Quiz Aqidah Bab Kalimat Tayyibah Ta'awudz

15 Soalan | Total Attempts: 285

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Quiz Aqidah Bab Kalimat Tayyibah Ta

Standar Kompetensi 5. Memahami kalimat thayyibah (ta'awud) Kompetensi Dasar 5.1.Mengenal Allah melalui kalimat thayyibah (ta'awud) Indikator Pencapaian Kompetensi Melafalkan kalimat Ta'awud Mengartikan kaimat Ta'awud. Menyebutkan penggunaan kalimat Ta'awud. Menjelaskan keistimewaan mengucapkan kalimat Ta'awud.


Questions and Answers
 • 1. 
  Kalimat-kaliamat yang baik dinamakan . . . .
  • A. 

   Kalimat qabihah

  • B. 

   Kaliamat syukur

  • C. 

   Kalimat talbiyah

  • D. 

   Kalimat tayyibah

 • 2. 
  Berikut ini adalah kalimat yang baik untuk diucapkan, kecuali .....
  • A. 

   Tashbih

  • B. 

   Suwer

  • C. 

   Takbir

  • D. 

   Tahmid

 • 3. 
  Lafadz Tarji’ adalah  . . . .
  • A. 

   سبحان الله

  • B. 

   لااله إلا الله

  • C. 

   إن لله و إن إليه راجعون

  • D. 

   لاحول ولا قوة إلا بالله

 • 4. 
  Kalimat tayyibah Basmallah diucapkan ketika  . . . .
  • A. 

   Marah kepada teman

  • B. 

   Memulai perbuatan baik

  • C. 

   Terkena musibah

  • D. 

   Kagum dengan keindahan alam

 • 5. 
  Kalimat tayyibah Basmallah diucapkan ketika  . . . .
  • A. 

   Marah kepada teman

  • B. 

   Memulai perbuatan baik

  • C. 

   Terkena musibah

  • D. 

   Kagum dengan keindahan alam

 • 6. 
  Diantara macam-macam kalimat tayyibah adalah Ta’awuz, yang berarti . . . .
  • A. 

   Meminta kebaikan

  • B. 

   Memohon perlindungan

  • C. 

   Memohon ampunan

  • D. 

   Memohon kesembuhan

 • 7. 
  اعوذ بالله من الشيطان الرجيم    adalah lafadz dari kalimat . . . .
  • A. 

   Tasbih

  • B. 

   Tahmid

  • C. 

   Tarji’

  • D. 

   Ta’awuz

 • 8. 
  Lafal yang berarti “terkutuk” adalah . . . .
  • A. 

   اعوذ

  • B. 

   الرجيم

  • C. 

   من الشيطان

  • D. 

   من

 • 9. 
  Ketika hendak membaca Al-Qur’an kita diperintahkan membaca . . . .                  
  • A. 

   Ta’awuz

  • B. 

   Asmaul husna

  • C. 

   Takbir

  • D. 

   Tahlil

 • 10. 
  Diantara manfaat membaca ta’awuz adalah dilindungi oleh Alloh dari gangguan . . . .
  • A. 

   Manusia

  • B. 

   Manusia dan hewan

  • C. 

   Syaithan

  • D. 

   Malaikat

 • 11. 
   lafal   اعوذ بالله من الشيطان الرجيم  artinya. . . .
  • A. 

   Aku berlindung kepada Alloh dari godan syaithan yang terkutuk

  • B. 

   Aku berlindung kepada Alloh dari godaan syaithan dan manusia

  • C. 

   Segala puji hanya bagi Alloh Rabb semesta alam

  • D. 

   Tidak ada daya dan upaya melainkan dari Alloh

 • 12. 
  Iblis diciptakan oleh Alloh dari . . . .
  • A. 

   air

  • B. 

   Cahaya

  • C. 

   Tanah

  • D. 

   Api

 • 13. 
  Makhluk yang selalu menyesatkan manusia dari jalan kebenaran adalah . . . .
  • A. 

   Setan dan iblis

  • B. 

   Kaum mukminin

  • C. 

   Malaikat

  • D. 

   Anak shaleh

 • 14. 
  Memohon perlindungan kepada selain Alloh termasuk perbuatan . . . .
  • A. 

   Syukur

  • B. 

   Shaleh

  • C. 

   Terpuji

  • D. 

   Syirik

 • 15. 
  Orang yang melakukan perbuatan syirik dan mati dalam keadaan dia berbuat syirik maka diharamkan baginya . . . .
  • A. 

   Neraka

  • B. 

   Makanan

  • C. 

   Surga

  • D. 

   Dunia

Back to Top Back to top