Quiz Islam

51 Questions | Total Attempts: 142

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Islam Quizzes & Trivia

Www. Islami-eshte-drit. Piczo. Com


Questions and Answers
 • 1. 
  Pyetja e 1 Cka thotë personi që teshtin?
  • A. 

   Subhanallah

  • B. 

   Elhamdulilah

  • C. 

   Allahu Ekber

  • D. 

   Estagfirullah

 • 2. 
  Pyetja e 2 Cka i thuhet ati që teshtin?
  • A. 

   Shëndet

  • B. 

   Allahu te bekoft

  • C. 

   Jerhamukallah

  • D. 

   Mashallah

 • 3. 
  Pyetja e 3 Islami eshte feja?
  • A. 

   E parë

  • B. 

   E fundit

  • C. 

   E parë dhe e fundit

  • D. 

   E fundit

 • 4. 
  Pyetja e 4 Pejgamberi i parë ishte?
  • A. 

   Ademi a.s

  • B. 

   Nuhi a.s

  • C. 

   Idrisi a.s

 • 5. 
  Pyetja e 5 Cilësija e All-llahut xh.sh Vuxhud bënë pjesë?
  • A. 

   Në cilësit kuptimore të Allahut xh.sh(Manevije)

  • B. 

   Nè cilësit qenësore të Allahut xh.sh(dhatije)

 • 6. 
  Pyetja e 6 Njeriu i cili shqipton shehadetin por nuk e beson atë?
  • A. 

   Quhet Kafir

  • B. 

   Quhet Fasik

  • C. 

   Quhet Munafik

 • 7. 
  Pyetja e 7 Njeriu që nuk e fal namazin konsiderohet?
  • A. 

   Munafik

  • B. 

   Kafir

  • C. 

   Fasik

 • 8. 
  Pyetja e 8 Leximi i Fatihas në naamz është?
  • A. 

   Farz

  • B. 

   Vaxhib

  • C. 

   Sunet

 • 9. 
  Pyetja e 9 Falja e Namazit në kohë quhet?
  • A. 

   Eda

  • B. 

   Kaza

  • C. 

   Iade

 • 10. 
  Pyetja e 10 Rukui dhe Suxhudi në namaz cka është?
  • A. 

   Farz

  • B. 

   Vaxhib

  • C. 

   Sunet

 • 11. 
  Pyetja e 11 Cka është thënja Semiallahu limen Hamide?
  • A. 

   Vaxhib

  • B. 

   Sunet

  • C. 

   Mustehab

 • 12. 
  Pyetja e 12 Shiqimi në shklrim duke u falur por pa shqiptuar?
  • A. 

   E prish namazin

  • B. 

   Nuk e prish namazin

  • C. 

   Namazi eshte me të meta

 • 13. 
  Pyetja e 14 Nëse gjat namazit mbit ndonjë gjarpër që i kanoset reziku?
  • A. 

   Namazi prishet

  • B. 

   Namazi nuk prishet

  • C. 

   Namazi nuk prishet edhe nëse largohet nga kiblja

 • 14. 
  Pyetja e 15 Për sa antar të familjes ndërmejtson shehidi?
  • A. 

   Për 99 antarë

  • B. 

   Për 70 antarë

  • C. 

   Për 7 antarë

  • D. 

   Për 72 antarë

 • 15. 
  Pyetja e 16 Cila ishte bashkëshortja e parë e Muhammedit a.s?
  • A. 

   Aisha r.a

  • B. 

   Esma r.a

  • C. 

   Hatixhja r.a

 • 16. 
  Pyetja e 17 Cili është Emri i Plotë i Buhariut
  • A. 

   Abdullah.b.Selam

  • B. 

   Ebu Abdullah

  • C. 

   Muhammed bin Maxhe

  • D. 

   Muhammed bin Ismail

 • 17. 
  Pyetja e 18 Sa Herë përmednet në Kur`an fjala Ramadan
  • A. 

   99 herë

  • B. 

   70 herë

  • C. 

   1 herë

  • D. 

   17 herë

  • E. 

   100 herë

 • 18. 
  Pyetja e 19 Betimin e parë në Akabe Pejgamberit a.s ja kanë dhënë:
  • A. 

   30 banorë Mekas

  • B. 

   12 banorë të Jethribit

  • C. 

   2 banorë të Taifit

  • D. 

   9 banorë të Shamit

 • 19. 
  Pyetja e 20 Kryeqyteti i Tajlandës është?
  • A. 

   Otava

  • B. 

   Sauli

  • C. 

   Bankoku

  • D. 

   Praga

 • 20. 
  Pyetja e 21 Sa ka zgjatur izolimi i 3 Muslimanve q5 kan munguar në L.e Tebukut
  • A. 

   2.Muaj

  • B. 

   70 ditë

  • C. 

   50. ditë

  • D. 

   5.muaj

 • 21. 
  Pyetja e 22 Xhuzi i 29 sa sure ka gjithsej?
  • A. 

   37.Sure

  • B. 

   19.Sure

  • C. 

   9.sure

  • D. 

   11.sure

 • 22. 
  Pyetja e 23 Cila është Surja e fundit në Xhuzin e 29?
  • A. 

   El-Insan

  • B. 

   El-Kalem

  • C. 

   El-Murselat

  • D. 

   El-Mearixh

 • 23. 
  Pyetja e 25 Melekët nuk hin në shtëpin ku gjenden?
  • A. 

   Lapsi dhe libri

  • B. 

   Qeni dhe fotografija

  • C. 

   Radio dhe telivizori

  • D. 

   Pc dhe telefoni

 • 24. 
  Pyetja e 26
  • A. 

   Shpallja e parë Pejgamberit a.s i Zbriti në?

  • B. 

   Shpellën Hira

  • C. 

   Shtëpin e Hatixhes

  • D. 

   Shpellën Thevër

 • 25. 
  Pyetja e 27 Kush e ka shpik Dinamitin?
  • A. 

   Galile Galileu

  • B. 

   Nikolla Teslla

  • C. 

   Alferd Nobel

  • D. 

   Albert Ajnshtajni