Random Lørdagssnacks

6 Questions | Total Attempts: 51

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Random Lrdagssnacks

.


Questions and Answers
 • 1. 
  1. mai 2018 kjøpte Peder Ås en splitter ny landeveissykkel  av Sykkelsjappa AS. Sykkelen kostet 50 000 kr og måtte bestilles fra Sykkelsjappa sin leverandør i Kina. Ved sykkelens ankomst hos Sykkelsjappa skulle den oppgraderes med flere spesialdeler. Blant annet skulle mekanikeren hos Sykkelsjappa utruste sykkelen med elektrisk gir og skivebrems, noe som Peder visste var "siste skrik" i sykkelmiljøet. I tillegg skulle ramma på sykkelen inngraveres med Peders kallenavn i sykkelmiljøet: "The Champ". Sykkelsjappa informerte Peder om at disse oppgraderingene utgjorde 20 000 kr av kjøpesummen. Tillitsfull som Peder var, gikk han gladelig med på å betale alt på forskudd med kredittkort. 15. mai ble det åpnet konkurs hos Sykkelsjappa AS. På lageret til Sykkelsjappa stod det 10 sykler av den typen som var bestilt for Peder. Ingen av syklene hadde fått montert på skivebremser og elektrisk gir. På en av sykkelrammene var det imidlertid inngravert "The Champ" med stor skrift. Bostyreren hevdet at sykkelen var omfattet av boets beslagsrett og at Peder måtte nøye seg med et dividendekrav. Peder mente han hadde krav på å få sykkelen utlevert. Spørsmål: Hvilke av de følgende opplysningene i faktum taler for at Peders krav må gis medhold?
  • A. 

   At rammen var inngravert med Peders kallenavn ("The Champ")

  • B. 

   At betalingen skjedde med kredittkort

  • C. 

   At tilleggsarbeidene på sykkelen ikke var ferdig eller påbegynt

  • D. 

   At tilleggsarbeidene utgjorde 2/5-deler av kjøpesummen

  • E. 

   At Peder er forbruker og kjøp av sykkel på nettsiden til Sykkelsjappa AS var ikke mulig uten forskuddsbetaling

  • F. 

   At sykkelen ikke er overlevert

 • 2. 
  Laura Ås kjøpte en hytte av Ole Vold. De skrev under kontrakt den 6. januar 2014. Laura overførte pengene samme dagen, og Ole gav henne et underskrevet skøyte (som var stadfestet av to vitner). Laura sendte skjøtet til tinglysing, og det ble dagbokført den 9. januar 2014. Den 8. januar 2014 fikk Laura vite at det var tatt utlegg den dagen i hytta for Oles gjeld. Utlegget ble tinglyst 13. januar 2014. Laura mente at ho ikke måtte respektere utlegget. Fleip eller fakta?
  • A. 

   Fakta

  • B. 

   Fleip

  • C. 

   Verken fleip eller fakta. Dette beror på en konkret helhetsvurdering

  • D. 

   For lite faktum til å seie sikkert

 • 3. 
  Peder Ås fikk i 1995 lov til å sette opp en hytte i utmarka på Marte Kirkeruds gårdsbruk. Julen 2013 solgte Marte gården til Ole Vold. Hytta ble ikke nevnt. Da Ole, etter at skjøtet var tinglyst 6. januar 2014, ble oppmerksom på den fine hytta, mente han at hytta var omfatta av handelen. Marte fortalte da at hytta tilhørte Peder, men Ole ville ikke høre på det øret. Ole hevder at han nå har blitt eier av hytta. Har han det? Begrunn svaret.
  • A. 

   Nei, pga Ole har ikke kjøpt hytta

  • B. 

   Nei, pga tgl. 27 får ikke anvendelse - direkte eller analogisk

  • C. 

   Ja, pga tgl. § 27 

  • D. 

   Ja, pga tgl. § 27 (analogisk anvendt)

  • E. 

   Ja, pga ulovfestet rett

 • 4. 
  Peder Ås leide butikklokaler av Marte Kirkerud. Kontrakten var inngått i 2010 og gjaldt for 10 år. Kontrakten var ikke tinglyst. I 2013 gikk Marte konkurs. Bostyreren mente at eiendommen kunne tvangsrealiseres uten påhefte av leieretten. Peder Ås mente at boet måtte respektere leieretten helt eller delvis. Må boet respektere leieretten?
  • A. 

   Delvis. Leieretten kan sies opp etter husleielovens regler om tidsubestemte avtaler

  • B. 

   Fullt ut. Boet kan ikke selge eiendommen uten samtykke fra Peder

  • C. 

   Fullt ut. Boet kan ikke selge eiendommen uten påhefte av leieretten

  • D. 

   Nei. Boet kan selge eiendommen uten påhefte av leieretten

 • 5. 
  Dagen etter Lars Holm ble slått konkurs fikk han solgt de uregistrerte aksjene sine i Galskap AS til Marte Kirkerud. Fordi en ansatt i Brønnøysunds konkursregister hadde en beinhard dag på jobben, ble ikke konkursåpningen registrert før to dager etter konkurskjennelsen var avsagt. Marte, som ikke var kjent med at Lars var konkurs, betalte og sendte melding om ervervet til styret i Galskap AS umiddelbart. Da bostyreren fikk vite om salget av aksjene, krevde han aksjene tilbakeført til boet. Marte var uenig. I det minste måtte hun ha krav på å få pengene tilbake.
  • A. 

   Marte må gi fra seg aksjene, men kan kreve kjøpesummen tilbakeført

  • B. 

   Martes rett til aksjene har rettsvern mot boets beslagsrett

  • C. 

   Marte har ekstingvert boets rett til aksjene

  • D. 

   Marte må gi fra seg aksjene og kan ikke kreve kjøpesummen tilbakeført

 • 6. 
  Select the ones you like
  • A. 

   Option1

  • B. 

   Option2

  • C. 

   Option3

  • D. 

   Option4