Onlayn Sınaq 3 (Triqonometrik Düsturlar )

20 Suallar | Total Attempts: 201

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Onlayn Snaq 3 (Triqonometrik Dsturlar )

Yevlax şəhər 5 saylı tam orta məktəb 


Questions and Answers
 • 1. 
  Sin2x=
  • A. 

   2sin2xCosx

  • B. 

   2SinxCosx

  • C. 

   SinxCosx

  • D. 

   2SinxCos2x

 • 2. 
  Sin(x+y)=
  • A. 

   SinxCosy+SinyCosx

  • B. 

   SinxCosy-SinxCosy

  • C. 

   SinxSiny-CosxCosy

  • D. 

   CosxCosy-SinxSiny

 • 3. 
  Cos2x=
  • A. 

   2Cos2x-1

  • B. 

   1-2Cos2x

  • C. 

   Cos2x+Sin2x

  • D. 

   2SinxCosx

 • 4. 
  Sin3x=
  • A. 

   3Sinx+4Sin3x

  • B. 

   4Sinx-3Sin3x

  • C. 

   3Sinx-4Sin3x

  • D. 

   Sin2x

 • 5. 
  Cos x+Cos y=
  • A. 

   2Cos (x+y)/2  Cos (x-y)/2

  • B. 

   2Sin(x+y) Sin(x-y)

  • C. 

   2Cos(x+y)Cos(x-y)

  • D. 

   2Cos(x+y)Sin(x+y)

 • 6. 
  Sin2x=
  • A. 

   (1+Cos2x)/2

  • B. 

   (1-Cos2x)/2

  • C. 

   1-Sin2x/2

  • D. 

   1+Cos2x

 • 7. 
  Tg x+tg y=
  • A. 

   (Sin(x+y))/SinxSiny

  • B. 

   Cos(x+y)/Cos(x+y)

  • C. 

   (Sin(x+y))/CosxCosy

  • D. 

   SinxCosy

 • 8. 
  SinxCosy=
  • A. 

   (Sin(x+y)+Sin(x-y))/2

  • B. 

   Sin(x+y)+Sin(x-y)

  • C. 

   (Cos(x+y)+Cos(x-y))/2

  • D. 

   SinxSiny

 • 9. 
  SinxSiny=
  • A. 

   -(Sin(x+y)-Cos(x-y))/2

  • B. 

   -Sin(x+y)-Cos(x-y)

  • C. 

   -(Sin(x+y)-Sin(x-y))/2

  • D. 

   -(Cos(x+y)-Cos(x-y))/2

 • 10. 
  ASinx+bCosx=
  • A. 

   √a2+b2 Sin(a+arctgb/a)

  • B. 

   √a2+b2 Sin(a-arctgb/a)

  • C. 

   √a2b2 Sin(a+arctgb/a)

  • D. 

   √a2+b2 Cos(a+arctgb/a)

 • 11. 
  Sin(п/2 +x)=
  • A. 

   Sinx

  • B. 

   Ctgx

  • C. 

   Tgx

  • D. 

   Cosx

 • 12. 
  Tg(п-х)=
  • A. 

   Ctgx

  • B. 

   -ctgx

  • C. 

   Tgx

  • D. 

   -tgx

 • 13. 
  Cos(3п/2 +x)=
  • A. 

   Cosx

  • B. 

   -Cosx

  • C. 

   -Sinx

  • D. 

   Sinx

 • 14. 
  Sinx=
  • A. 

   +-√1-Cos2x

  • B. 

   √1+Sin2x

  • C. 

   +-√1-Cos2x

  • D. 

   +-√1-Cos2x

 • 15. 
  Tg2x=
  • A. 

   2tgx/(1-tg2x)

  • B. 

   2tgx/(1-tgx)

  • C. 

   Tgx/(1-tg2x)

  • D. 

   2tgx(1-tg2x)

 • 16. 
  Tgx ctgx=
  • A. 

   0

  • B. 

   2

  • C. 

   1

  • D. 

   Tgx

 • 17. 
  Tgx=
  • A. 

   1/Cosx

  • B. 

   Sinx/C osx

  • C. 

   Ctgx

  • D. 

   1/tgx

 • 18. 
  Sinus hansı rübdə artandır?
  • A. 

   1və 3

  • B. 

   1 və 4

  • C. 

   1və 2

  • D. 

   2 və 3

 • 19. 
  Tg hansı rüblərdə müsbətdir?
  • A. 

   1və 2

  • B. 

   3 və 4

  • C. 

   1və 3

  • D. 

   2 və 4

 • 20. 
  1 radian təqribən neçə dərəcədir?
  • A. 

   58

  • B. 

   57

  • C. 

   56

  • D. 

   59

Back to Top Back to top