Quiz Unggah-ungguh Basa Jawa

10 Pertanyaan | Total Attempts: 558

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Quiz Unggah-ungguh Basa Jawa

Quiz Unggah-ungguh Basa Jawa


Questions and Answers
 • 1. 
  Unggah-ungguh basa Jawa ing ngisor iki bener, kajaba ....
  • A. 

   Ngoko kasar

  • B. 

   Ngoko alus

  • C. 

   Krama lugu

  • D. 

   Krama alus

 • 2. 
  Aku budhal sekolah, dene ibu ... peken.
  • A. 

   Lunga

  • B. 

   Kesah

  • C. 

   Budhal

  • D. 

   Tindak

 • 3. 
  Simbah saweg ... mila ... bubur.
  • A. 

   Nyambut gawe, masak

  • B. 

   Gerah, dhahar

  • C. 

   Lunga, tuku

  • D. 

   Sare, mundhut

 • 4. 
  Bapak lunga kantor numpak sepedha motor. Krama aluse yaiku ....
  • A. 

   Bapak tindak kantor numpak sepedha motor.

  • B. 

   Bapak kesah kantor numpak sepedha motor.

  • C. 

   Bapak tindak kantor nitih sepedha motor.

  • D. 

   Bapak budhal kantor nitih sepedha motor.

 • 5. 
  Adek ... roti, dene bulik Sari ... gendhis.
  • A. 

   Mundhut, tumbas

  • B. 

   Tuku, tumbas

  • C. 

   Tumbas, tuku

  • D. 

   Tumbas, mundhut

 • 6. 
  Bapak : "................................................................................................................" Arman : "Kula badhe sowan daleme Pak lurah, ngaturaken sedhahan punika."
  • A. 

   Arman, kowe arep lunga menyang ngendi?

  • B. 

   Arman, sampeyan arep lunga menyang ngendi?

  • C. 

   Arman, sampeyan badhe tindak dhateng pundi?

  • D. 

   Arman, panjenengan badhe tindak dhateng pundi?

 • 7. 
  Bu Ida : "Geneya tekamu telat, Di?" Adi      : ".........................................."
  • A. 

   Nyuwun sewu Bu, kula telat gara-gara ban sepedha kula bocor ing dalan.

  • B. 

   Nyuwun sewu Bu, kula telat jalaran ban sepedha kula bocor ing dalan.

  • C. 

   Nyuwun pangapunten Bu, kula telat sebab ban sepedha kula bocor ing margi.

  • D. 

   Nyuwun pangapunten Bu, kula telat amargi ban sepedha kula bocor ing margi.

 • 8. 
  Simbah gerah ... amargi dhahar mawi sambel.
  • A. 

   Netra

  • B. 

   Mustaka

  • C. 

   Padharan

  • D. 

   Samparan

 • 9. 
  Menawi kepareng kula badhe ... bukunipun kangge sinau.
  • A. 

   Mundhut

  • B. 

   Tumbas

  • C. 

   Nyuwun

  • D. 

   Nyambut

 • 10. 
  Dados siswa ingkang ngugemi ... lan ... anggenipun tumindak.
  • A. 

   Bapak lan ibu

  • B. 

   Guru lan wong tua

  • C. 

   Tata krama lan unggah-ungguh

  • D. 

   Kanca lan kulawarga

Back to Top Back to top