Ramadan Quiz : Koran : Deel 6

20 Questions | Total Attempts: 110

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ramadan Quiz : Koran : Deel 6

Alle vragen en antwoorden komen uit de koran.


Questions and Answers
 • 1. 
  In welke surah wordt het verhaal van de jongemannen aangehaald die angstig vluchtte van hun volk omwille van de religie en ze schuilde in de grot. 
  • A. 

   Surat al baqarah 

  • B. 

   Surat al kahf 

  • C. 

   Surat al haqqah 

  • D. 

   Surat quraish

 • 2. 
  Wat was het tweede daad dat al khidr deed toen Moesa alayhi salam met hem meeging. 
  • A. 

   Een gat in de boot maken 

  • B. 

   Het herstellen van de muur 

  • C. 

   Het doden van de kind

 • 3. 
  Welke dier hadden de jongemannen van de grot met hun toen? 
  • A. 

   Een ezel 

  • B. 

   Een kip 

  • C. 

   Een hond

  • D. 

   Een paard 

 • 4. 
  Wie zijn yaajuj en maajuj? 
  • A. 

   Monsters 

  • B. 

   Twee stammen en nakomelingen van adam

  • C. 

   Twee grote beesten 

  • D. 

   Twee grote stammen van beesten

 • 5. 
  Waar is Maryam bevallen? 
  • A. 

   Onder een boom

  • B. 

   Onder een palmboom

  • C. 

   In een stal

  • D. 

   Thuis

 • 6. 
  Yaajuj en Maajuj werden opgesloten door Moesa alayhi salam in zijn tijd. 
  • A. 

   Klopt

  • B. 

   Niet waar

 • 7. 
  Wie verscheen er in de vorm van een man aan Maryam? 
  • A. 

   Djibriel alayhi salam 

  • B. 

   Mikail alayhi salam 

  • C. 

   Een van onder de Engelen 

  • D. 

   Iesa alayhi salam 

 • 8. 
  Wie sprak de mensen aan terwijl hij nog baby was? 
  • A. 

   Mohamed saw 

  • B. 

   Moesa alayhi salam 

  • C. 

   Suleyman alayhi salam 

  • D. 

   Iesa alayhi salam 

 • 9. 
  Welke onder deze profeten is geen Arabische profeet. 
  • A. 

   Mohamed saw

  • B. 

   Salih alayhi salam 

  • C. 

   Yusuf alayhi salam 

  • D. 

   Hud alayhi salam 

 • 10. 
  Door welke uitspraak dreigen de hemelen vaneen te scheuren, en de aarde te splijten en de bergen in stukken te vallen?   
  • A. 

   Dat ze zeggen dat Allah niet bestaat

  • B. 

   Dat men de profeet beledigd 

  • C. 

   Dat men zegt dat Allah een zoon heeft 

  • D. 

   Dat men zegt de paradijs en de hel bestaan niet. 

 • 11. 
  Welke profeet werd opgevoed door de farao?
  • A. 

   Harun alayhi salam 

  • B. 

   Yusuf alayhi salam 

  • C. 

   Moesa alayhi salam 

  • D. 

   Suleyman alayhi salam 

 • 12. 
  In welke tijd van de dag werd het volk bijeengeroepen en moest moesa alayhi salam het opnemen tegen de tovenaars van de farao? 
  • A. 

   Fajr

  • B. 

   Doha

  • C. 

   Zonsondergang 

  • D. 

   Middernacht

 • 13. 
  Moesa alayhi salam wierp het eerst zijn stok(staf) toen hij het opnam tegen de tovenaars.
  • A. 

   Klopt

  • B. 

   Niet waar

 • 14. 
  Welke profeet komt voor Moesa alayhi salam zijn tijd ? 
  • A. 

   Dawoed alayhi salam 

  • B. 

   Ibrahim alayhi salam 

  • C. 

   Zakariyah alayhi salam 

  • D. 

   Iesa alayhi salam 

 • 15. 
  De tovenaars die het tegen Moesa alayhi salam opnamen met hun toverkunst, zijn Moslims geworden. 
  • A. 

   Klopt

  • B. 

   Niet waar

 • 16. 
  Welke dier wordt niet aangehaald in de koran bij naam? 
  • A. 

   Ezel

  • B. 

   Muilezels

  • C. 

   Slang

  • D. 

   Konijn 

 • 17. 
  Iedere schepsel dat Allah heeft geschapen zal de dood proeven. 
  • A. 

   Klopt

  • B. 

   Niet waar

 • 18. 
  Welke Profeet werd in het vuur geworpen door zijn volk en hij overleefde het? 
  • A. 

   Nuh alayhi salam 

  • B. 

   Harun alayhi salam 

  • C. 

   Ibrahim alayhi salam 

  • D. 

   Yahya alayhi salam

 • 19. 
  Welke volkeren werden verdronken door water? 
  • A. 

   Volk van Nuh alayhi salam & volk van Lut alayhi salam

  • B. 

   Volk van nuh alayhi salam & volk van al hjir 

  • C. 

   Volk van de farao & en volk van Nuh alayhi salam

  • D. 

   Volk van Nuh alayhi salam & volk van Al-aykah 

 • 20. 
  Welke Profeet reciteerde prachtig  uit de boek van Allah de Verhevene  en had een hele mooie stem. 
  • A. 

   Moesa alayhi salam 

  • B. 

   Mohamed saw 

  • C. 

   Idriess alayhi salam 

  • D. 

   Dawoed alayhi salam 

Back to Top Back to top