Prvi Novi Kol

43 Pitanja | Total Attempts: 669

Settings
Please wait...
Prvi Novi Kol

javite ako di bude gresaka


Questions and Answers
 • 1. 
  Izaberite ispravnu kombinaciju za TRENUTNO zagušenje: postupci izbjegavanja <--> postupci otklanjanja:
  • A. 

   Uobličavanje prometa osiguravanje dovoljnog kapaciteta memorije čvorištima

  • B. 

   Pravovremeno planiranje razvoja i izgradnja potrebnih kapaciteta odbacivanje viška prometa

  • C. 

   Tarifna politika, kontrola pristuoa, usmjeravanje prometa korištenje kapaciteta mrže s drugim profilom korisnika ili iz drugih vremenskih zona

  • D. 

   Kontrola toka izgradnja i zakup vodova

  • E. 

   Kontrola toka odbacivanje viška prometa

  • F. 

   Pravovremeno planiranje razvoja i izgradnja potrebnih kapaciteta izgradnja i zakup vodova

 • 2. 
  Nestanak paketa(gubitak u čvoru) izaziva istek vremenskih sklopova predajnika, koji u predviđenom vremenu ne primi potvrdu prijema.
  • A. 

   Nestanak paketa(gubitak u čvoru) izaziva istek vremenskih sklopova predajnika, koji u predviđenom vremenu ne primi potvrdu prijema.

  • B. 

   Internet koristi eksplicitnu dojavu zagušenja

  • C. 

   U praksi se je pokazalo da u uvjetima zagušenja kontrolne poruke doprinose zagušenju.

  • D. 

   Kod eksplicitne dojave zagušenja prijemnik treba sam izračunati novu brzinu predaje.

  • E. 

   Implicitna dojava zagušenja uključuje pakete koji sadrže u zaglavljima informacije o zagušenju i ili preporučenoj brzini slanja na mrežu.

 • 3. 
  Na slici su primjeri nekih vodova. Što je točno?:
  • A. 

   C se koristi na brzinama do 100 Mb/s, dok je za 1000 Mb/s nužno koristit B.

  • B. 

   Prve ethernet mreže su koristile A tip kabela.

  • C. 

   C je načešće u upotrebi kod izrade lokalnih mreža.

  • D. 

   Višemodno optičko vlakno omogućava prolazak svijetlosti koja se lomi na više načina. Karakterizira ga manje gušenje, ali veća propusnost zbog više paralelnih modova rada.

  • E. 

   Jednomodno optičko vlakno mogućava prolazak svijetlosti koristći jedan mod. To pojednostavljuje izradu (niža cijena), ali smanjuje domet upotrebe u odnosu na višemodno.

 • 4. 
  Prema slici točno je slijedeće:
  • A. 

   A predstavlja vrijeme prostiranja, B vrijeme predaje, a C vrijeme obrade u čvoru.

  • B. 

   Radi se o prospajanju kanala.

  • C. 

   A predstavlja vrijeme obrade u čvoru, B vrijeme predaje, a C vrijeme prostiranja.

  • D. 

   Radi se o prospajanju poruka.

  • E. 

   A predstavlja vrijeme predaje, B vrijeme obrade u čvoru, a C vrijeme prostiranja.

  • F. 

   A predstavlja vrijeme predaje, B prostiranja, a C vrijeme obrade u čvoru.

 • 5. 
  Prema slici, 26 različitih znakova kodirano je s potrebnim brojem bita, te se prenosi asinkronim serijskim kanalom. Na asinkronom kanalu se koristi jedan start i jedan stop bit, te je broj informacijskih bita jednak potrebnom broju bita za kodiranje(dakle, nije nužno 8bita). Ako je brzina kuckanja po tipkovnici 10 znakova/sec, kolika je minimalna (teoretska) brzina potrebna na kanalu:
  • A. 

   5 Byte/sec

  • B. 

   10 znakova/sec

  • C. 

   50 znakova/sec

  • D. 

   26 Byte/sec

  • E. 

   26 Bit/sec

  • F. 

   60 Bit/sec

  • G. 

   70 Bit/sec

 • 6. 
  Osnovni mehanizmi protokola su:
  • A. 

   Kontrola pogrešaka, sinkronizacija, kontrola toka, virtualni kanal

  • B. 

   Adresiranje, odbacivanje paketa, kontrola zagušenja, kontrola toka

  • C. 

   Adresiranje, kontrola pogrešaka, kontrola toka, retransmisija

  • D. 

   Adresiranje, kontrola pogrešaka, sinkronizacija, kontrola toka

  • E. 

   Adresiranje, kontrola pogrešaka, kontrola zagušenja, kontrola toka

  • F. 

   Adresiranje, sinkronizacija, kontrola toka, odbacivanje paketa

 • 7. 
  Prema slici:
  • A. 

   Korisnička aplikacija se izvršava na clientu.

  • B. 

   Client može biti terminal.

  • C. 

   Client nema ulazno/izlazne uređaje i memoriju.

  • D. 

   Aplikacija se izvršava samo na serveru.

 • 8. 
  Što NIJE točno s obzirom na definiciju ISO OSI razina:
  • A. 

   Podatkovna razina neposredno nadzire fizičku razinu tako da upravlja vezom ostvarenom na jednospojnom ili višespojnom mediju.

  • B. 

   Prijenosna razina osigurava vezu od korisnika do korisnika

  • C. 

   Mrežna razina osigurava prijenos porue sa kraja na kraj mreže, pakete usmjerava kroz mrežu.

  • D. 

   Sjednička razina provjerava cjelovitost poruke. Isporučuje poruku na pravo odredište unutar računala.

  • E. 

   Fizička razina obavlja kontrolu pogreški i kontrolu toka.

  • F. 

   Predodžbena razina obavlja prevođenje informacija sa formata koji su standardni na mreži, na format standardan na računalu.

 • 9. 
  Prema slici premosnika(bridge), što je točno:
  • A. 

   MAC tablica prema slici je formirana na temelju izvorišnih MAC adresa pristiglih okvira.

  • B. 

   MAC tablica prema slici je formirana odmah po uključenju uređaja.

  • C. 

   MAC tablica kao prema slici je formirana ručnim unosom od strane mrežnog administratora

  • D. 

   MAC tablica prema slici je formirana od strane usmjerivačkih protokola na mrežnoj razini.

 • 10. 
  Što je točno s obzirom na imenovanje PDU pojedine razine:
  • A. 

   Datagram je kratka, zasebna poruka

  • B. 

   Segment je osnovni PDU prijenosne razine

  • C. 

   Paket je osnovni PDU mrežne razine.

  • D. 

   Paket je osnovni PDU podatkovne razine.

  • E. 

   Termin segment koristimo za zasebne poruke.

  • F. 

   Datagram je osnovni PDU podatkovne razine

  • G. 

   Okvir(blok) je osnovni PDU fizičke razine.

 • 11. 
  Relacija V=2B D T n [bita] predstavlja:
  • A. 

   D – predstavlja dinamiku gušenja na kanalu u kbits/s (kilobiti u sekundi)

  • B. 

   Teoretsku brzinu prijenosa podataka na analognim kanalima

  • C. 

   Brzinu prijenosa na digitalnim kanalima

  • D. 

   D – predstavlja šum u DB (decibelima)

  • E. 

   D – predstavlja ekvivalentan broj bita koji se može prenijeti jednim signalnim elementom

  • F. 

   B – predstavlja frekvencijski pojas za koji kanal ima prihvatljivo gušenje

  • G. 

   B – predstavlja donju graničnu frekvenciju koju kanal može prenijeti.

  • H. 

   2 je empirijski koeficijent koji ovisi o vrsti fizičkog kanala (optika, parice…..)

 • 12. 
  Što je točno prema slijedećoj slici (brojevi predstavljaju boj kanala, a korisnik A i B imaju uspostavljenu telefonsku vezu):
  • A. 

   Ako korisnik C pokušava uspostaviti vezu s D, veza se dopušta, uz smanjenu kvalitetu prijenosa glasa

  • B. 

   Za vrijeme trajanja veze, kašnjenje u mreži ovisi o broju korisnika na mreži

  • C. 

   Radi se o mreži s prospajanjem paketa

  • D. 

   Ako korisnik C pokuša uspostaviti vezu s D, veza se dopušta bez ograničenja

  • E. 

   Ako korisnik C pokuša uspostaviti vezu s D, veza se ne dopušta, tj. Mreža neće izvršiti prospajanje

  • F. 

   Za govorne komunikacije, kašnjenje na mreži nije značajno, bitna je zadovoljavajuća brzina prijenosa informacija.

 • 13. 
  Što je točno, s obzirom na kakvoću usluge i kontrolu zagušenja:
  • A. 

   Za analogne kanale kakvoća se mjeri vjerojatnošću pogreške.

  • B. 

   Svi Internet protokoli prijenosne razine obavljaju kontrolu toka

  • C. 

   Kod mreža s prospajanjem kanala korisnik raspolaže s cijelim kapacitetom prospojnog kanala.

  • D. 

   Korisnici su dužni nadzirati integritet vlastitih podataka kod upotrebe bespojnih protokola.

  • E. 

   Mreža s prospajanje paketa sama po sebi pruža potpunu uslugu, tj. Garantira točnost.

 • 14. 
  Što je točno s obzirom na IP adrese:
  • A. 

   Za pristup do krajnjeg usmjernika potrebno je znati samo „mrežni“ dio adrese u tablici usmjeravanja

  • B. 

   Mrežni dio adrese je jednak za sva računala na jednom segmentu

  • C. 

   Za pristup do računala potrebno je znati samo „host“ dio adrese u tablici usmjeravanja, tj. Samo onaj dio adrese koji predstavlja „adresu računala“

  • D. 

   Usmjernici moraju imati cijelu adresu odredišnog računala u tablici usmjeravanja

 • 15. 
  Što je točno s obzirom na sustave:
  • A. 

   D-najbliže opisuje sustav u realnosti s proizvoljnom veličinom svakog paketa, slučajnim (ne-pravilnim) dolaskom u čvorište. Ovo je najgori slučaj.

  • B. 

   A-kašnjenje približno odgovara ponašanju ATM mreže

  • C. 

   B-predstavlja snagu mreže M/M/1 sustava

  • D. 

   Oznaka P na grafu predstavlja omjer propusnosti /MAX(teoretska) propusnost mreže

  • E. 

   C-pokazuje snagu realne mreže

 • 16. 
  Zadatak modema je:
  • A. 

   Prilagođenje digitalnog signala analognom kanalu

  • B. 

   TDM multipleksiranje na analognom kanalu

  • C. 

   Prilagođenje analognog signala digitalnom kanalu

  • D. 

   Frekventno multipleksiranje

 • 17. 
  Što je točno s obzirom na upotrebu unicast, multicast i broadcast adresa:
  • A. 

   Kod usluga gdje svi korisnici na mreži moraju dobiti okvir koristimo broadcast adresu.

  • B. 

   Kod usuge prijenosa TV programa na IP mreži, koristit ćemo multicast adrese kako bi smanjili potrebnu količinu prometa na mreži

  • C. 

   Kod usluga gdje svi korisnici na mreži moraju dobiti okvir koristimi unicast adresu

  • D. 

   Kod usluga gdje svi korisnici na mreži moraju dobiti okvir koristimo multicast adresu.

  • E. 

   Prospojnik mora proslijediti okvir sa univerzalnom (broadcast) adresom na sve segmente

 • 18. 
  Što je poslano, ako smo primili:a)010,b)011:
  • A. 

   Neispravna informacija b) Neispravna informacija

  • B. 

   A)001 b)010

  • C. 

   A)01 b) 01

  • D. 

   A)0 b) 1

  • E. 

   A)010 b) 011

  • F. 

   Neispravna informacija b)01

 • 19. 
  Što je točno s obzirom na sinkronizaciju procesa:
  • A. 

   Algoritmi rada procesa N trebaju biti takvi da omoguće prijenos podataka u uvjetima gubitaka PDU i pogrešnih pretpostavki o stanju korespondentnog procesa.

  • B. 

   Proces N obavlja svoju zadaću na osnovi pretpostavljenog poznavanja stanja korespondentnog procesa na udaljenom računalu.

  • C. 

   Proces N obavlja svoju zadaću na osnovi egzaktnog poznavanja stanja korespondentnog procesa na udaljenom računalu.

  • D. 

   U slučaju neregularnih stanja, procesi započinju razmjenu informacija kojima sinkroniziraju svoja stanja te nastavljaju sa radom.

 • 20. 
  Uređaji prema razinama ISO/OSI modela:
  • A. 

   C – poveznik, d – zvjezdište

  • B. 

   B – zvjezdište, c-poveznik, d-usmjernik

  • C. 

   A i f mogu biti računala korisnika

  • D. 

   B-zvjezdište, c-prospojnik, e-usmjernik

  • E. 

   A i f – poveznik

  • F. 

   B – zvjezdište, c-prospojnik, d-usmjernik

  • G. 

   E – usmjernik

 • 21. 
  Što je točno s obzirom na stanje izlaznog spremnika prema slici (popunjen spremnik):
  • A. 

   Ako se koristi RED mehanizam odbacivanja, tek će slijedeći paket koji pokuša ući u spremnik biti odbačen.

  • B. 

   Kako bi se izbjeglo zagušenje, usmjernik će povećati dinamiku slanja paketa na izlazno sučelje.

  • C. 

   Ako se koristi RED mehanizam odbacivanja, već je došlo do odbacivanja paketa.

  • D. 

   Slijedeći paket koji pokuša ući u spremnik smjestit će se u radnu memoriju usmjernika, dok se spremnik ne oslobodi (isprazni).

  • E. 

   Ako se koristi FIFO mehanizam odbacivanja, tek će slijedeći paket koji pokuša ući u spremnik biti odbačen

 • 22. 
  Što je vezano za ISO-OSI arhitekturu:
  • A. 

   Razine su redoslijedom od najniže: korisnička, fizička, podatkovna, mrežna, prijenosna, sjednička, predodžbena.

  • B. 

   Razine su redoslijedom od najniže: fizička, mrežna, podatkovna, prijenosna, sjednička, predodžbena, korisnička.

  • C. 

   Razine su redoslijedom od najniže: fizička, mrežna, prijenosna, podatkovna, sjednička, predodžbena, korisnička

  • D. 

   Razine su redoslijedom od najniže: fizička, podatkovna, mrežna, prijenosna, predodžbena, sjednička, korisnička.

  • E. 

   Razine su redoslijedom od najniže: fizička, podatkovna, mrežna, prijenosna, sjednička, predodžbena, korisnička.

  • F. 

   Razine su redoslijedom od najniže: podatkovna, fizička, mrežna, prijenosna, sjednička, predodžbena, korisnička.

  • G. 

   Razine su redoslijedom od najniže: fizička, prijenosna, podatkovna, mrežna, sjednička, predodžbena, korisnička.

 • 23. 
  Ako trebate usluge javne mreže za prijenos podataka na male i srednje udaljenosti, a brzine 10Mbit/s, koje vam (potencijalno) tehnologije stoje na raspolaganju:
  • A. 

   ATM

  • B. 

   X-25

  • C. 

   ISDN

  • D. 

   DECNET

  • E. 

   Metro-Ethernet

  • F. 

   IBM-SNA

  • G. 

   FRAME-RELAY

 • 24. 
  KOMUNIKACIJSKI PROTOKOLI ----> Što je točno:
  • A. 

   Jednom specificiran, protokol se više ne da mijenjati, niti vanjska, niti unutarnja specifikacija protokola.

  • B. 

   Samo se vanjska specifikacija protokola može mijenjati, ali pazeći da se ne naruši rad procesa.

  • C. 

   Isključivi način definiranja protokola jest upotreba pseudo jezika standardiziranog od strane ISO tijela.

  • D. 

   Protokol promatrane razine (N) mora razlikovati korisničke podatke od zaglavlja nadređene razine ( H (N+) – SDU(N+)) kako bi ispravno napravio enkapsulaciju na svojoj razini.

  • E. 

   Samo se unutarnja specifikacija protokola može mijenjati, u ograničenom obimu, kako se ne bi narušila komunikacija sa postojećom standardizacijom istog.

  • F. 

   Dijelovi mreže sadrže posebna čvorišta koja upravljaju radom protokola korisnika na određenom području (centralizirano upravljanje)

 • 25. 
  Prema slici premosnika (bridge), što je točno:
  • A. 

   Okviri s univerzalnom adresom (broadcast) s računala – O – se NE proslijeđuju i prema – F –

  • B. 

   Okviri s odredišnom adresom od –B- s računala –O- se proslijeđuju i prema F, L….

  • C. 

   Okviri s univerzalnom adresom (broadcast) s računala – O – se proslijeđuju i prema – F –

  • D. 

   Okviri s odredišnom adresom od – B – s računala – O – se ne proslijeđuju i prema – F,L… -

 • 26. 
  Ako je potrebno prenositi glasovne informacije mrežom (jedan smijer, npr. Radio emsija) koji parametri mreže moraju biti zadovoljeni:
  • A. 

   Razlika kašnjenja mora biti mala.

  • B. 

   Prenesena informacija mora biti apsolutno točna, te se trebaju koristiti robusni kodovi za detekciju pogreške

  • C. 

   Apsolutno kašnjenje mora biti malo.

  • D. 

   Nema posebnih zahtijeva, jer se ne radi o interaktivnim tokovima. Jedion propusnost mora biti veća od toka podataka izvora.

 • 27. 
  Što je točno kod prospajanja paketa:
  • A. 

   Kod mehanizma proslijeđivanjem virtualnim kanalom, manja je efikasnost protokola.

  • B. 

   Kod proslijeđivanja korištenjem virtualnog kanala, svi paketi veze nose globalnu adresu odredišta.

  • C. 

   Kod proslijeđivanja svakog paketa zasebno, on u svome zaglavlju mora nositi globalnu adresu odredišta

  • D. 

   Kod proslijeđivanja korištenjem virtualnog kanala, samo prvi paket veze nosi globalnu adresu odredišta.

  • E. 

   Kod proslijeivanja svakog paketa zasebno, put od izvorišta do odredišta svih paketa jedne veze mora ići istim putem.

 • 28. 
  Što je točno s obzirom na spojevne i bespojne protokole: 
  • A. 

   Bespojni nemaju provjeru ispravnosti sadržaja poruke/paketa

  • B. 

   Spojevni protokol mora identificirati pojedine PDU.

  • C. 

   Maksimalni broj PDU kod spojevnog protokola kojeg predajnik može poslati bez primljene potvrde jednak je modulu numeracije.

  • D. 

   Bespojni protokoli koriste mehanizam prozora.

  • E. 

   Spojevni protokoli koriste uglavnom pozitivne potvrde, a bespojni implicitne.

 • 29. 
  Kod sustava s podjelom vremena (TDM, Time Domain Multiplexing) točno je :
  • A. 

   Multipleksirani kanal mora imati propusnost >= od sume svih pojedinačnih uzorkovanih signala koje prenosimo zajedničkim kanalom.

  • B. 

   Kvaliteta uzorkovanog signala ovisi o učestalosti uzimanja uzoraka.

  • C. 

   Kvaliteta uzorkovanog signala ovisi o broju razina koje imamo na raspolaganju kod uzimanja uzorka.

  • D. 

   Ako želimo imati razlučivost u koracima od najmanje 1/200, trebamo koristit najmanje 8 bita duljine kodne riječi za uzimanje uzorka.

 • 30. 
  Što je točno s obzirom na sliku (obnavljač): 
  • A. 

   Okvir s računala A će biti prebačen do C ako u MAC tablici postoji adresa od C

  • B. 

   Uređaj radi na podatkovnoj razini.

  • C. 

   Okviri s A koji imaju odredišnu adresu prema B NEĆE biti vidljivi i na C i D.

  • D. 

   Obnavljač radi kao pojačalo i prilagođivač signala, te ne zalazi u okvire protokola.

  • E. 

   Obnavljač radi na mrežnoj razini.

  • F. 

   Okviri s A koji imaju odredišnu adresu prema B će biti vidljivi i na C i D.

 • 31. 
  Što je točno za unutarnju specifikaciju komunikacijskog protokola:
  • A. 

   Odnosi se na pravila rada procesa.

  • B. 

   Odnosi se na format zaglavlja.

  • C. 

   Odnosi se na oblik PDU kao cjeline.

  • D. 

   Odnosi se na algoritme protokola

  • E. 

   Jednom donesena unutarnja specifikacija protokola ne da se mijenjati, zato jer je potrebno obaviti korekcije na tisućama uređaja koji već koriste raniju varijantu.

 • 32. 
  Što je točno s obzirom na sliku:
  • A. 

   Slika predstavlja mehanizam frekventnog moduliranja signala.

  • B. 

   Slika predstavlja demodulator.

  • C. 

   Slika predstavlja statističko multipleksiranje.

  • D. 

   Slika predstavlja koncentrator.

  • E. 

   Slika predstavlja fiksno multipleksiranje.

 • 33. 
  Ako je na kanalu moguće raspoznati 14 različitih nivoa signala po signalnom elementu, svaki signalni element može prenijeti:
  • A. 

   32 bita

  • B. 

   2 bita

  • C. 

   6 bita

  • D. 

   14 bita

  • E. 

   4 bita

  • F. 

   3 bita

  • G. 

   5 bita

  • H. 

   1 bita

 • 34. 
  Što je točno vezano za ISO-OSI arhitekturu:
  • A. 

   Razine su redoslijedom od najniže: fizička, prijenosna, mrežna, podatkovna, sjednička, predodžbena, korisnička.

  • B. 

   Prijenosni sloj osigurava vezu od terminala do mrežnog uređaja.

  • C. 

   Mrežni sloj je zadužen za formatiranje korisnikovih podataka.

  • D. 

   Fizički sloj upravlja mrežnim.

  • E. 

   Podatkovni sloj upravlja fizičkim; brine se o prijenosu od točke do točke unutar lokalne mreže ili, ovisno o tipu mreže, od točke do točke.

  • F. 

   Razine su redoslijedom od najniže: fizička, podatkovna, mrežna, prijenosna, sjednička, predodžbena, korisnička.

 • 35. 
  Izaberite ispravnu kombinaciju za PRIVREMENO zagušenje: postupci izbjegavanja <--> postupci otklanjanja:
  • A. 

   Uobličavanje prometa osiguravanje dovoljnog kapaciteta memorije čvorištima

  • B. 

   Pravovremeno planiranje razvoja i izgradnja potrebnih kapaciteta odbacivanje viška prometa

  • C. 

   Tarifna politika, kontrola pristupa, usmjeravanje prometa korištenje kapaciteta mreže sdrugim profilom korisnika ili iz drugih vremenskih zona.

  • D. 

   Kontrola toka odbacivanje viška prometa

  • E. 

   Pravovremeno planiranje razvoja i izgradnja potrebnih kapaciteta izgradnja i zakup vodova

  • F. 

   Kontrola toka izgradnja i zakup vodova

 • 36. 
  Što je točno u vezi relacije x(n+1)=(1-a)x(n)+am(n):
  • A. 

   X(n) predstavlja izmjerenu vrijednost

  • B. 

   Što je –a – bliže 0, vrijednosti koje znatno odstupaju od prosječnih vrijednosti manje će utjecati na izračun

  • C. 

   M(n) predstavlja izmjerenu vrijednost.

  • D. 

   Što je –a- bliže 0, vrijednosti koje znatno odstupaju od prosječnih vrijednosti više će utjecati na izračun.

 • 37. 
  Kod prijenosa digitalnog signala analognim, telefonskim kanalom:
  • A. 

   Digitalni signal treba nekim modulacijskim postupkom prevesti u analogni signal

  • B. 

   Spektar moduliranog signala mora biti sukladan propusnom opsegu telefonskog kanala.

  • C. 

   Modemi se sastoje od modulatora i demodulatora.

  • D. 

   Uređaji za prijenos podataka nazivaju se modemi.

 • 38. 
  Na slici je prikaz digitalizacije signala i prijenos više kanala jednim, putem multipleksiranja. Što je točno u ovom slučaju?
  • A. 

   Vremenski razmak između dva uzorka na izlaznom kanalu( gdje su uzorci svih ulaznih kanala) je veći od razmaka na ulaznim kanalima.

  • B. 

   Vremenski razmak između dva uzorka na izlaznom kanalu(gdje su uzorci svih ulaznih kanala) je manji nego na ulaznim kanalima.

  • C. 

   Vremenski razmak između dva uzorka na izlaznom kanalu(gdje su uzorci svih ulaznih kanala) je jednak razmaku na ulaznim kanalima.

  • D. 

   Kapacitet zajedničkog (izlaznog) kanala je jednak kapacitetu svakog pojedinog kanala na ulazu.

 • 39. 
  Na fizičkoj razini definiramo:
  • A. 

   Mehanička, električna i funkcionalna svojstva potrebna za neposredno povezivanje čvorišta ili terminala mreže na komunikacijski protokol.

  • B. 

   Funkcionalna svojstva protokola za povezivanje procesa.

  • C. 

   Mehanička, električna i funkcionalna svojstva potrebna za povezivanje čvorišta s kraja na kraj mreže.

  • D. 

   Mehanička, električna i funkcionalna svojstva potrebna za neposredno povezivanje čvorišta ili terminala mreže na komunikacijski kanal.

 • 40. 
  S obzirom na prozorsku kontrolu, što je točno (P9 se smije poslati tek nakon a1, a1 predstavlja potvrdu za paket p1). P9 označava 9-ti paket, a a1-potvrdu za p1 paket:
  • A. 

   P 45 smije biti poslan prije a38

  • B. 

   A7 ne može stići prije slanja p4

  • C. 

   P16 smije biti poslan prije a7

  • D. 

   P22 smije biti poslan prije a21

 • 41. 
  Što je točno s obzirom na funkcije uređaja:
  • A. 

   Obnavljač i zvjezdište samo pojačavaju signal i obavljaju prilagodbu impedancije. Koriste se na fizičkoj razini.

  • B. 

   Zvjezdište se koristi za povezivanje više kabelskih segmenata u jednu višespojnu sabirničku strukturu.

  • C. 

   Prosopjnik(switch) prima okvir protokola mrežne razine i proslijeđuje ga prema odredištu.

  • D. 

   Prospojnik (switch) prima okvir protokola mrežne razine i proslijeđuje ga prema tablicama usmjeravanja.

  • E. 

   Usmjernik (router) je uređaj koji prima pakete podatkovne razine.

 • 42. 
  Što je točno u vezi algoritama posluživanja paketa na izlaznim redovima:
  • A. 

   Algoritam posluživanja predstavlja pravila po kojima se paketi iz redova čekanja prebacuju na izlazni kanal.

  • B. 

   Razlučivanje na razini mreže na izvoru i mreže na odredištu spada u visoku rezoluciju čvorišta.

  • C. 

   RED radi efikasnije kod sporijih linkova.

  • D. 

   Algoritam posluživanja predstavlja pravila po kojima se paketi usmjeravaju prema tablici usmjeravanja.

  • E. 

   Mana determinističkih algoritama jest velika količina potrebne memorije u izlaznim sprmnicima (buffers)

  • F. 

   RED deterministički odbacuje pakete.

 • 43. 
  Slika predstavlja tip prijenosa s obzirom na sinkronizaciju:
  • A. 

   Sinkronizacija po okviru.

  • B. 

   Sinkroni

  • C. 

   Asinkroni

  • D. 

   Bez sinkronizacije