Quiz Vragen Algemene Verordening Gegevensbescherming

5 Questions | Total Attempts: 126

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Quiz Vragen Algemene Verordening Gegevensbescherming

Week 1 (14 t/m 18 mei)   Projectgroep AVG


Questions and Answers
 • 1. 
  Waarvoor staat de afkorting AVG?
  • A. 

   Anonieme Verwerking Gegevens

  • B. 

   Automatische Vrijstelling Gegevensverwerking

  • C. 

   Algemene Verordening Gegevensbescherming

 • 2. 
  Waar gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming over?
  • A. 

   De verordening gaat over de bescherming van persoonsgegevens.

  • B. 

   De verordening gaat over de bescherming van alle gegevens in een organisatie.

  • C. 

   Beide antwoorden zijn juist.

 • 3. 
  Wat is een persoonsgegeven onder de AVG?
  • A. 

   Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

  • B. 

   Gegevens over een overleden persoon.

  • C. 

   Beide antwoorden zijn juist.

 • 4. 
  Wat wordt wel geschaard onder bijzondere persoonsgegevens?  
  • A. 

   Gegevens die op een bijzondere manier zijn verkregen, bijvoorbeeld door data mining of machine learning.

  • B. 

   Gegevens over ras, politieke opvatting of religieuze overtuiging.

  • C. 

   Beide antwoorden zijn juist.

 • 5. 
  Wanneer is de AVG van toepassing? De verordening is alleen van toepassing wanneer sprake is van:  
  • A. 

   ... een geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. B.

  • B. 

   ... wanneer persoonsgegevens opgenomen zijn in een papieren bestand of daartoe bestemd zijn.

  • C. 

   Beide antwoorden zijn juist.

Back to Top Back to top