Računalne Mreže

21 Pitanja | Total Attempts: 2510

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Računalne Mreže

Povezivanje računala i prijenos podataka


Questions and Answers
 • 1. 
  Mreža računala (engl. Computer Network) su dva ili više računala povezana tako da mogu međusobno izmjenjivati podatke.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 2. 
  —Računalnu mrežu čine: mediji za prijenos podataka, uređaji za povezivanje i upravljanje komunikacijom, računala i _____.
 • 3. 
  Vrste računalnih mreža s obzirom na veličinu, odnosno udaljenost
  • A. 

   MAN

  • B. 

   WAN

  • C. 

   ISDN

  • D. 

   LAN

 • 4. 
  MAN je skraćenica od:
  • A. 

   Metropolis Area Network

  • B. 

   Metropolitan Area Network

  • C. 

   Metropilis Aero Network

 • 5. 
  U lokalnoj mreži svako je računalo mrežnim kabelom spojeno s ________.
 • 6. 
  Kojom vrstom mreže s obzirom na udaljenost/veličinu  možemo Internet mrežu?
  • A. 

   LAN

  • B. 

   MAN

  • C. 

   WAN

 • 7. 
  Vrste mreža s obzirom na njihovu ulogu, tj. odnos računala
  • A. 

   Korisnik/Poslužitelj (Client/Server)

  • B. 

   Mreža neravnopravnih korisnika (Peer-To-Peer)

  • C. 

   Mreža ravnopravnih korisnika (Peer-To-Peer)

 • 8. 
  Uređaj koji mrežnim kabelom povezuje računala u lokalnoj mreži zove se
  • A. 

   Usmjernik

  • B. 

   Preklopnik

  • C. 

   Modem

  • D. 

   ADSL

 • 9. 
  Uređaj koji određuje put signala (podataka) do određenog računala između različitih mreža zove se
  • A. 

   Usmjernik

  • B. 

   Preklopnik

  • C. 

   Modem

  • D. 

   UTP

 • 10. 
  Uređaj koji pretvara (modulira) digitalni signal u analogni i obratno zove se
  • A. 

   Usmjernik

  • B. 

   Preklopnik

  • C. 

   Modem

  • D. 

   TCP

 • 11. 
  Koji uređaj nam nije potreban ako je telefonska veza digitalna?
  • A. 

   ADSL

  • B. 

   Usmjernik

  • C. 

   Preklopnik

  • D. 

   Modem

 • 12. 
  ISDN omogućuje stalni pristup Internetu i ne plaća se vrijeme provedeno na mreži nego količina prenesenih podataka.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 13. 
  ADSL omogućuje veće brzine prijenosta od ISDN-a.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 14. 
  Mrežni protokol je:
  • A. 

   Skup računala povezanih na mrežu

  • B. 

   Skup pravila kojim se utvrđuje kako će se određena vrsta podataka prenijeti mrežom

  • C. 

   Skup pravila kojima se utvrđuje kako će se računala spajati na računalnu mrežu

 • 15. 
  Temeljni protokol internet mreže zadužen za adresiranje i usmjeravanje paketa kroz mrežu zove se
  • A. 

   IP

  • B. 

   TCP

  • C. 

   HTTP

  • D. 

   FTP

 • 16. 
  Paket u mreži je
  • A. 

   Dio protokola

  • B. 

   Dio podatka

  • C. 

   Dio IP adrese

  • D. 

   Dio mrežne kartice

 • 17. 
  IP adresa je
  • A. 

   Broj računala koji označava brzinu prijenosa podataka

  • B. 

   Jedinstveni broj svakog uređaja spojenog na WAN (Internet)

  • C. 

   Jedinstveni broj svakog računala spojenog na WAN (Internet)

  • D. 

   Broj računala koji označava brzinu procesora

 • 18. 
  Ispravno napisana IP adresa u dekadskom obliku je
  • A. 

   193:195:184:155

  • B. 

   193.195.184.155

  • C. 

   193-195-184-155

  • D. 

   193,195,184,155

 • 19. 
  Pri spajanju na Internet računalu se dodjeljuje jedinstvena _________ IP adresa.
Back to Top Back to top