Quickscan: Leiderschap En De 4 Aspecten Van Samenwerking

20 Questions | Total Attempts: 74

Please wait...
Quickscan: Leiderschap En De 4 Aspecten Van Samenwerking

Voor een effectieve samenwerking zijn 4 aspecten van wezenlijk belang: Inhoud: Wat staat ons te doen? Wat is onze taak? Structuur: Hoe regelen we wat ons te doen staat? Cultuur:  Hoe gaan we met elkaar om? Mens: Zijn de medewerkers competent en gemotiveerd? De eerste 2 aspecten (inhoud en structuur) gaan met name over de taakgerichtheid binnen de organisatie. De laatste 2 aspecten (mens en cultuur) hebben betrekking op de mensgerichtheid en de onderlinge relaties.   Effectieve samenwerking bestaat uit het vinden van een juist evenwicht tussen aandacht voor de taak en aandacht voor de relatie met en tussen de mensen binnen een organisatie.   Afhankelijk van de mate van focus op de taak of op de relatie is leiderschap in te delen als directief, overtuigend, ondersteunend en delegerend leiderschap. Deze vier typen leiderschap zijn in een kwadrant te plaatsen met de mate van relatiegericht gedrag op de verticale- en de mate van taakgericht gedrag op de horizontale as:   R E L A T I E G E R I C H T H E I D Kwadrant 3: Ondersteunende stijl   Lage Taakgerichtheid Hoge Relatiegerichtheid Kwadrant 2: Overtuigende stijl   Hoge Taakgerichtheid Hoge Relatiegerichtheid Kwadrant 4: Delegerende stijl   Lage Taakgerichtheid Lage Relatiegerichtheid Kwadrant 1: Directieve stijl   Hoge Taakgerichtheid Lage Relatiegerichtheid T A A K G E R I C H T H E I D   Deze quickscan helpt u om in kaart te brengen welk evenwicht binnen uw organisatie bestaat tussen taakgerichtheid en relatiegerichtheid. Door de voorkeur voor de meeste gehanteerde stijl van leidinggeven binnen uw organisatie in kaart te brengen, krijgt u zicht op de aspecten die bijdragen aan het succes van uw organisatie en de aspecten die nog aandacht behoeven. Neem bij het invullen uw eigen team in gedachten en geef aan op welke wijze aandacht wordt besteed aan de verschillende aspecten door het juiste antwoord aan te vinken.


Questions and Answers
 • 1. 
  Binnen onze organisatie is een duidelijke visie en missie ontwikkeld
  • A. 

   Altijd

  • B. 

   Vaak

  • C. 

   Soms

  • D. 

   Nooit

 • 2. 
  Binnen onze organisatie worden uitdagende en realiseerbare doelen gesteld
  • A. 

   Altijd

  • B. 

   Vaak

  • C. 

   Soms

  • D. 

   Nooit

 • 3. 
  Er bestaat een duidelijke verdeling van taken en verantwoordelijkheden binnen onze organisatie
  • A. 

   Altijd

  • B. 

   Vaak

  • C. 

   Soms

  • D. 

   Nooit

 • 4. 
  De medewerkers weten wat er van hen wordt verwacht en nemen verantwoordelijkheid voor het behalen van de beoogde resultaten
  • A. 

   Altijd

  • B. 

   Vaak

  • C. 

   Soms

  • D. 

   Nooit

 • 5. 
  Binnen onze organisatie is sprake van een goede overdracht van kennis en informatie
  • A. 

   Altijd

  • B. 

   Vaak

  • C. 

   Soms

  • D. 

   Nooit

 • 6. 
  Vergaderingen en werkoverleggen worden goed voorbereid en verlopen efficiënt
  • A. 

   Altijd

  • B. 

   Vaak

  • C. 

   Soms

  • D. 

   Nooit

 • 7. 
  Binnen onze organisatie zijn duidelijke werkafspraken en procedures
  • A. 

   Altijd

  • B. 

   Vaak

  • C. 

   Soms

  • D. 

   Nooit

 • 8. 
  Er is sprake van een duidelijke besluitvorming binnen onze organisatie
  • A. 

   Altijd

  • B. 

   Vaak

  • C. 

   Soms

  • D. 

   Nooit

 • 9. 
  Onze dienstverlening laten we regelmatig evalueren door belanghebbende partijen
  • A. 

   Altijd

  • B. 

   Vaak

  • C. 

   Soms

  • D. 

   Nooit

 • 10. 
  We verbeteren de kwaliteit van onze dienstverlening op systematische wijze
  • A. 

   Altijd

  • B. 

   Vaak

  • C. 

   Soms

  • D. 

   Nooit

 • 11. 
  Afspraken die we met elkaar maken worden nagekomen
  • A. 

   Altijd

  • B. 

   Vaak

  • C. 

   Soms

  • D. 

   Nooit

 • 12. 
  We vragen elkaar openlijk om hulp en ondersteuning
  • A. 

   Altijd

  • B. 

   Vaak

  • C. 

   Soms

  • D. 

   Nooit

 • 13. 
  We geven elkaar openlijk feedback
  • A. 

   Altijd

  • B. 

   Vaak

  • C. 

   Soms

  • D. 

   Nooit

 • 14. 
  Ieders specifieke kwaliteiten worden benut
  • A. 

   Altijd

  • B. 

   Vaak

  • C. 

   Soms

  • D. 

   Nooit

 • 15. 
  We geven elkaar expliciet complimenten
  • A. 

   Altijd

  • B. 

   Vaak

  • C. 

   Soms

  • D. 

   Nooit

 • 16. 
  Ieder is tevreden over de taakverdeling
  • A. 

   Altijd

  • B. 

   Vaak

  • C. 

   Soms

  • D. 

   Nooit

 • 17. 
  We weten waardoor individuele medewerkers in hun werk worden gemotiveerd
  • A. 

   Altijd

  • B. 

   Vaak

  • C. 

   Soms

  • D. 

   Nooit

 • 18. 
  Er is sprake van een positieve werksfeer waarbinnen geleerd wordt van "fouten"
  • A. 

   Altijd

  • B. 

   Vaak

  • C. 

   Soms

  • D. 

   Nooit

 • 19. 
  Met iedere medewerker wordt tenminste 1 x per jaar over verwachtingen en motivatie gesproken
  • A. 

   Altijd

  • B. 

   Vaak

  • C. 

   Soms

  • D. 

   Nooit

 • 20. 
  Ieder heeft voldoening en plezier in het werk
  • A. 

   Altijd

  • B. 

   Vaak

  • C. 

   Soms

  • D. 

   Nooit

Back to Top Back to top