Racunarske Mreze - 13. Oblast

62 Questions | Total Attempts: 270

SettingsSettingsSettings
Racunarske Mreze - 13. Oblast - Quiz

VISER


Questions and Answers
 • 1. 
  Koje klase IEEE 802.11 ramova postoje
  • A. 

   Podaci, upravljanje, nadzor, kontrola greske I sinhronizacija

  • B. 

   Podaci I upravljanje

  • C. 

   Podaci, upravljanje I nadzor

  • D. 

   Upravljanje, nadzor I kontrola greske

 • 2. 
  Koliko ukupno adresa sadrzi zaglavlje IEEE 802.11 rama
  • A. 

   2 adrese

  • B. 

   4 adrese

  • C. 

   1 adresu

  • D. 

   3 adrese

 • 3. 
  Teorijski, upotrebom opreme prilagodjene IEEE 802.11g standard mogu se postici brzine do
  • A. 

   54 Mb/s

  • B. 

   11 Mb/s

  • C. 

   1000 Mb/s

  • D. 

   1024 Mb/s

 • 4. 
  Glavna prednost cirkularne mreze je
  • A. 

   Moguc prelazak korisnika iz celije u celiju bez prekida u prenosu

  • B. 

   Minimalne smetnje

  • C. 

   Niska cena infrastructure koja cini celukupnu mrezu

  • D. 

   Prenos podataka na malim geografskim udaljenostima

 • 5. 
  Na fizickom sloju IEEE 802.16 koristi
  • A. 

   Mancester kodiranje

  • B. 

   QAM

  • C. 

   FDM

  • D. 

   TDM

 • 6. 
  Prenos podataja samo u jednom pravcu naziva se
  • A. 

   Simpleks

  • B. 

   Polu-dupleks

  • C. 

   Potpuni dupleks

  • D. 

   Polu-simpleks

 • 7. 
  Koja modulacija se koristi kod IEEE 802.11a standarda
  • A. 

   4PAM

  • B. 

   QPSK

  • C. 

   OFDM

  • D. 

   TDM

 • 8. 
  Ad Hoc nacin povezivanja u bezicnim lokalnim racunarskim mrezama je tipa
  • A. 

   Svako sa svakim

  • B. 

   Tacka-tacka

  • C. 

   Tacka-pristupna tacka

  • D. 

   Tacka-vise tacaka

 • 9. 
  PAN predstavlja skracenicu
  • A. 

   Personal Area Network

  • B. 

   Personal Assistant Network

  • C. 

   Permanent Area Network

  • D. 

   Permanent Assistant Network

 • 10. 
  Standard IEEE 802.16 spada u kategoriju
  • A. 

   Mreza gradskog podrucja (MAN)

  • B. 

   Lokalnih racunarskih mreza (LAN)

  • C. 

   Personalnih mreza (PAN)

  • D. 

   Virtuelnih lokalnih racunarskih mreza (VLAN)

 • 11. 
  Pod pojmom celularna mreza se podrazumeva
  • A. 

   Mreza nastala povezivanjem po principu svako sa svakim

  • B. 

   Mreza sa vise celija, gde u svakoj celiji postoji jedan AP

  • C. 

   Mreza u kojoj se ne koriste pristupne tacke (AP)

  • D. 

   Mreza u kojoj se koriste komutatori za preusmeravanje paketa

 • 12. 
  Oznaka WLAN odnosi se na
  • A. 

   Lokalne racunarske mreze locirane u jednoj prostoriji

  • B. 

   Lokalne racunarske mreze logicki povezane u jednu a koje su fizicki dislocirane

  • C. 

   Geografski udaljene racunarske mreze

  • D. 

   Mreze sirokog gradskog podrucja

 • 13. 
  Na sta ukazuje postavljen bit W u IEEE 802.11 ramu podataka
  • A. 

   Ukazuje na to da je otvor prozora za slanje prevelik

  • B. 

   Ukazuje da je sadrzaj rama sifrovan WEP algoritmom

  • C. 

   Ukazuje na to da je sirokopojasni prenos moguc

  • D. 

   Ukazuje na to da je otvor prozora za slanje premali

 • 14. 
  Pored IP rutiranja, standard IEEE 802.11s omogucava rutiranje I na
  • A. 

   MAC sloju

  • B. 

   Fizickom sloju

  • C. 

   Transportnom sloju

  • D. 

   Aplikacionom sloju

 • 15. 
  Koji se frekvencijski opseg koristi kod IEEE 802.11b standarda
  • A. 

   Od 902 Mhz do 928 Mhz

  • B. 

   Opseg oko 5.4 Ghz

  • C. 

   Od 2.4 Ghz do 2.4835 Ghz

  • D. 

   Opseg oko 8.4 Ghz

 • 16. 
  Bluetooth koristi koncept
  • A. 

   Gospodar-sluga

  • B. 

   Parnjak-parnjak

  • C. 

   Jedan ka svima

  • D. 

   Jedan ka grupi

 • 17. 
  Uspesan prenos podataka zavisi od
  • A. 

   Nacina kako se greske interpretiraju

  • B. 

   Znacenja podataka koji se prenose

  • C. 

   Karakteristika prenosnog medijuma

  • D. 

   Tipa podataka koji se prenose (korisnicki ili upravljaci podaci)

 • 18. 
  Koji od navedenih standarda se odnosi na bezicne lokalne racunarske mreze
  • A. 

   IEEE 802.16

  • B. 

   IEEE 802.9

  • C. 

   IEEE 802.11

  • D. 

   IEEE 802.3

 • 19. 
  Koji od navedenih nacina povezivanja u bezicnu racunarsku mrezu ne zahteva ozicavanje
  • A. 

   Infrastrukturni

  • B. 

   Ad Hoc

  • C. 

   Tacka-Tacka

  • D. 

   Tacka-vise tacaka

 • 20. 
  Pikonet mreza je osnovna jedinica
  • A. 

   SONET Sistema

  • B. 

   Bluetooth Sistema

  • C. 

   Wi-Max Sistema

  • D. 

   ATM Sistema

 • 21. 
  Na sta ukazuje postavljen bit MF u IEEE 802.11 ramu podataka
  • A. 

   Da postoji jos fragmenata koji slede iza tekuceg (More Fragments)

  • B. 

   Da se podaci moraju fragmentirati (Must Fragment)

  • C. 

   Da vise stanica istovremeno pokusava pristupiti medijumu

  • D. 

   Da postoji kolizija na transmisionom medijumu

 • 22. 
  Standard IEEE 802.11i specificira sigurnost u Wi-Fi mrezama
  • A. 

   Tacno

  • B. 

   Pogresno

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 23. 
  Ad Hoc mreza predstavlja grupisanje stanica u
  • A. 

   U infrastrukturnu celinu

  • B. 

   Dve BSS celine

  • C. 

   Jednu BSS celinu

  • D. 

   U dve infrastrukturne celine

 • 24. 
  Standard IEEE 802.16 definisao je cetiri klase usluga I to
  • A. 

   Usluge sa konstantnom bitskom brzinom

  • B. 

   Usluge bitskim brzinama koje zadovoljavaju sisteme u realnom vremenu

  • C. 

   Usluge bitskim brzinama sa sisteme koje ne rade u realnom vremenu

  • D. 

   Najbolja moguca usluga

  • E. 

   Diferencijalne usluge

 • 25. 
  Standard IEEE 802.16
  • A. 

   Definisao je IGP algoritam

  • B. 

   Nije definisao podsloj za sigurnost

  • C. 

   Definisao je podsloj za sigurnost

  • D. 

   Nije definisao IGP algoritam

Back to Top Back to top