Pytje Nga Testi Pranues

10 Pyetjet
Pytje Nga Testi Pranues
Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  A lejohet tejkalimi ne udhekryq me rrjedhe te rrumbullaket te komunikacionit ?
  • A. 

   Po

  • B. 

   Jo

  • C. 

   Po,vetem motocikletat pa rimorkio anesore

 • 2. 
  A lejohet tejkalimi i mjeteve drejtperdrejt para dhe ne udhekryq ?
  • A. 

   Po,ne te gjitha udhekryqet

  • B. 

   Po,ne udhekryq me rrjedhe rrotullimi te rrumbullaket

  • C. 

   Jo

 • 3. 
  A lejohet tejkalimi para ktheses se padukshme ose ne qafe mali me dy apo me teper shirita te komunikacionit per nje drejtim >
  • A. 

   Po,vetem brenda vendbanimit

  • B. 

   Jo

  • C. 

   Po

 • 4. 
  Ku eshte i ndaluar tejkalimi ?
  • A. 

   Aty ku eshte e ndaluar me shenje te komunikacionit

  • B. 

   Nese automjeti paranesh ka filluar tejkalimin

  • C. 

   Ne te gjtha udhekryqet

 • 5. 
  Shoferi pasi te kete kryer tejkalimin e mjetit tjeter,a duhet te jep shenje kur synon te kthehet ne shiritin ne te cilin ka levizur para se te beje tejkalimin ?
  • A. 

   Po

  • B. 

   Jo

  • C. 

   Po,ne rast te rrezikut te drejtperdrejt

 • 6. 
  Nga cila ane lejohet te tejkalohet tramvaji, i cili levize ne mes te rruges dykahshe ?
  • A. 

   Vetem nga ana e majte

  • B. 

   Nga ana e djathte

  • C. 

   Varesisht nga dendesia e komunikacionit

 • 7. 
  Kur nuk i lejohet  shoferit ta filloje tejkalimin e  mjetit ?
  • A. 

   Nese ndalohet me shenje te komunikacionit

  • B. 

   Nese shiriti, neper te cilin mendon ta beje tejkalimin nuk eshte i lire

  • C. 

   Nese pas tejkalimit nuk mund ta ze perseri poziten neper te cilen ka levizur

 • 8. 
  A lejohet tejkalimi i kolones se organizuar te kembesoreve ?
  • A. 

   Jo

  • B. 

   Po vetem ne rruge jashte vendbanimit

  • C. 

   Po

 • 9. 
  Si behet tejkalimi dhe anashkalimi sipas rregullave te pergjithshme te komunikacionit ?
  • A. 

   Nga ana e majte

  • B. 

   Nga ana e djathte

  • C. 

   Sipas vlersimit te shoferit

 • 10. 
  Cfare kujdesi eshte i detyruar te kete shoferi para se ta filloje tejkalimin ?
  • A. 

   Te bindet se tejkalimin mund ta beje ne menyre te sigurt

  • B. 

   T'i lajmeroj me kohe me shenje perkatese pjesemarresit tjere te komunikacionit

  • C. 

   Te mund te zhvilloj shpejtesi dyfish me te shpejte se mjeti qe tejkalon