Irish Interview Quiz: 'mé Féin'

11 Questions

Settings
Please wait...
Irish Interview Quiz:

Check your proficiency regarding talking about yourself and your background in Irish.


Questions and Answers
 • 1. 
  The interviewer asks you" "Cad is ainm duit". What would you answer?
  • A. 

   Táim go maith. Agus tú féin?

  • B. 

   Is mé.

  • C. 

   [Your name] & is ainm dom

  • D. 

   Ní mé. Is mise [& your name]

  • E. 

   Dia is Muire duit

 • 2. 
  Give a suitable answer:An tusa Pádraig Mac Piarais?
 • 3. 
  The interviewer asks you: "An as [your hometown] thú?"
  • A. 

   Níor saolaíodh.

  • B. 

   Is as [your hometown] mé.

  • C. 

   Is mé.

  • D. 

   Táim go maith. Go raibh maith agat.

  • E. 

   Rugadh i [your hometown] mé.

 • 4. 
  Try to introduce yourself in a couple of sentences giving the following information: Who you are, where you're from, when and where you were born.
 • 5. 
  The interviewer asks you "Cá bhfuil cónaí ort faoi láthair?" What would you answer?
  • A. 

   Tá sé i gContae [name of an Irish county]

  • B. 

   Tá cónaí orm sa bhaile

  • C. 

   Tá an baile sách beag

  • D. 

   Tá cónaí orm i [your place of residence]

  • E. 

   Níl cónaí orm ar imeall an bhaile

 • 6. 
  Fill in the blank: Tá                 i lár an bhaile
 • 7. 
  The interviewer asks: "Cén saghas áiseanna atá i [& your town of residence]?"
  • A. 

   Tá sé mór

  • B. 

   Nílim cinnte, ceithre nó cúig cinn, b'fhéidir

  • C. 

   Halla spóirt agus linn snámha

  • D. 

   Tá an t-ionad siopadóireachta go maith beag

  • E. 

   Pictiúrlann, bialanna agus a lán cosán siúlóide

 • 8. 
  Try to answer the following question in a couple of sentences:Cén scannán (cén leabhar) is fearr leat agus cén fáth?
 • 9. 
  The interviewer asks you: "An bhfuil deartháireacha agus deirfiúracha agat?" Chose answers that suit the question, even if they do not apply directly to your own case
  • A. 

   Tá mo dheartháir níos sine ná mé féin

  • B. 

   Tá deartháir amháin agus beirt deirfiúracha agam

  • C. 

   Tá an bheirt deartháireacha níos óige ná mé féin

  • D. 

   Níl aon deartháireacha agam ach tá deifiúir amháin agam

  • E. 

   Ní hea, tá deartháir amháin agam

 • 10. 
  Finish this sentence "Tá suim agam i               ". 
 • 11. 
  The interviewer asks you: "Cad a bhí ar siúl agat tar éis duit an Ardteist a bhaint amach?" Find an answer that suits the question, even if it doesn't apply to your personal case.
  • A. 

   Ní raibh. Bhíos thar lear

  • B. 

   Tá feirm ag mo thuismitheoirí

  • C. 

   Dheineas cúrsa i staidéar Gnó in Institiúid Teicneolaíochta, Trá Lí

  • D. 

   Chuaigh mé ar thuras go dtí an Astráil

  • E. 

   Fuaireas post samhraidh i San Francisco