Arkitekturë Kompjuteri Dhe Rrjetesh

22 Pyetjet | Total Attempts: 53

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Arkitektur Kompjuteri Dhe Rrjetesh

Detyrë kontrolli nr. 2


Questions and Answers
 • 1. 
  Rrethoni përgjigjen e saktë. Cila prej lidhjeve të mëposhtme mund të transmetojë përveç sinjalit video digital edhe sinjal audio?       
  • A. 

   VGA

  • B. 

   RGB

  • C. 

   HDMI

  • D. 

   DVI

 • 2. 
  Plotësoni fjalitë e mëposhtme me nivelet (layers) korresponduese sipas modelit OSI: Në modelin OSI, niveli i[Blank] është përgjegjës për routim-in dhe adresimin logjik. Për copëzimin e të dhënave në segmente më të vogla është përgjegjës niveli i[Blank]. Niveli  [Blank]është përgjegjës për marrjen dhe transmetimin e sinjaleve të strukturuara elektrike si rrjedhë bit-esh. Niveli i [Blank]formaton të dhënat që duhet t’i paraqiten shtresës së aplikacioneve.
 • 3. 
  Cili prej kabllove të mëposhtme nuk përdoret për lidhjen e kompjuterit me monitorin?
  • A. 

   VGA

  • B. 

   SATA

  • C. 

   HDMI

  • D. 

   DVI

 • 4. 
  Rrethoni përgjigjen e saktë. Topologjia sipas së cilës çdo kompjuter ose pajisje tjetër është e lidhur drejtpërdrejt (pa ndërmjetës)me një tjetër pajisje njihet si topologjia:                                                                               
  • A. 

   Mesh

  • B. 

   Bus

  • C. 

   Star

  • D. 

   Ring

 • 5. 
  Cili është rrjeti kompjuterik, ku të gjithë kompjuterët kanë prioritet të njëjtë?
  • A. 

   Client server.

  • B. 

   Server

  • C. 

   DNS

  • D. 

   Peer-to-peer

 • 6. 
  Rrethoni përgjigjen e saktë. Për të shmangur humbjen e të dhënave, në rast defekti të diskut të ngurtë, mund të vendosen dy disqe të ngurtë me të njëjtin kapacitet në “miror” (pasqyrë), me ndihmën e një kontrolleri hard ose software. Si quhet sistemi  RAID i përdorur në këtë rast?  
  • A. 

   RAID 0

  • B. 

   RAID 1

  • C. 

   RAID 5

  • D. 

   RAID 10

 • 7. 
  Kur shtohet një paisje e re tek topologjia ring, ndërpritet puna e rrjetit?
  • A. 

   I vërtetë

  • B. 

   I rremë

 • 8. 
  Mund të zgjerohen lehtësisht pa ndikuar në mbrojtjen e rrjetit, topologjia Star?
  • A. 

   I vërtetë

  • B. 

   I rremë

 • 9. 
  Mediumi ''më i mire'' për transmetimin e informacionit cilësohet:
  • A. 

   Kablli koaksial

  • B. 

   Kablli twisted pair

  • C. 

   Fibra optike

 • 10. 
  Cili nga printerat e mëposhtëm nuk harxhon bojë për printim?
  • A. 

   Printeri matrice

  • B. 

   Printeri me bojë 

  • C. 

   Printeri lazer

  • D. 

   Printeri termik

 • 11. 
  Cili është rrjeti më i përshtatshëm për një kompani e cila i ka zyrat në një ndërtesë të vetme?
  • A. 

   WAN

  • B. 

   MAN

  • C. 

   LAN

  • D. 

   PAN

 • 12. 
  Shiritat magnetik (USB), CD-rom, floppy disc, modemi, karta e zërit janë:
  • A. 

   Njësi dalëse e kompjuterit

  • B. 

   Njësi hyrëse-dalëse e kompjuterit

  • C. 

   Njësi hyrëse

  • D. 

   Komponentet e rrjetit

 • 13. 
  Printeri, PDA, monitori,....   janë:
  • A. 

   Njësi dalëse

  • B. 

   Njësi hyrëse

  • C. 

   Njësi hyrëse-dalëse

  • D. 

   Komponentët e rrjetit

 • 14. 
  Kompjuteri i cili kontrollon dhe dirigjon rrjetin kompjuterik quhet:
  • A. 

   User

  • B. 

   Server

  • C. 

   Klient

  • D. 

   Controller

 • 15. 
  Softwar-i pa të cilin nuk mund të startojë kompjuteri është:
  • A. 

   Paketa  microsoft office

  • B. 

   Programi aplikativ

  • C. 

   Sistemi operativ

  • D. 

   Control panel

 • 16. 
  Tastiera, kamera, mikrofoni,......  janë:
  • A. 

   Pjesë software-ike

  • B. 

   Njësi hyrëse të kompjuterit

  • C. 

   Njësi hyrëse-dalëse të kompjuterit

  • D. 

   Memorje periferike e kompjuterit

 • 17. 
  Komponentët e një rrjeti janë:
  • A. 

   Kompjuteri,karta e rrjetit ,switch-i/hub-i,kabllot, konektoret, protokollet dhe sistemi operativ

  • B. 

   Gjuhet programore

  • C. 

   Editor-i, linker-i,louder-i dhe debageri

  • D. 

   LAN,MAN dhe WAN

 • 18. 
  Çfarë e dallon një kompjuter  rrjeti nga një kompjuter personal me të njëjtat karekteristika?
  • A. 

   Kompjuteri i rrjetit eshte me i fuqishem

  • B. 

   Kompjuteri i rrjetit eshte me i dobet

  • C. 

   Kompjuteri i rrjetit mund te hape me shume programe njekohesisht

  • D. 

   Kompjuteri i rrjetit ka qasje ne me shume te dhena

 • 19. 
  Përparësia e shfrytëzimit të një rrjeti na mundëson:
  • A. 

   Rruajtjen e të dhënave

  • B. 

   Qasjen në internet

  • C. 

   Ndarjen e file-ve dhe printerave

  • D. 

   Hack-imin e sistemeve të tjerë

 • 20. 
  Cili kompjuter është i vogël dhe i përshtatshëm për mbajtjen e shënimeve të takimeve
  • A. 

   Mainframe

  • B. 

   Kopmpjuter personal

  • C. 

   PDA(Asistenti Digjital Personal)

  • D. 

   Superkompjuter

 • 21. 
  Teknologjia ‘Blue tooth’ mundëson:
  • A. 

   Komunikimin e linjave tokësore me telefonat celular

  • B. 

   Vetëm transmetimin e sinjalit në telefonat celular

  • C. 

   Komunikimin satelitor

  • D. 

   Komunikimin wireless ndërmjet paisjeve

Back to Top Back to top