Quiz: Kwantumrevolutie Hoofdstuk 6

10 Questions | Total Attempts: 59

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Quiz: Kwantumrevolutie Hoofdstuk 6

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Voor welk licht is de frequentie groot genoeg om elektronen uit de metaalplaat los te slaan? Vink de juiste antwoorden aan.
  • A. 

   Rood - golflengte = 700 nm

  • B. 

   Blauw - golflengte = 450 nm

  • C. 

   Geelgroen - golflengte = 550 nm

  • D. 

   Infrarood - golflengte = 800 nm

 • 2. 
  Welke bewering(en) is (zijn) juist?  
  • A. 

   Marie Curie is de eerste vrouwelijke Nobellaureaat

  • B. 

   Kamerlingh Onnes ontdekte de supergeleiding

  • C. 

   De Solvayraad van 1911 werd in Duitsland georganiseerd

  • D. 

   In 1911 was de speciale relativiteitstheorie 8 jaar oud

 • 3. 
  Waar had de eerste Solvayraad in Brussel plaats?  
  • A. 

   Hotel Metropole

  • B. 

   Université Libre de Bruxelles.

  • C. 

   Koninklijk Paleis

  • D. 

   Bibliotheek Solvay (Leopold-park)

 • 4. 
  Kies het (de) juiste antwoord(en). 1911. Aan de oorsprong van de kwantummechanica ligt het feit dat:  
  • A. 

   De rotatie rond de aarde iets meer dan 365 dagen telt.

  • B. 

   Het licht gekwantificeerd is

  • C. 

   De oriëntatie van de rotatieas van de aarde verandert

  • D. 

   Waterstof een lijnspectrum heeft.

 • 5. 
  Kies het (de) juiste antwoord(en). Het atoommodel van Rutherford stelt problemen omdat…
  • A. 

   Het elektron op de kern zou vallen

  • B. 

   Kern en elektronen een tegengestelde lading hebben

  • C. 

   De massa van de kern daarvoor veel te groot is

  • D. 

   Een elektron in een cirkelbaan energie verliest

 • 6. 
  Wie was afwezig op de Solvayraad van 1921? 
  • A. 

   Hendrik Lorentz

  • B. 

   Robert Milikan

  • C. 

   Albert Einstein

  • D. 

   Paul Ehrenfest

 • 7. 
  Welke bewering(en) is (zijn) juist?
  • A. 

   Fotonen zijn lichtdeeltjes, met zowel een golf- als deeltjeskarakter.

  • B. 

   Volgens de kwantummechanica heeft een elektron geen massa

  • C. 

   Aan de hand van interferentie kan met het golfkarakter aantonen

  • D. 

   De cyclotron van Lawrence versnelt deeltjes d.m.v. een magnetisch veld