Racunalne Mreze 1 Kolokvij

38 Pitanja | Total Attempts: 863

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Racunalne Mreze 1 Kolokvij

Questions and Answers
 • 1. 
  1.1. Što NIJE točno s obzirom na definiciju ISO OSI razina :
  • A. 

   -Mrežna razina osigurava prijenos poruke sa kraja na kraj mreže, pakete usmjerava kroz mrežu.

  • B. 

   Fizička razina obavlja kontrolu pogreški i kontrola toka.

  • C. 

   Podatkovna razina neposredno nadzire fizičku razinu tako da upravlja vezom ostvarenom na jednospojnom ili višespojnom mediju.

  • D. 

   Prijenosna razina osigurava vezu od korisnika do korisnika.

  • E. 

   Predodžbena razina obavlja prevoenje informacija sa formata koji su standardni na mreži, na format standardan na računalu.

  • F. 

   Sjednička razina provjerava cjelovitost poruke. Isporučuje poruku na pravo odredište unutar računala.

 • 2. 
  Što je točno:?
  • A. 

   Prema slici, kapacitet izlaznog medija jednak kapacitetu pojedinačnog ulaznog medija.

  • B. 

   Slika predstavlja statističko multipleksiranje.

  • C. 

   Kod statističkog multipleksiranja vremenski odsječci nisu fiksno dodijeljeni.

  • D. 

   Ukupni ponuđeni promet na ulazima (suma) ne mora biti manji ili jednak kapacitetu izlaznog medija.

  • E. 

   Slika predstavlja koncetrator.

  • F. 

   Slika predstavlja fiksno multipleksiranje.

 • 3. 
  . Što je točno prema sljedećoj slici (brojevi predstavljaju broj slobodnih kanala), a korisnik A i B imaju uspostavljenu (telefonsku) vezu::
  • A. 

   Ako korisnik C pokuša uspostaviti vezu s D, veza se dopušta, uz smanjenu kvalitetu prijenosa glasa

  • B. 

   Radi se o mreži sa prospajanjem kanala.

  • C. 

   Za vrijeme trajanja veze, kašnjenje u mreži ovisi o broju korisnika na mreži

  • D. 

   Ako korisnik C pokuša uspostaviti vezu s D, veza se dopušta bez ograničenja.

  • E. 

   Radi se o mreži sa prospajanjem paketa

  • F. 

   Za govorne komunikacije, kašnjenje na mreži nije značajno, bitna je zadovoljavajuća brzina prijenosa informacija.

 • 4. 
  Što apsolutno ograničava ukupan broj računala na cijeloj mreži (samo jedan odgovor je točan) :
  • A. 

   Najveći dopušteni broj računala na lokalnoj mreži.

  • B. 

   Ograničeni resursi prijenosnih kapaciteta

  • C. 

   Broj priključnica na jednom mrežnom uređaju

  • D. 

   Najveća udaljenost između uređaja na mreži.

  • E. 

   Zagušenje u čvorištima.

  • F. 

   Zagušenje na mreži.

  • G. 

   Veličina adresnog polja u zaglavlju protokola.

 • 5. 
  .Ako je na kanalu moguće raspoznati 31 različiti nivo signala po signalnom elementu, svaki signalni elemenat može prenijeti:
  • A. 

   3 bita

  • B. 

   6 bita

  • C. 

   31 bit

  • D. 

   4 bita

  • E. 

   5 bita

  • F. 

   30 bita, jer nultu razinu ne smijemo koristiti.

 • 6. 
  Što je točno s obzirom na funkcije uređaja:
  • A. 

   Zvjezdište se koristi za povezivanje više kabelskih segmenata u jednu višespojnu sabirničku strukturu.

  • B. 

   Obnavljač i zvjezdište samo pojačavaju signal i obavljaju prilagodbu impedancije. Koriste se na fizičkoj razini.

  • C. 

   Prospojnik (switch) prima okvir protokola mrežne razine i prosljeđuje ga prema odredištu

  • D. 

   Prospojnik (switch) prima okvir protokola mrežne razine i prosljeđuje ga prema tablicama usmjeravanja.

  • E. 

   Usmjernik (router) je uređaj koji prima pakete podatkovne razine

 • 7. 
  Kod prijenosa digitalnog signala analognim, telefonskim kanalom:
  • A. 

   Modemi se sastoje od modulatora i demodulatora

  • B. 

   Spektar moduliranog signala mora biti sukladan propusnom opsegu telefonskog kanala.

  • C. 

   Uređaji za prijenos podataka nazivaju se MODEMI.

  • D. 

   Digitalni signal treba nekim modulacijskim postupkom prevesti u analogni signal.

 • 8. 
  Prema slici s obzirom na jednospojno i višespojno spajanje terminala
  • A. 

   Slika "a" i slika "b" prestavljaju jednospojno, a "c" višespojno povezivanje

  • B. 

   Slika "b" prestavlja jednospojno, a slika "a" i "c" višespojno povezivanje

  • C. 

   Slika "c" predstavlja jednospojno, a "a" i "b" višespojno povezivanje.

  • D. 

   Slika "b" predstavlja jednospojno a "a" višespojno povezivanje.

  • E. 

   Slika "a" i "c" predstavlja jednospojno a "b" višespojno povezivanje.

 • 9. 
  Što je točno vezano za ISO-OSI arhitekturu:
  • A. 

   Prijenosni sloj osigurava vezu od korisnika do korisnika, pri tome se brinući najčešće za cjelovitost podataka korisnika, te o kontroli toka s kraja na kraj mreže.

  • B. 

   Sjednički sloj osigurava vezu meñu procesima, te obavlja sinkronizaciju po porukama korisnika.

  • C. 

   Mrežni sloj osigurava prijenos podataka unutar domene prostiranja okvira.

  • D. 

   Razine su redosljedom od najniže: fizička, prijenosna, mrežna, podatkovna, sjednička predodžbena, korisnička

  • E. 

   Razine su redosljedom od najniže: fizička, podatkovna, mrežna, prijenosna, sjednička predodžbena, korisnička.

  • F. 

   Fizički sloj posjeduje mehanička, električna i funkcionalna sredstva za prijenos podataka, a kod korištenja komutirane telefonske mreže obavlja uspostavu, održavanje i raskidanje fizičkog kanala

 • 10. 
  Asinkroni prijenos:
  • A. 

   Nema sinkronizacije po bitu

  • B. 

   Sinkronizacija po bitu se postiže sinkronizacijskim taktom.

  • C. 

   Sinkronizacija je po bitu i po oktetu (ako se koristi 8 informacijskih bita)

  • D. 

   Sinkronizacija je samo po oktetu.

  • E. 

   Informacijskih bita može biti proizvoljan broj, od 3 pa na dalje.

 • 11. 
   Ako trebate usluge javne mreže za prijenos podataka na male i srednje udaljenosti, a brzine 10Mbit/s, koje vam (potencijalno) tehnologije stoje na raspolaganju:
  • A. 

   FRAME-RELAY

  • B. 

   ISDN

  • C. 

   Metro-Ethernet

  • D. 

   X-25

  • E. 

   ATM

  • F. 

   DECNET

  • G. 

   IBM-SNA

 • 12. 
  Što je točno
  • A. 

   Isprepletena mreža je brzo napuštena jer je bila nepouzdana.

  • B. 

   Slika predstavlja sustav s prospajanjem

  • C. 

   Topologija isprepletene mreže se koristi u situacijama kad želimo povećati pouzdanost mreže.

  • D. 

   Isprepletena mreža se i danas često koristi u mreži s prospajanjem kanala

 • 13. 
   Što je točno s obzirom na imenovanje PDU pojedine razine:
  • A. 

   Paket je osnovni PDU mrežne razine.

  • B. 

   Termin segment koristimo za zasebne poruke

  • C. 

   Segment je osnovni PDU prijenosne razine

  • D. 

   Datagram je osnovni PDU podatkovne razine

  • E. 

   Okvir (blok) je osnovni PDU fizičke razine.

  • F. 

   Datagram je kratka zasebna poruka

 • 14. 
  Ako je potrebno prenositi glasovne informacije mrežom (jedan smijer, npr. radio emisija), koji parametri mreže moraju biti zadovoljeni:
  • A. 

   Razlika kašnjenja mora biti mala

  • B. 

   Prenesena informacija mora biti apsolutno točna, te se trebaju koristiti robusni kodovi za detekciju pogreške.

  • C. 

   Apsolutno kašnjenje mora biti malo.

  • D. 

   Nema posebnih zahtijeva, jer se ne radi o interaktivnim tokovima. Jedino propusnost mora bit veća od toka podataka izvora.

 • 15. 
  Prema slici, o kakvoj se vrsti potvrda radi (samo jedan odgovor je ispravan)?
  • A. 

   Pozitivne kumulativne

  • B. 

   Kumulativne negativne

  • C. 

   Negativne

  • D. 

   Pozitivne selektivne

 • 16. 
  • A. 

   A se najčešće danas koristi u tehnologiji lokalnih mreža

  • B. 

   Jednomodno optičko vlakno omogućava prolaz svjetlosti koja se lomi na samo jedan način. --Karakterizira ga manje gušenje i veći doseg signala, ali i veća cijena vlakna, konektora i opreme (laserske diode).

  • C. 

   C se koristi na brzinama do 100Mb/s, dok je za 1000Mb/s nužno koristiti B

  • D. 

   Višemodno optičko vlakno omogućava prolaz svjetlosti koja se lomi na više načina.

 • 17. 
  Što je točno s obzirom na fragmentiranje korisnikove informacije:
  • A. 

   Fragmentacija bi se trebala raditi samo jedanput

  • B. 

   Fragmentacija se radi na onoliko razina na koliko je potrebno, nema posebnog pravila.

  • C. 

   Ako je sustav dobro iskonfiguriran, fragmentacija se ne radi uopće, ni na jednoj razini.

  • D. 

   Fragmentacija je proces dodavanja zaglavlja H(N) na SDU(N) razine N, čime postaje PDU(N).

  • E. 

   Tijekom pripreme poruke za prijenos na odredište, može se obaviti i dijeljenje (fragmentacija) poruke prema pravilima upotrijebljenog protokola

  • F. 

   Fragmentacija u čvorištima je nužna, kako bi rad s manjim porukama rasteretio čvorište.

 • 18. 
   Što je točno s obzirom na IP adrese:
  • A. 

   Za pristup do računala potrebno je znati samo "host" dio adrese u tablici usmjeravanja, tj samo onaj dio adrese koji predstavlja "adresu računala".

  • B. 

   Usmjernici moraju imati cijelu adresu odredišnog računala u tablici usmjeravanja.

  • C. 

   Adresa računala koristi se kada paket stigne na odredišnu podmrežu, i taj dio administrira se lokalno.

  • D. 

   Adresa mreže koristi se za određivanje puta do odredišta mreže i taj dio se administrira globalno

  • E. 

   Globalna adresa je ukupne duljine 48 bita

 • 19. 
  Što je točno:
  • A. 

   Proces N razine N terminala 'a' u stvarnosti komunicira sa procesom N razine N terminala 'b' direktno, kao na slici.

  • B. 

   Ovaj proces komunikacije po istim razinama naziva se enkapsulacija, te se odvija u procesu prijema.

  • C. 

   Proces N generira jedinicu informacije PDU (Protocol Data Unit) dodavanjem zaglavlja N korisnikovoj informaciji SDU (Service Data Unit).

  • D. 

   Proces N razine N terminala 'a' u stvarnosti komunicira sa procesom N razine N terminala 'b' preko podređene razine N-1.

  • E. 

   PDU(N) šalje se preko nadređenog sučelja N+1 nadređenoj razini kao SDU(N+1).

 • 20. 
  Što je točno s obzirom na internet arhitekturu
  • A. 

   Sastoji se od 3 sloja redom, od najnižeg: mreža,prijenos, korisnik. IP (Internet Protocol) protokol se koristi na mrežnoj razini da bi paket stigao od kraja do kraja mreže, a TCP (Transmission Control Protocol), odnosno UDP (User Datagram Protocol), protokoli na prijenosnoj razini da bi paket stigao od korisnika do korisnika

  • B. 

   Sastoji se od 4 sloja redom, od najnižeg: prijenos,kanal,mreža, korisnik. IP (Internet Protocol) protokol se koristi na mrežnoj razini da bi paket stigao od kraja do kraja mreže, a TCP (Transmission Control Protocol), odnosno UDP (User Datagram Protocol), protokoli na prijenosnoj razini da bi paket stigao od korisnika do korisnika.

  • C. 

   Sastoji se od 4 sloja redom, od najnižeg: kanal,mreža,prijenos, korisnik. IP (Internet Protocol) protokol se koristi na mrežnoj razini da bi paket stigao od kraja do kraja mreže, a TCP (Transmission Control Protocol), odnosno UDP (User Datagram Protocol), protokoli na prijenosnoj razini da bi paket stigao od korisnika do korisnika.

  • D. 

   Sastoji se od 4 sloja redom, od najnižeg: kanal,mreža,prijenos, korisnik. IP (Internet Protocol) protokol se koristi na prijenosnoj razini da bi paket stigao od kraja do kraja mreže, a TCP (Transmission Control Protocol), odnosno UDP (User Datagram Protocol), protokoli na mrežnoj razini da bi paket stigao od korisnika do korisnika.

  • E. 

   Sastoji se od 4 sloja redom, od najnižeg: prijenos,kanal,mreža, korisnik. IP (Internet Protocol) protokol se koristi na mrežnoj razini da bi paket stigao od korisnika do korisnika, a TCP (Transmission Control Protocol), odnosno UDP (User Datagram Protocol), protokoli na prijenosnoj razini da bi paket stigao od kraja do kraja mreže.

 • 21. 
  Prema slici, koji ćemo tip multipleksera koristiti i zašto:
  • A. 

   Nećemo koristiti multiplekser, dovoljno je koristiti onoliko kanala koliko ima korisnika

  • B. 

   Fiksno multipleksiranje

  • C. 

   Koncetrator, jer nije nužno da svi korisnici mogu istovremeno komunicirati

  • D. 

   Potreban broj kanala se određuje statistički i uvijek je manji od potrebnog za komunikaciju svih korisnika istovremeno.

  • E. 

   Statistički, jer svi korisnici ne komuniciraju u isto vrijeme.

 • 22. 
  Način korištenja telefonskih kanala prema slici predstavlja:
  • A. 

   Reducirani telefonski kanal ima širinu oko 2000 Hz.

  • B. 

   Korištenje istovremeno 8 telegrafska kanala i jedan reducirani telefonski kroz jedan telefonski kanal

  • C. 

   Mogućnost korištenja 24 telegrafska kanala kroz 1 telefonski

  • D. 

   Mogućnost korištenja 24 telefonska kanala za prijenos 24 telegrafska.

  • E. 

   Telegrafski kanal može raditi na brzinama manjim od 1kb/s.

 • 23. 
  Po sistematizaciji mreža prema uslugama, vlasništvu i području, mreža korisnik-poslužitelj (client-server) točno je:
  • A. 

   -Primjer WEB poslužitelja (WEB server) i WEB Browser-a (npr. Mozilla Firefox)je tipičan primjer ovog koncepta. Browser (client) inicira vezu prema poslužitelju (serveru),

  • B. 

   Mreža terminala je tipičan primjer ovog koncepta

  • C. 

   Poslužitelj daje uslugu računalu korisnika, najčešće kroz korištenje nekog resursa. Dio se poslova obavlja na korisničkom računalu, na kojem se odvija korisnički program u okviru nekakvog operacijskog sustava.

  • D. 

   Ovaj koncept je vezan za tzv. velika računala. Sva obrada se obavlja na poslužitelju, a client samo služi za interakciju poslužiteljem.

 • 24. 
  KOMUNIKACIJSKI PROTOKOLI -->Što je točno
  • A. 

   Isključivi način definiranja protokola jest upotreba pseudo jezika standardiziranog od strane ISO tijela

  • B. 

   Jednom specificiran, protokol se više ne da mijenjati, niti vanjska, niti unutarnja specifikacija protokola

  • C. 

   Komunikacijski protokol je skup pravila po kojima procesi iste razine razmjenjuju jedinice informacije

  • D. 

   Dijelovi mreže sadrže posebna čvorišta koja upravljaju radom protokola korisnika na odrđenom području.

  • E. 

   Samo se vanjska specifikacija protokola može mijenjati, ali pazeći da se ne naruši rad procesa.

  • F. 

   -Protokol promatrane razine mora razlikovati korisničke podatke od zaglavlja nadređene razine ( H(N+1) - SDU(N+1) ), kako bi ispravno napravio enkapsulaciju na svojoj razini.

 • 25. 
  . Što je točno u vezi algoritama posluživanja paketa na izlaznim redovima
  • A. 

   RED deterministički odbacuje pakete.

  • B. 

   Razlučivanje na razini mreže na izvoru i mreže na odredištu spada u visoku rezoluciju čvorišta.

  • C. 

   Mana determinističkih algoritama jest velika količina potrebne memorije u izlaznim spremnicima (buffers)

  • D. 

   -Alogoritam posluživanja predstavlja pravila po kojima se paketi iz redova čekanja prebacuju na izlazni kanal.

  • E. 

   Alogoritam posluživanja predstavlja pravila po kojima se paketi usmjeravaju prema tablici usmjeravanja.

  • F. 

   RED radi efikasnije kod sporijih linkova.

Back to Top Back to top