Purm Test 2.2 VLAN

15 Pitanja | Total Attempts: 292

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Purm Test 2.2 VLAN

Test 2.2 VLAN iz Protokola u racunarskim mrezama


Questions and Answers
 • 1. 
  Data je slika komutatora sa dve virtuelne lokalne mreze VL1 i VL2. Stanice pripadaju oznacenim VLAN-ovima.
  • A. 

   Mogu ako imaju ispravne adrese

  • B. 

   Ne mogu jer ne pripadaju istom brodkast domenu

  • C. 

   Ne mogu jer ne pripadaju istoj multikast grupi

  • D. 

   Mogu ako imaju serverski operativni sistem

 • 2. 
  Virtuelne lokalne racunarske mreze, po specifikaciji IEEE, mogu da definisu brodkast domene na sloju 2?
  • A. 

   Tacno

  • B. 

   Netacno

 • 3. 
  Ip adrese interfejsa stanica u razlicitim VLAN-ovima pripadaju:
  • A. 

   Istoj IP podmrezi

  • B. 

   Brodkast adresama

  • C. 

   Zavisi od konfiguracije rutera

  • D. 

   Razlicitim IP mrezama

 • 4. 
  Da li se virtuelne lokalne mreze mogu povezati i komutatorom 3. sloja, umesto ruterom?
  • A. 

   Tacno

  • B. 

   Netacno

 • 5. 
  Koji uredjaji za medjusobno povezivanje mreza se upotrebljavaju za povezivanje virtuelnih mreza?
  • A. 

   Komutator 3. sloja

  • B. 

   Komutator 2. sloja

  • C. 

   Bilo koji uredjaj 2. sloja

  • D. 

   Ruter

 • 6. 
  Obnavljaci i viseportni obnavljaci (koncetratori, habovi) ne analiziraju adrese?
  • A. 

   Tacno

  • B. 

   Netacno

 • 7. 
  Ruteri preusmeravaju brodkast saobracaj isto kao mostovi?
  • A. 

   Tacno

  • B. 

   Netacno

 • 8. 
  Ruteri usmeravaju saobracaj na osnovu?
  • A. 

   IP adresa

  • B. 

   Portova

  • C. 

   MAC adresa

  • D. 

   Ne vrse usmeravanje

 • 9. 
  Razdvajanje velikih brodkast domena u vise manjih:
  • A. 

   Poboljsava performanse mreze

  • B. 

   Poboljsava sigurnost pri razmeni informacija unutar jedne organizacije

  • C. 

   Povecava kolicinu brodkast saobracaja

  • D. 

   Omogucava komunikaciju izmedju VLAN-ova bez rutiranja

 • 10. 
  Mostovi rade na drugom sloju i obezbedjuju vise kolizionih domena?
  • A. 

   Tacno

  • B. 

   Netacno

 • 11. 
  Prilikom koriscenja virtuelnih lokalnih mreza (VLAN) brodkast domeni mreznog uredjaja su?
  • A. 

   Fizicke celine vezane za interfejs uredjaja

  • B. 

   Logicke celine povezane virtuelnim mostovima

  • C. 

   Nezavisni od konfiguracije VLAN-ova

 • 12. 
  U koliko razlicitih brodkast domena pripada ruter sa dva fizicka interfejsa?
  • A. 

   Jedan brodkast domen

  • B. 

   Broj brodkast domena zavisi od tabele rutiranja

  • C. 

   Ruter ne pripada brodkast domenima

  • D. 

   Dva brodkast domena

 • 13. 
  Virtuelna lokalna racunarska mreza po specifikaciji IEEE definise brodkast domene na:
  • A. 

   Svim slojevima

  • B. 

   Trecem

  • C. 

   Drugom

 • 14. 
  Komutatori (switches) preusmeravanje i i filtriranje rade na osnovu?
  • A. 

   IP adresa

  • B. 

   Portova

  • C. 

   Ne vrse preusmeravanje i filtriranje

  • D. 

   MAC adresa

 • 15. 
  Ukoliko se koncetrator (hub) u mrezi zameni sa komutatorom, kako ce to uticati na broj kolizionih domena:
  • A. 

   Broj kolizionih domena ce ostati isti

  • B. 

   Broj kolizionih domena ce se povecati

  • C. 

   Broj kolizionih domena ce se smanjiti

Back to Top Back to top