3.1 Przepisy I Zasady Bezpieczeństwa Higieny I Pracy Podczas Pracy Z Komputerem.

10 Pyta | Total Attempts: 40

SettingsSettingsSettings
Please wait...
3.1 Przepisy I Zasady Bezpieczeństwa Higieny I Pracy Podczas Pracy Z Komputerem.

Questions and Answers
 • 1. 
  Aby wymienić urządzenie w systemie komputerowym, kabel zasilający należy odłączyć
  • A. 

   Po odłączeniu kabla sygnałowego.

  • B. 

   Po zdjęciu obudowy.

  • C. 

   Przed rozpoczęciem prac demontażowych.

  • D. 

   Po usunięciu ładunków statycznych z urządzenia.

 • 2. 
  Według ustawodawcy (stan prawny na dzień 31 października 2001 r.) grupa zawodowa informatyków jest narażona na przewlekłe choroby
  • A. 

   Narządu ruchu.

  • B. 

   Układu krążenia.

  • C. 

   Układu nerwowego.

  • D. 

   Układu wzrokowego.

 • 3. 
  W pracy przy komputerze odległość oczu od monitora powinna wynosić
  • A. 

   20 - 40 cm

  • B. 

   40 - 75 cm

  • C. 

   60 - 100 cm

  • D. 

   100 - 150 cm

 • 4. 
  Pozycja ciała utrzymywana przez dłuższy czas podczas pracy z komputerem może powodować zmęczenie, ból rąk, szyi i pleców oraz odczuwalne po latach zmiany w obrębie kręgosłupa, ścięgien i mięśni. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia tych dolegliwości, należy:
  • A. 

   Kontrolować i poprawiać pozycję ciała przy pracy.

  • B. 

   Kontrolować tempo pracy.

  • C. 

   Wydłużyć czas jednej przerwy do godziny.

  • D. 

   Czas pracy przy komputerze ograniczyć do 30% zmiany roboczej.

 • 5. 
  Jaką przerwe należy wykonać po około 2 godzinach pracy przy komputerze?
  • A. 

   2 minuty

  • B. 

   Około 15 minut

  • C. 

   Około 20 minut

  • D. 

   40 minut

 • 6. 
  Średnie natężenie oświetlenia mierzone na klawiaturze komputera powinno wynosić około:
  • A. 

   100 lx

  • B. 

   500 lx

  • C. 

   800 lx

  • D. 

   1000 lx

 • 7. 
  Które logo oznacza normy niskiej emisji szkodliwego promieniowania? 
  • A. 

   CE

  • B. 

   TCO 95

  • C. 

   Energy Star

  • D. 

   Sync Master

 • 8. 
  Odległości między sąsiednimi monitorami powinny wynosić co najmniej 0,6 m, natomiast między pracownikiem, a tyłem sąsiedniego monitora - co najmniej
  • A. 

   0,8 m

  • B. 

   1,0m

  • C. 

   1,5 m

  • D. 

   2,0 m

 • 9. 
  Odległość między pracownikiem siedzącym przy stanowisku komputerowym, a tyłem sąsiedniego monitora ekranowego powinna wynosić co najmniej
  • A. 

   50 cm

  • B. 

   60 cm

  • C. 

   70 cm

  • D. 

   80 cm

 • 10. 
  Które ze schorzeń narządu wzroku może być spowodowane między innymi brakiem przerw lub przekroczeniem dopuszczalnego czasu pracy przy komputerze?
  • A. 

   Zaćma.

  • B. 

   Zespół suchego oka.

  • C. 

   Krótkowzroczność.

  • D. 

   Niedowidzenie połowiczne.

Back to Top Back to top