Racunarske Mreze 17.-18. Poglavlje

40 Questions | Total Attempts: 135

SettingsSettingsSettings
Racunarske Mreze 17.-18. Poglavlje - Quiz

VISER


Questions and Answers
 • 1. 
  Koja oznaka (fleg) se postavlja u zaglavlju TCP segmenta kao obavestenje da je u mrezi doslo do zagusenja:
  • A. 

   RST

  • B. 

   FIN

  • C. 

   PUSH

  • D. 

   ECN

 • 2. 
  Sta oznacava stanje “ESTABLISHED” u dijagramu stanja transportnog sloja?
  • A. 

   Da je veza izmedju dva procesa na transportnom sloju na razlicitim hostovima uspostavljena

  • B. 

   Da je veza izmedju dva procesa u susednim slojevima istog hosta uspostavljena

  • C. 

   Da je veza izmedju dva procesa u transportnom sloju istog hosta uspostavljena

  • D. 

   Da je veza izmedju dve aplikacije istog hosta uspostavljena

 • 3. 
  Koji broj porta je dodeljen FTP protokolu?
  • A. 

   23

  • B. 

   21

  • C. 

   80

  • D. 

   25

 • 4. 
  Koji broj porta je dodeljen Telnet protokolu?
  • A. 

   23

  • B. 

   21

  • C. 

   80

  • D. 

   25

 • 5. 
  Casovnik za ponovnu uspostavu veze se koristi:
  • A. 

   Da ukaze da treba ponovo da se posalje segment koji nije potvrdjen

  • B. 

   Da ukase da treba prekinuti vezu posto nijedan segment nije potvrdjen

  • C. 

   Da se postavi minimalno vreme za zatvaranje jedne I otvaranje druge veze sa istom odredisnom adresom

  • D. 

   Da se postavi maksimalno vreme izmedju dva segmenta ACK/CREDIT

  • E. 

   Da se postavi vreme izmedju dva pokusaja da se veza uspostavi I otvori

 • 6. 
  Otvor prozora je polje velicine:
  • A. 

   32 bita

  • B. 

   24 bita

  • C. 

   16 bita

  • D. 

   8 bita

 • 7. 
  URG fleg je:
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Polje koje ukazuje na pocetak hitnih podataka

  • C. 

   Polje koje ukazuje na duzinu hitnih podataka

  • D. 

   Polje koje ukazuje na velicinu otvora prozora za hitne podatke

  • E. 

   Polje koje ukazuje na kraj hitnih podataka

 • 8. 
  Kako se oznacava jedinica podataka transport sloja?
  • A. 

   SPDU

  • B. 

   NPDU

  • C. 

   EPDU

  • D. 

   TPDU

 • 9. 
  Sta sacinjava prikljucak (socket)?
  • A. 

   Socket je par MAC I IP adrese

  • B. 

   Socket je par port I IP adrese

  • C. 

   Socket je par port o MAC adrese

  • D. 

   Socket je par IP adrese I aplikacije

 • 10. 
  Casovnik za otvor klizajuceg prozora se koristi:
  • A. 

   Da ukaze da treba ponovo da se posalje segment koji nije potvrdjen

  • B. 

   Da ukaze da treba prekinuti vezu posto nijedan segment nije potvrdjen

  • C. 

   Da se postavi minimalno vreme za zatvaranje jedne I otvaranje druge veze sa istom odredisnom adresom

  • D. 

   Da se postavi maksimalno vreme izmedju dva segmenta ACK/CREDIT

  • E. 

   Da se postavi vreme izmedju dva pokusaja da se veza uspostavi I otvori

 • 11. 
  Koji broj porta je dodeljen HTTP protokolu?
  • A. 

   23

  • B. 

   21

  • C. 

   80

  • D. 

   25

 • 12. 
  Velicina polja izvorisni odnosno odredisni port u TCP zaglavlju omogucava postojanje:
  • A. 

   Maksimalno 32768 portova

  • B. 

   Maksimalno 65536 portova

  • C. 

   Maksimalno 1024 porta

  • D. 

   Maksimalno 16777216 portova

 • 13. 
  Casovnik za retransmisiju Syn segmenta se koristi:
  • A. 

   Da ukaze da treba ponovo da se posalje segment koji nije potvrdjen

  • B. 

   Da ukaze da treba prekinuti vezu posto nijedan segment nije potvrdjen

  • C. 

   Da se postavi minimalno vreme za zatvaranje jedne I otvaranje druge veze sa istom odredisnom adresom

  • D. 

   Da se postavi maksimalno vreme izmedju dva segmenta ACK/CREDIT

  • E. 

   Da se postavi vreme izmedju dva pokusaja da se veza uspostavi I otvori

 • 14. 
  Redosled primitiva u vremenu je sledeci:
  • A. 

   Zahtev, indikacija, potvrda, odgovor

  • B. 

   Indikacija, zahtev, potvrda, odgovor

  • C. 

   Zahtev, indikacija, odgovor, potvrda

  • D. 

   Indikacija, zahtev, odgovor, potvrda

 • 15. 
  Broj potvrde AN je polje velicine:
  • A. 

   32 bita

  • B. 

   24 bita

  • C. 

   16 bita

  • D. 

   8 bita

 • 16. 
  Protok podataka trasnportnog sloja predstavlja:
  • A. 

   Fizicku vezu izmedju krajnjih tacaka veze I bezbedjuje transportnu uslugu od izvorisne stanice do odredista

  • B. 

   Logicku vezu izmedju aplikacija I bezbedjuje transportnu uslugu od izvorisne stanice do odredista

  • C. 

   Fizicku vezu izmedju krajnjih tacaka veze I bezbedjuje mreznu uslugu od izvorisne stanice do odredista

  • D. 

   Logicku vezu izmedju krajnjih tacaka veze I bezbedjuje tranportnu uslugu od izvorisne stanice do odredista

 • 17. 
  Prilikom analize mreznog saobracaja, “uhvatili” ste paket sa sledecim karakteristikama: Transportni protokol – TCP Izvorisna adresa – 152.12.252.1 Odredisna adresa – 72.14.215.104 Izvorisni port – 3852 Odredisni port – 80 Setovani flegovi – SYN Sta predstavlja ovaj paket?
  • A. 

   Zahtev za raskidanje veze koja je uspostavljena sa nekim WEB (WWW) serverom

  • B. 

   Zahtev za uspostavu veze sa nekim FTP serverom

  • C. 

   Zahtev za uspostavu veze sa nekim WEB (WWW) serverom)

  • D. 

   Zahtev za raskidanje veze sa nekim FTP serverom

  • E. 

   Nista od ponudjenog

 • 18. 
  Three-way handshake procedura za uspostavu definise razmenu tri TCP paketa izmedju A I B transportne celine.
  • A. 

   A salje TCP segment sa setovanim Syn bitom, B potvrdjuje sa Syn I Ack, A potvrdjuje sa Ack

  • B. 

   A salje TCP segment sa setovanim Ack bitom, B potvrdjuje sa Syn I Ack, A potvrdjuje sa Syn

  • C. 

   A salje TCP segment sa setovanim Syn bitom, B potvrdjuje sa Ack, A potvrdjuje sa Syn I Ack

  • D. 

   A salje TCP segment sa setovanim Ack bitom, B potvrdjuje sa Syn I Ack, A potvrdjuje sa Syn I Ack

 • 19. 
  ECE I CWR flegovi unutar TCP zaglavlja se koriste:
  • A. 

   Za izvestavanje o zagusenju

  • B. 

   Za uspostavljanje veze

  • C. 

   Za otkrivanje neaktivnih veza

  • D. 

   Za raskidanje veze

 • 20. 
  Prilikom analize mreznog saobracaja, “uhvatili” ste paket sa sledecim karakteristikama: Transportni protokol – TCP Izvorisna adresa – 92.4.15.204 Odredisna adresa – 152.12.252.1 Izvorisni port – 25 Odredisni port – 2992 Setovani flegovi – SYN, ACK Ovim paketom:
  • A. 

   SMTP server potvrdjuje zahtev za uspostavu veze koji je primljen sa adrese 152.12.252.1

  • B. 

   WEB server potvrdjuje zahtev za uspostavu veze koji je primljen sa adrese 152.12.252.1

  • C. 

   SMTP srever inicira uspostavu veze sa 152.12.252.1

  • D. 

   WEB server inicira uspostavu veze sa 152.12.252.1

  • E. 

   Option 5 Nista od ponudjenog

 • 21. 
  Koja je velicina zaglavlja TPDU-a?
  • A. 

   20 bajtova

  • B. 

   25 bajtova

  • C. 

   32 bajta

  • D. 

   40 bajtova

 • 22. 
  Broj potvrde oznacava:
  • A. 

   Prvi sledeci bajt koji se ocekuje

  • B. 

   Poslednji bajt koji je uspesno primljen

  • C. 

   Prvi bajt koji je uspesno primljen

  • D. 

   Poslednji bajt koji se ocekuje

 • 23. 
  Oznaka RST postavljena na 1 koristi se:
  • A. 

   Za prihvatanje neocekivanog zahteva

  • B. 

   Odbacivanje neocekivanog zahteva

  • C. 

   Kada casovnik za retransmisiju istekne

  • D. 

   Kada su razlicite velicine otvori prozora na prijemnoj I predajnoj strani

 • 24. 
  Za uspostavu TCP veze potrebna je:
  • A. 

   Dvostruka razmena upravljackih segmenata

  • B. 

   Trostruka razmena upravljackih segmenata

  • C. 

   Cetvorostruka razmena upravljackih segmenata

  • D. 

   Petostruka razmena upravljackih segmenata

 • 25. 
  Casovnik za prekid se koristi:
  • A. 

   Da ukaze da treba ponovo da se posalje segment koji nije potvrdjen

  • B. 

   Da ukaze da treba prekinuti vezu posto nijedan segment nije potvrdjen

  • C. 

   Da se postavi minimalno vreme za zatvaranje jedne I otvaranje druge veze sa istom odredisnom adresom

  • D. 

   Da se postavi  maksimalno vreme izmedju dva segmenta ACK/CREDIT

  • E. 

   Da se postavi vreme izmedju dva pokusaja da se veza uspostavi I otvori

Back to Top Back to top