Quiz: Kwantumrevolutie Hoofdstuk 7

5 Questions | Total Attempts: 65

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Quiz: Kwantumrevolutie Hoofdstuk 7

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Welke golflengte is mogelijk voor een stationaire golf op een cirkel met omtrek 10 cm?
  • A. 

   10 cm

  • B. 

   7,5 cm

  • C. 

   5 cm

  • D. 

   20 cm

 • 2. 
  Kies het (de) juiste antwoord(en). Het onzekerheidsprincipe betekent dat...
  • A. 

   ...nauwkeurige meting van kwantumobjecten onmogelijk is.

  • B. 

   ...snelheid en plaats van een elektron nooit tegelijk te bepalen zijn.

  • C. 

   ...van een stilstaand elektron (Δv = 0) we de plaats niet kunnen kennen.

  • D. 

   ...hoe groter de massa van een object is, hoe groter de snelheid ervan is.

 • 3. 
  Welke bewering(en) is (zijn) juist? Het atoommodel van Bohr...
  • A. 

   ...verklaart de intensiteit van het licht in een spectrum.

  • B. 

   ...verklaart het spectrum van het waterstofatoom

  • C. 

   ...legt de energie van de elektronen in een atoom vast.

  • D. 

   ...legt uit wat er gebeurt als een elektron van baan verandert.