

   RAM memoriji

  • C. 

   BIOSu

  • D. 

   HDD

 • 5. 
  Računar sadrži
  • A. 

   Samo privremenu memoriju

  • B. 

   Privremenu i trajnu memoriju

  • C. 

   Sao trajnu memoriju

  • D. 

   Keš memoriju

 • 6. 
  CPU
  • A. 

   Ulazno izlazni uređaj

  • B. 

   Čuva podatke na računaru

  • C. 

   Trajna memorija

  • D. 

   Izvršava program računara

 • 7. 
  2 Bajta ili
  • A. 

   16 bita

  • B. 

   8 bita

  • C. 

   7 bita

  • D. 

   20 bita

 • 8. 
  Označi oznake magistrala ili priključka eksternih delova
  • A. 

   ISA

  • B. 

   PCI

  • C. 

   HDD

  • D. 

   CPU

  • E. 

   SCSI

  • F. 

   CSCI

  • G. 

   AFP

  • H. 

   AGP

 • 9. 
  Keš memorija premoštava razliku u brzini između
  • A. 

   Procesora i ulazno izlaznih uređaja

  • B. 

   RAM i ROM memorije

  • C. 

   HDD i RAM memorije

  • D. 

   Procesora i operativne memorije

 • 10. 
  Označi tačne jedinice u opadajućem redosledu
  • A. 

   Bit, B, KB, MB, GB, TB

  • B. 

   TB, GB, MB, KB, bit

  • C. 

   TB, GB, MB, KB, B, bit

  • D. 

   B, KB, MB, GB, TB

 • 11. 
  Brzina rada procesora izražava se u 
 • 12. 
  Najveća cifra u oktalnom brojnom sistemu ima vrednost 8 u dekadnom sistemu
  • A. 

   DA

  • B. 

   NE

 • 13. 
  Skup svih podataka u računaru čini
  • A. 

   Softver

  • B. 

   Hardver

 • 14. 
  Koji slot je prikazan na slici
  • A. 

   ISA

  • B. 

   PCI

  • C. 

   AGP

  • D. 

   SCSI

 • 15. 
  U slot prikazan na slici ide
  • A. 

   Grafička karta

  • B. 

   RAM

  • C. 

   ROM

  • D. 

   TV karta

  • E. 

   Internet karta

 • 16. 
  Na slici je prikazana koja vrsta prikljucka
  • A. 

   USB

  • B. 

   PC/2

  • C. 

   VGA

  • D. 

   AGP

 • 17. 
  Po rasućoj brzini rada tačno su poređani sedeći elementi
  • A. 

   CD,HDD, RAM, KEŠ, CPU Registri

  • B. 

   CPU Registi, KEŠ, RAM, HDD, CD

  • C. 

   KEŠ, CPU Registri, HDD, RAM, CD

  • D. 

   CD, RAM, HDD, KEŠ, CPU Registri

 • 18. 
  Postojana memorija ili
  • A. 

   ROM

  • B. 

   RAM

 • 19. 
  Označi oblike ROM memorije
  • A. 

   DDR1

  • B. 

   PROM

  • C. 

   SDRAM

  • D. 

   EPROM

  • E. 

   RAMBUS

  • F. 

   EEPROM

  • G. 

   DDR2

 • 20. 
  Pod UV svetlošću moguće je brisanje
  • A. 

   EPROM

  • B. 

   PROM

 • 21. 
  RAM memorije mogu biti
  • A. 

   Statičke

  • B. 

   Dinamičke

 • 22. 
  Memorije manjeg kapaciteta gde se zahteva veća brzina i manja potrošnja kao i manja greška spadaju u klasu
  • A. 

   Statičkih RAM memorija

  • B. 

   Dinamičkih RAM memorija

  • C. 

   ROM

  • D. 

   PROM

 • 23. 
  Dinamičke RAM memorije se dele na
  • A. 

   SDRAM

  • B. 

   DDR

  • C. 

   ROM

  • D. 

   RDRAM

  • E. 

   SLDRAM

  • F. 

   EEPROM

 • 24. 
  SDRAM modul koji ima "2 zareza" i 168 pina radi na naponskom nivou
  • A. 

   5V

  • B. 

   3,3V

  • C. 

   1,2V

  • D. 

   1,8V

 • 25. 
  DDR u odnosu na SDRAM ima
  • A. 

   Dvostruko veću brzinu prenosa

  • B. 

   četvorostruko veću brzinu prenosa

  • C. 

   Dvostruko manju brzinu prenosa

  • D. 

   četvorostruko manju brzinu prenosa

Back to Top Back to top