Quiz พระธาตุในประเทศไทย

7

Settings
Please wait...
Quiz พระธาตุในประเทศไทย

เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระธ ตุในประเทศไทย ง่ายๆ 7 แห่ง เป็นความรู้รอบตัวที่เรา วรศึกษาไว้ ถ้ามั่นใจ ก็เชิญเลย!


Questions and Answers
 • 1. 
  สถานที่ในภาพคือที่ใด?
  • A. 

   พระธาตุดอยตุง

  • B. 

   พระธาตุศรีสองรัก

  • C. 

   พระธาตุดอยกองมู

  • D. 

   พระธาตุลำปางหลวง

 • 2. 
  พระธาตุแช่แห้งอยุ่ในจังหวัดใด?
  • A. 

   ขอนแก่น

  • B. 

   กรุงเทพมหานคร

  • C. 

   ยะลา

  • D. 

   น่าน

 • 3. 
  พระบรมธาตุไชยาราชวรวิหารอยู่ที่จังหวัดใด?
  • A. 

   สุราษฏร์ธานี

  • B. 

   กาญจนบุรี

  • C. 

   เชียงราย

  • D. 

   สุโขทัย

 • 4. 
  ภาพนี้คือภาพพระธาตุอะไร?
  • A. 

   พระธาตุศรีสองรัก

  • B. 

   พระธาตุนาดูน

  • C. 

   พระธาตุดอยสุเทพ

  • D. 

   พระธาตุดอนกองมู

 • 5. 
  พระธาตุนี้คือพระธาตุที่อยู่ในจังหวัดใด?
  • A. 

   อยุธยา

  • B. 

   ชลบุรี

  • C. 

   เพชรบุรี

  • D. 

   เลย

 • 6. 
  พระธาตุนี้คือพระธาตุชื่ออะไร อยู่ในจังหวัดอะไร?
  • A. 

   พระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง

  • B. 

   พระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน

  • C. 

   พระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่

  • D. 

   พระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่

 • 7. 
  พระธาตุในภาพนี้คือพระธาตุในภาคใดของประเทศไทย?
  • A. 

   ทักษิณ

  • B. 

   ประจิม

  • C. 

   บูรพา

  • D. 

   อุดร