Quiz Pra Pas Sejarah Kelas Xi

50 Questions | Total Attempts: 358

SettingsSettingsSettings
Quiz Pra Pas Sejarah Kelas Xi - Quiz

Awali dengan Doa, Semoga Sukses.


Questions and Answers
 • 1. 
  Salah bukti bahwa bangsa Indonesia telah mendapat pengaruh budaya Hindu-Buddha adalah … .
  • A. 

   Bidang seni bangun, adanya bangunan agama setengah bola pada panteonnya

  • B. 

   Bidang kepercayaaan, munculnya aninisme dan dinanisme

  • C. 

   Bidang pemerintahan, adanya pemerintahan berbentuk kerajaan

  • D. 

   Bidang sastra, adanya karya sastra berisi filsafat etika

  • E. 

   Bidang kemasyarakatan, adanya pola masyarakat macopat

 • 2. 
  Pada parasati Tugu disebutkan bahwa Raja Purnawarman memimpin pembuatan saluran sungai Gomati, dari prasasti tersebut  yang menjadi  salah satu pusat perhatian raja Purnawarman adalah … .
  • A. 

   Kesejahteraan rakyatnya

  • B. 

   Pembangunan sarana ibadat

  • C. 

   Perluasaan wilayah kekuasaan

  • D. 

   Kerjasama dengan kerajaan terdekat

  • E. 

   Kedekatan dengan kaum brahmana

 • 3. 
  Sumber informasi mengenai berdiri dan berkembangnya kerajaan majapahit berasal dari beberapa sumber, kitab yang menceritakan tentang raja-raja singasari dan majapahit adalah... .
  • A. 

   Kitab negarakertagama

  • B. 

   Prasasti butak

  • C. 

   Kidung harsawijaya

  • D. 

   Kitab pararaton

  • E. 

   Kitab sutasoma

 • 4. 
  Perkawinan antara putri Samaratungga yaitu Pramodawardhani dan pewaris dinasti Sanjaya Rakai Pikatan bertujuan untuk … .
  • A. 

   Mencegah naiknya Balaputradewa naik tahta kerajaan

  • B. 

   Mengakhiri perang saudara antara dinasti sanjaya dan dinasti Syailendra

  • C. 

   Memantapkan kekuatan Dinasti Syailendra di Kerajaan Singosari

  • D. 

   Memperkuat tradisi hindu di Jawa Tengah dan Jawa Timur

  • E. 

   Memperluas wilayah Mataram hingga ke beberapa aliran sungai

 • 5. 
  Pada masa pemerintahan raja balaputradewa, diketahui bahwa pusat pusat kedudukan kerajaan syailendra terletak di daerah pegunungan di sebelah selatan. Hal ini berdasarkan pada letak peninggalan... .
  • A. 

   Istana ratu boko

  • B. 

   Istana padengrang

  • C. 

   Istana sekar taji

  • D. 

   Istana balaputradewa

  • E. 

   Istana imogiri

 • 6. 
  Pada masa pemerintahan Jayanegara terjadi pemberontakan oleh pejabat istana yang membahayakan kedudukan raja. Dalam pemberontakan tersebut muncul tokoh Gajah Mada yang memimpin pasukan Bhayangkari dan  berhasil meredam pemberontakan terbesar yang mengancam kerajaan Majapahit. Pemberontakan besar  yang mengangkat nama Gajah Mada tersebut adalah … .
  • A. 

   Pemberontakan Ranggalawe

  • B. 

   Pemberontakan Lembu Sora

  • C. 

   Pemberontakan Sadeng

  • D. 

   Pemberontakan Nambi

  • E. 

   Pemberontakan Kuti

 • 7. 
  Tradisi Hindu-Buddha berkembang di kerajaan Kutai  sejak masa pemerintahan Raja Asmawarman. Salah satu tradisi tersebut adalah upacara Asmawedha yang dilaksanakan untuk…
  • A. 

   Memberkati para pemeluk agama Hindu memberkati para pemeluk agama Hindu

  • B. 

   Meminta kesuburan lahan pertanian

  • C. 

   Menentukan batas wilayah kerajaan

  • D. 

   Menghormati arwah leluhur

  • E. 

   Memuja para brahmana

 • 8. 
  Salah satu faktor penyebab terjadinya pemberontakaan Ranggalawe di Kerajaan Majapahit adalah … .
  • A. 

   Keinginan untuk menduduki istana kerajaan sehingga Raja Jayanegara terpaksa meninggalkan Istana.

  • B. 

   Sikap Raden Wijaya yang tidak berani bersikap tegas terhadap Lembu Sora yang telah melakukan pelanggaran etika berat

  • C. 

   Ketidakpuasan terhadap kebijakan yang diambil oleh Wijaya dengan terpilihnya Nambi sebagai patih di Majapahit..

  • D. 

   Perebutan tahta Majapahit, Bre Wirabhumi merasa punya hak atas tahta Majapahit karena statusnya sebagai anak Hayamwuruk meskipun dari selir

  • E. 

   Ketidaksukaan Ra Kuti  terhadap  pemerintahan Jayanegara dengan menyebarluaskan bahwa Raja Jayanegara telah berlaku tidak sopan karena berbuat tidak senonoh kepada istrinya.

 • 9. 
  Komoditas perdagangan yang banyak dicari oleh pedagang China pada masa kejayaan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia ditunjukan oleh pilihan… .
  • A. 

   Kemenyan, kapur barus dan kayu cendana

  • B. 

   Cengkeh, tembakau dan kapur barus

  • C. 

   Kayu manis, cengkeh dan lada

  • D. 

   Kayu manis, kayu gaharu dan kayu cendana

  • E. 

   Kapur barus, tembakau dan emas

 • 10. 
  Jalur perdagangan di Asia Tenggara berubah tidak lagi melalui Malaka tetapi melalui pantai Barat Sumatera lalu masuk melalui selat Sunda, menyusuri pantai utara Jawa menuju kepulauan Indonesia Timur sebagai penghasil komoditas terbaik rempah-rempah. Berubahnya jalur perdagangan tersebut dipengaruhi oleh … .
  • A. 

   Dikuasainya Malaka oleh kerajaan Sriwijaya

  • B. 

   Dikuasainya Malaka oleh kerajaan Majapahit

  • C. 

   Dikuasainya Malaka oleh kerajaan Singasari

  • D. 

   Kejatuhan Malaka ke tangan Portugis tahun 1511

  • E. 

   Perebutan pengaruh di Malaka oleh Portugiss dan Spanyol

 • 11. 
  Sebagai kerajaan besar di Sulawesi, Gowa-Tallo berperan penting dalam kegiatan ekonomi diwilayah Indonesia bagian Timur. Pelabuhan berkembang menjadi Bandar transito yang berperan sebagai penghubung antara Malaka-Jawa-Maluku, hal ini mendorong Kesultanan Gowa-Tallo mengembangkan budaya maritimnya. Bukti kemajuan kemaritiman Gowa-Tallo yang masih dapat kita rasakan hingga masa kini yaitu … .
  • A. 

   Kemajuan sistem perdagangan di daerah sekitar selat Makassar

  • B. 

   Kemajuan teknologi pembuatan Kapal Pinisi di Bulu Kumba

  • C. 

   Kemajuan teknologi pembuatan Kapal kora-kora di Maluku

  • D. 

   Kemajuan aktivitas pelayaran  di sekitar selat Makassar

  • E. 

   Kemajuan teknologi pembuatan Kapal kora-kora di Bulukumba

 • 12. 
  Perhatikan gambar masjid berikut! Bentuk akulturasi antara budaya Hindu Buddha dan budaya islam yang tampak pada gambar di atas berupa ... . ​​
  • A. 

   Bangunan masjid berbahan batu bata

  • B. 

   Halaman yang luas di depan masjid

  • C. 

   Bentuk atap tumpang atau meru

  • D. 

   Masjid menghadap kea rah timur

  • E. 

   Keberadaan makam di sekitar masjid

 • 13. 
  Perhatikan gambar berikut; Gambar di atas merupakan arca peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Informasi yang dapat diperoleh dari peninggalan tersebut ... .
  • A. 

   Kerajaan Sriwijaya mendapat pengaruh kebudayaan yang berasal dari India

  • B. 

   Adanya akulturasi antara kebudayaan Sriwijaya dan kebudayaan praaksara

  • C. 

   corak arca di Sriwijaya dipengaruhi oleh gaya seni Amarawati dari India Selatan

  • D. 

   masyarakat Sriwijaya memiliki kebudayaan lebih baju daripada kerajaan lain

  • E. 

   Masyarakat Sriwijaya mampu memahat patung dengan corak budaya local Indonesia

 • 14. 
  Konsep kesatuan Nusantara bukanlah pertama kali dicetuskan oleh Gajah Mada dalam Sumpah Palapa pada tahun 1336, melainkan dicetuskan lebih dari setengah abad lebih awal oleh Kertanegara pada tahun 1275. Sebelumnya dikenal konsep wawasan  persatuan kerajaan-kerajaan Nusantara di bawah kewibawaan Singhasari dalam menghadapi kemungkinan ancaman serangan Mongol  yang dicetuskan oleh Kertanegara, raja Singasari, konsep tersebut dinamakan … .
  • A. 

   Mitra Satata

  • B. 

   Negara Agung

  • C. 

   Winarya Wasesa

  • D. 

   Wigraha Wasesa

  • E. 

   Cakrawala Mandala Dwipantara

 • 15. 
  Pada abad XVII terjadi perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis. Perlawanan ini terjadi karena ... .
  • A. 

   Portugis menolak berlakunya hukum islam di kerajaan Ternate dan Tidore

  • B. 

   Portugis berhasil menyingkirkan Spanyol dari kepulauan Maluku

  • C. 

   Portugis membubarkan persekutuan Uli Lima dan Uli Siwa

  • D. 

   Portugis mengadu domba Kerajaan Ternate dan Tidore

  • E. 

   Portugis memonopoli perdagangan rempah-rempah

 • 16. 
  Perhatikan data berikut;
  1. Keberanian
  2. Geopolitik
  3. Sosial
  4. Persatuan dan Kesatuan
  5. Budaya                                                                                                                                                                                Nilai yang tersirat dari pernyataan sumpah palapa Gajah Mada ditunjukkan oleh nomor … .
  • A. 

   1,2 dan 3

  • B. 

   1,2 dan 4

  • C. 

   1,3 dan 5

  • D. 

   2,3 dan 4

  • E. 

   3,4 dan 5

 • 17. 
  Di bawah ini yang bukan merupakan isi dari perjanjian Bongaya adalah...
  • A. 

   VOC berhak memonopoli perdagangan di Makassar

  • B. 

   Belanda berhak mendirikan benteng di Makasar

  • C. 

   Makasar harus melepaskan daerah jajahannya

  • D. 

   Makasar harus membuka jalur perdagangan untuk bangsa asing

  • E. 

   Makasar harus membayar biaya perang

 • 18. 
  Pati Unus mendapat julukan Pangeran Sabrang Lor karena….            
  • A. 

   Melakukan penyerangan kepada Portugis

  • B. 

   Menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa

  • C. 

    karena jasanya memimpin pasukan armada laut ke Malaka.

  • D. 

   menguasai Bandar pelabuhan Demak.

  • E. 

   Menaklukkan Wilayah Lor

 • 19. 
  Aceh mampu berkembang sebagai Bandar perdagangan yang ramai, sebab … .
  • A. 

   Tidak tersaingi oleh Malaka

  • B. 

   Mayoritas rakyat Aceh beragama Islam

  • C. 

   Kebanyakan pedagang beragama islam

  • D. 

   Banyak menghasilkan lada dan kemenyan

  • E. 

   Letaknya strategis yaitu berada di pintu masuk selat Malaka

 • 20. 
  Akibat terbunuhnya Sultan Hairun, rakyat Maluku bangkit dibawah pimpinan Sultan Baabullah menentang bangsa Portugis. Setelah dikepung selama lima tahun pada tahun 1575, benteng Sao Paulo berhasil diduduki. Sikap rakyat Maluku terhadap orang-orang Portugis yang menyerah adalah… .
  • A. 

   Menjadikan bangsa Portugis menjadi budak belian

  • B. 

   Menghukum mati orang-orang Portugis yang menyerah

  • C. 

   Mempekerjakan orang-orang Portugis di perkebunan lada dan cengkih

  • D. 

   Memenjarakan orang-orang Portugis di benteng Sao Paulo hingga akhir hayat

  • E. 

   Memerintahkan bangsa Portugis untuk meninggalkan Ternate dan pindah ke Ambon

 • 21. 
  Perhatikan keterangan berikut ini !
  1. Praktik Kolonialisme Belanda di Indonesia
  2. Penerapan politik pintu terbuka pada masa kolonial
  3. Banyaknya bangunan beraksitektur Barat di Indonesia
  4. Berdirinya berbagai Industri di Indonesia pada masa Kolonial Belanda
  5. Keberadaan agama Katolik dan Protestan yang tersebar hingga ke Indonesia Timur     Keterangan yang menunjukkan pengaruh peristiwa-peristiwa penting di Eropa bagi Indonesia pada bidang politik dan ekonomi adalah … .
  • A. 

   1, 2 dan 3

  • B. 

   1, 2 dan 4

  • C. 

   2, 3 dan 4

  • D. 

   2, 4 dan 5

  • E. 

   3,4 dan 5

 • 22. 
  Doktrin filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran haruslah ditentukan melalui pembuktian, logika, dan analisis yang berdasarkan fakta, daripada melalui iman, dogma, atau ajaran agama disebut dengan… .
  • A. 

   Rasionalisme

  • B. 

   Atheisme

  • C. 

   Humanisme

  • D. 

   Nasionalisme

  • E. 

   Komunisme

 • 23. 
  Abad XV dianggap sebagai periode penting bagi perkembangan kehidupan masyarakat Eropa karena… .
  • A. 

   Masyarakat mulai bangkit dari zaman kegelapan dengan mempertanyakan tradisi yang selama ini diterapkan

  • B. 

   Masyarakat mulai mempertanyakan kebenaran pendapat yang diutarakan para filsuf kuno Eropa terkait kemerdekaan

  • C. 

   Ilmu pengetahuan dan  teknologi dianggap sebagai aspek yang harus dipahami setiap manusia karena merupakan media pencerah

  • D. 

   Dogma gereja dianggap sebagai sesuatu yang harus ditaati oleh setiap manusia yang sifatnya mengikat

  • E. 

   Banyak penemuan yang memudahkan manusia memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari yang bermanfaat

 • 24. 
  Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini!
  1. Munculnya kaum borjuis di Italia
  2. Italia sebagai pusat peradaban Romawi Kuno
  3. Munculnya golongan Humanis
  4. Majunya Konstantinopel sebagai pusat budaya
  5. Berkembangnya filsafat Scholastik                                                                                      Dari pernyataan-pernyataan tersebut yang merupakan sebab-sebab munculnya gerakan Rennaissance di Italia adalah….
  • A. 

   1, 2 dan 3

  • B. 

   1, 2 dan 4

  • C. 

   2, 3 dan 4

  • D. 

   2, 4 dan 5

  • E. 

   3, 4 dan 5

 • 25. 
  Salah satu dampak negatif dari Renaissance adalah ... .
  • A. 

   Kebebasan berpikir

  • B. 

   Kebebasan beragama

  • C. 

   Berkembangnya kesenian

  • D. 

   Berkembangnya paham sekularisme

  • E. 

   Berkembangnya nudism

Back to Top Back to top